Now showing items 1-19 of 19

  • Aplicació d'extractants bifuncionals a la separació de cobalt i níquel en dissolució en medi clorur 

   Roca Quevedo, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’extracció líquid-líquid amb extractants orgànics selectius és una tècnica relativament jove que, tot i que ja està implementada industrialment, l’avanç en nous productes extractants permeten extraccions més rendibles i ...
  • Aplicació d'extractants bifuncionals per a la separació de Co (II) i Ni (II) en dissolucions en medi de sulfats 

   Moral Solsona, Didac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La utilització d’agents extractants tipus àcid, com el cyanex 272, en el procés de separació de metalls de forma continua genera un problema degut a que el medi, després del primer contacta, s’acidifica i no és possible ...
  • Aplicació del líquid iònic Cyphos IL 104 a la separació de cobalt i níquel en dissolució en medi sulfats 

   Navarro García, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La separació/concentració de metalls no només implica beneficis mediambientals sinó també econòmics a causa del gran estalvi que suposa la recuperació dels mateixos. Una de les tecnologies més utilitzades en la recuperació ...
  • Caracterització de recobriments electrolítics base níquel per a la seva utilització a alta temperatura 

   Moreno Hierro, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Vac-Tron
  • Catalytic performance of zinc-supported copper and nickel catalysts in the glycerol hydrogenolysis 

   Chimentäo, Ricardo José; Miranda Morales, Bárbara C.; Gispert Guirado, Francesc; Medina Cabello, Francisco; Llorca Piqué, Jordi; Santos, João Batista O. (2020-03-01)
   Article
   Open Access
   Gas-phase catalytic conversion of glycerol to value added chemicals was investigated over zinc-supported copper and nickel catalysts. The addition of aluminum in the support was also investigated in glycerol conversion and ...
  • Co-Ni-carbon composite fibres for directional magnetic actuation 

   García Torres, José Manuel; Crean, Carol; Vallés, E. (Elsevier, 2018-03-05)
   Article
   Open Access
   Flexible microcomponents are being widely employed in the microelectronic industry; however; they suffer from a lack of complex movement. To address this problem, we have developed flexible, electrically conductive, magnetic ...
  • Conversion of glycerol over 10%Ni/y-Al2O3 catalyst 

   Miranda Morales, Bárbara C.; Chimentao, Ricardo J; Santos, Jeannette B O; Gispert Guirado, Francesc; Llorca Piqué, Jordi; Medina Cabello, Francisco; López Bonillo, Francisco; Sueiras, Jesus Eduardo (2014-04-05)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The conversion of glycerol in gas phase and atmospheric pressure has been investigated over 10 wt.% Ni/γ-Al2O3 catalyst. The catalysts were prepared with nickel nitrate and pre-treated with hydrogen in the range of 623–1073 ...
  • ElectroCatalytic Activity of Nickel Foam with Co, Mo, and Ni Phosphide Nanostructures 

   Rezayat, Mohammad; Yazdi, Morteza Saghafi; Roa Rovira, Joan Josep (MDPI AG, 2022-04-27)
   Article
   Open Access
   In this study, the electrocatalytic activity of nickel foam, which is activated by cobalt, molybdenum, and nickel phosphide nanostructures, is prepared by the plasma hydrothermal method for use in the release of hydrogen ...
  • Estudi d’un recobriment electroless de Ni-Mo-P per a interconnectors metàl·lics de piles de combustible d’òxid sòlid 

   Cano Iranzo, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Una pila de combustible d’òxid sòlid (SOFC) treballa a temperatures molt elevades, per sobre dels 700ºC , això provoca que l’interconnector metàl·lic de la pila es vegi sotmès a condicions extremes sota les que acaba donant ...
  • Fracture and fatigue behavior of a WC-Ni cemented carbide 

   Tarragó Cifre, Jose María; Ferrari, Claudio; Reig, Blanca; Coureaux Mustelier, David; Schneider, Ludwig; Llanes Pitarch, Luis Miguel (2013)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Nowadays, one of the main research areas in cemented carbides is focused on the replacement of cobalt as a binder for more economical materials with similar or improved properties. Nickel is one of the materials most ...
  • Hydrogenolysis of glycidol as an alternative route to obtain 1,3-propanediol selectively using MOx-modified nickel-copper catalysts supported on acid mesoporous saponite 

