Now showing items 1-4 of 4

  • Diseño de las instalaciones en una nave industrial 

   Rivera Chavarria, Jorge Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objecte del projecte és el de dissenyar les instal·lacions d'una planta de producció destinada a la fabricació de cartró.
  • Estudi de la implantació de la climatització i la ventilació d’una nau industrial en Revit 

   Gómez Serra, Isaura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en fer una comparativa entre una nau industrial alimentària realitzada per una enginyeria amb la seva metodologia i la mateixa nau fent ús de la revolucionària tecnologia del BIM (Building ...
  • Instal·lacions d'una nau industrial 

   Nogués Grangé, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es defineixen i s’estableixen els requisits i criteris mínims per al dimensionament i disseny de la instal·lació elèctrica, instal·lació contra incendis, el sistema d’enllumenat i la instal·lació de ...
  • Instal·lacions en una nau industrial destinada a cotxeres d'autobusos 

   Berrocal García, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau es descriuen les instal·lacions bàsiques necessàries per tal que una empresa dedicada a l’explotació de línies de transport públic pugui dur a terme la seva activitat. Aquesta empresa es ...