• Validació de tècniques analítiques per a la determinació de metalls pesants en fertilitzants 

    Martínez Fernández, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
    Treball Final de Grau
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Realitzat a/amb:  Ofice
    El projecte consisteix en la validació de diverses tècniques analítiques en una matriu real (fertilitzant). La finalitat d'una validació és certificar que els resultats obtinguts per aquesta són fiables i reproduïbles, ...