   Gebrestadik, Fiseha B.; Llorca Piqué, Jordi; Salagre, Pilar; Cesteros, Yolanda (2017-10-10)
   Article
   Open Access
   Ni and Cu mono- and bimetallic catalysts modified with various types of acid oxides MOx (M=Mo, V, W, and Re) were tested for the hydrogenolysis of glycidol as an alternative route to the hydrogenolysis of glycerol to obtain ...
  • Influence of the microstructure on electrochemical corrosion and nickel release in NiTi orthodontic archwires 

   Briceño, J.; Romeu, A.; Espinar, Eduardo; Llamas Carreras, Jose Maria; Gil Mur, Francisco Javier (2013)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The aim of this work was to determine the influence of the present phases and the chemical composition on the corrosion behavior and the nickel ion release of the NiTi orthodontic archwires. Eight Ni–Ti archwires from six ...
  • Liquid-liquid separation of nickel and cobalt by using versatic acid 10 + PRIMENE 81-R in sulphate medium 

   Plaza Jiménez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Schneider Electric
   Unit mass transfer operations gather lots of different techniques to separate compounds. These, are based on the exploiment of different physical and chemical properties of the compounds involved. One of these operations ...
  • Photocatalyzed hydrogen evolution from water by a composite catalyst of NH2-MIL-125(Ti) and surface nickel(II) species 

   Meyer, Kim; Bashir, Shahid; Llorca Piqué, Jordi; Idriss, Hicham; Ranocchiari, Marco; van Bokhoven, Jeroen A. (2016-09-01)
   Article
   Open Access
   A composite of the metal–organic framework (MOF) NH2-MIL-125(Ti) and molecular and ionic nickel(II) species, catalyzed hydrogen evolution from water under UV light. In 95 v/v¿% aqueous conditions the composite produced ...
  • Softening and hardening of ECAP nickel under ultrasonic treatment 

   Zhilyaev, A. P.; Samigullina, A. A.; Medvedeva, A. E.; Sergeev, S. N.; Cabrera Marrero, José M.; Nazarov, A. A. (2017-06)
   Article
   Open Access
   Commercially pure nickel was processed by equal channel angular pressing (ECAP) through route Bc for 12 passes to obtain an ultrafine grained (UFG) microstructure and further subjected to an ultrasonic treatment (UST) ...
  • Sources of deactivation during glycerol conversion on Ni/gamma-Al2O3 

   Chimentao, Ricardo J; Miranda Morales, Bárbara C.; Szanyi, J; Sepulveda, C.; Santos, Jeannette B O; Correa, J. V. S.; Llorca Piqué, Jordi; Medina Mena, Francisco (2017-07-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Hydrogenolysis of glycerol was studied using a diluted aqueous solution of glycerol in gas phase and atmospheric pressure on Ni/¿-Al2O3 catalyst. The catalytic transformation of glycerol generates products derived from ...
  • Structural and chemical state of doped and impregnated mesoporous Ni/CeO2 catalysts for the water-gas shift 

   Vovchock, Dimitriy; Guild, Curtis J.; Llorca Piqué, Jordi; Palomino, Robert M.; Waluyo, Iradwikanari; Rodriguez, Jose A.; Suib, Steven L.; Senanayake, Sanjaya D. (2018-10-25)
   Article
   Open Access
   Mesoporous Ni/CeO2 catalysts of variable loadings were prepared using in-situ doping and impregnation synthesis techniques. The catalysts were found to exhibit activity for the water-gas shift (WGS) reaction, particularly ...
  • Study of the effect of ball burnishing process 

   Rue Mascarell, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de màster s’analitza la influencia del brunyit sobre diverses propietats mecàniques en dos aliatges utilitzats en la industria aeronàutica, un aliatge amb base de níquel, UDIMET 720 i un acer ...
  • Sustitución con níquel químico: Una visión global 

   López Moreno, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte es situa dins les fases inicials d'un procés de substitució d’un depòsit de crom dur per un recobriment níquel químic. La problemàtica pel que fa a la prohibició de la utilització de crom hexavalent per part ...