Now showing items 1-8 of 8

  • Dispositius per l'administració de fàrmacs en l'oftalmologia 

   Pérez Gutiérrez, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball es basa fonamentalment en conèixer i analitzar les diferents i noves vies d’administració per fàrmacs oftàlmics per a diferents patologies cròniques del globus ocular. Tampoc podem passar per ...
  • Farmacología ocular 

   Baños i Díez, Josep Eladi; March Pujol, M. Antònia (Edicions UPC, 2002)
   Book
   Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
   Farmacología ocular alcanza su segunda edición con el deseo de colaborar en el desarrollo de una disciplina que ha experimentado un notable avance en los últimos años. En la presente obra se revisan los principios básicos ...
  • Fàrmacs diagnòstics per a l'exploració de la salut visual 

   Grañó Ardébol, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La titulació de Grau en Òptica i Optometria a l’Estat Espanyol ha obtingut més competències acadèmiques en els últims anys però en canvi, no ha adquirit més competències professionals, com és el cas d’altres països europeus ...
  • Hidrogeles para liberación intraocular de fármacos 

   Benito Sabater, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   A causa de la complexitat anatòmica i fisiològica de l'ull humà, l'administració i alliberament de fàrmacs en aquest òrgan és també complexa. En aquest projecte s'ha obtingut un hidrogel format a partir d'un àcid hialurònic ...
  • Hidrogeles sensibles a estímulos para la administración de fármacos oculares 

   López Pérez, Rocío (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-17)
   Master thesis
   Open Access
   Cada cop més s’està incorporant el àcid hialurònic (HA) a l’optometria, principalment per la seva capacitat d’hidratació. En els darrers anys han aparegut en el mercat llàgrimes artificials i solucions de manteniment que ...
  • Hydrogels for ophthalmic drug delivery 

   Mössinger Sanahuja, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La baixa penetració dels fàrmacs dins de l’ull, causada per les seves barreres morfològiques i per la ràpida excreció dels mateixos a través de l’aparell lacrimal, és necessari trobar una altra manera de instil·lar fàrmacs ...
  • Nanogeles para aplicaciones oftalmológicas 

   Esquivel Valencia, Wilbert Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball, es pretén sintetitzar un nanogel d'àcid hialurònic i dopamina com a plataforma per encapsular, transportar i alliberar agents terapèutics i fàrmacs per a aplicacions oftalmològiques. L'àcid hialurònic ...
  • Sistemas portadores de fármacos oculares basados en nanomateriales 

   Mérida Andia, Nahir Nohely (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es realitza la recerca bibliogràfica sobre l’ús de nanomaterials en l’administració de fàrmacs oculars. Comprovarem l’aplicació dels avenços en les noves tecnologies en medecina i farmàcia. La nanomedecina, ...