Now showing items 1-1 of 1

  • Models de previsió de demanda de tràfic aeri. Aplicació al cas espanyol 

    Navarro Juan, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
    Bachelor thesis
    Restricted access - author's decision
    Aquest treball, emmarcat en l’àmbit de les infraestructures aeroportuàries, té tres objectius fonamentals: veure les característiques concretes del transport aeri, que fan que sigui un bé diferent a la resta de bens, ...