• Situacions que fan ciutat 

    Olmo Gómez, Maria del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-12)
    Treball Final de Grau
    Accés obert