Now showing items 1-6 of 6

  • Breaking of the excitatory-inhibitory balance in neural networks 

   Pericas Iturriagagoitia, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   Experimental and theoretical study of membrane potentials of neurons in culture provide evidence of some of the mechanisms responsible for excitatory-inhibitory imbalance.
  • Multiscale modeling of a closure problem using the scattering transform 

   Prat Colomer, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   Els models climàtics estimen la dinàmica dels fluids a la Terra resolent equacions contínues en quadrícules finites. Els processos físics per sota de la resolució dels models climàtics tenen efectes estadístics a les escales ...
  • Planning with arithmetic and geometric attributes 

   Folqué Garcia, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   Often agents have to learn to act in environments with a mathematical structure. We propose to exploit such structure by augmenting the environment with user-specified attributes equipped with the appropriate geometric and ...
  • Sensor placement for early detection in compartmental epidemic models on networks 

   Batlle Franch, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   Aquest projecte presenta un mètode de monitorizació de nodes per a qualsevol model compartimental que operi en xarxes. El mètode es pot usar per a seleccionar quins nodes d’una xarxa s’han de monitoritzar per a detectar ...
  • Topological conditions for synaptic transmission of spatially-distributed neural activity 

   Tudoras Miravet, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   Transmetre la informació de manera precisa i fiable a través de regions cerebrals és una tasca important en el sistema nerviós. És un procés que involucra l'activitat coordinada d'una població de neurones relativament ...
  • Unsupervised metrics for unsupervised image denoising 

   Marcos Morales, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   En els darrers anys, el rapid desenvolupament dels recursos computacionals i les tècniques d'aprenentatge profund han donat lloc a un conjunt de nous mètodes per al "denoising" d'imatges. Aquests mètodes es basen principalment ...