Now showing items 1-20 of 47

  • An enhanced electrical angle representation in PMSM control with misplaced Hall-effect switch sensos 

   Miguel Espinar, Carlos; Heredero Peris, Daniel; Gross, Gabriel Igor; Llonch Masachs, Marc; Montesinos Miracle, Daniel (2020)
   Conference report
   Open Access
   This paper proposes an enhanced method to represent the rotor position to control a Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) based on a First-Order Taylor-Series approximation, by using misplaced Hall-effect switch sensors. ...
  • Analysis and design of fault tolerant axial flux permanent magnet synchronous motors 

   Saavedra Ordóñez, Harold (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-05)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Electric vehicles (EVs) are attractive comparted to internal combustion engine powered vehicles due to several benefits, including low emissions, higher efficiency, less maintenance costs, stronger acceleration or lower ...
  • Analytical design of a synchronous reluctance motor (SRM) 

   Colomo Guilera, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The aim of this project is to analitically design a switched (synchronous) reluctance motor from its equivalent magnetic and electric circuit and the analysys of its performance using the finite elemnt method with the FEMM ...
  • Cogging torque reduction for interior permanent magnet synchronous motors 

   Tost Candel, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Technishe Universität Darmstadt, 2015)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Technische Universität Darmstadt
   Interior permanent magnet synchronous machines show a good range of behaviours, which make these kinds of machines good candidates for an electromechanical energy conversion. However, in order to improve their accuracy in ...
  • Control d'un motor síncron d'imants permanents 

   Jiménez Blasco, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els motors síncrons d'imants permanents presenten una eficiència més alta en comparació amb els motors d'inducció. És per això que el seu estudi és de gran interès. Tot i així, al ser motors síncrons, el seu control presenta ...
  • Control vectorial de un motor síncrono de imanes permanentes 

   Rucoba Meléndez, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Master thesis
   Open Access
   Este documento es el informe del proyecto que ha sido desarrollado en el laboratorio de mecatrónica del centro de control de movimiento y aplicaciones industriales (MCIA) de la Universidad Politécnica de Cataluña siendo ...
  • Design and control of hybrid stepper motors 

   Granja Carracedo, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The present project pretends to show the basic operation by which the electrical machines are governed and specifically to make an exhaustive analysis and design of a hybrid stepper motor. This motor will be of low power. ...
  • Detection of inter-turn faults in five-phase permanent magnet synchronous motors 

   Saavedra Ordóñez, Harold; Riba Ruiz, Jordi-Roger; Romeral Martínez, José Luis (2014-11-27)
   Article
   Open Access
   Five-phase permanent magnet synchronous motors (PMSMs) have inherent fault-tolerant capabilities. This paper analyzes the detection of inter-turn short circuit faults in five-phase PMSMs in their early stage, i.e. with ...
  • Detection of interturn faults in PMSMs with different winding configuration 

   Saavedra Ordóñez, Harold; Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi-Roger; Romeral Martínez, José Luis (2014-03-03)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Interturn faults in permanent magnet synchronous motors (PMSMs) may develop fast into more severe faults such as coil-to-coil, phase-to-phase and phase-to-ground short circuits. These faults are very destructive and may ...
  • Diseño de un motor eléctrico 

   Checa Gallego, Jorge; López Fernández, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és l'adaptació d'un motor elèctric a la llanda d'un cotxe, modificant en la menor mesura possible els elements originals del vehicle. El projecte s’inicia analitzant com serà el tipus de motor ...
  • Diseño de un Motor Síncrono con desplazamiento lineal 

   Romero Velasquez, Juan David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se ha realizado un diseño de un motor síncrono lineal de imanes permanentes. Se empieza explicando brevemente las diferentes tipologías de motores lineales. Se hace un primer dimensionamiento para poder ...
  • Diseño de un motor síncrono con imanes de ferritas para motocicleta eléctrica. 

   Aguilar Gamarra, Harry Nick (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente proyecto se realiza el diseño de un motor síncrono con imanes permanentes de ferritas, para propulsar a través de una transmisión mecánica una motocicleta eléctrica. Primeramente se introduce a los diferentes ...
  • Diseño de un motor síncrono con imanes permanentes para un ascensor 

   Pistonit Pumareta, Josué (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto se basa en la realización del diseño de un motor síncrono con imanes permanentes de rotor interior para propulsar un sistema de elevación (de unas determinadas especificaciones) mediante transmisión directa. El ...
  • Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes con puesta en marcha directa a red 

   Hoyos Suarez, Paul Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny d'un motor síncron amb engegada directa a xarxa. En primer lloc es parteix amb una potència, velocitat, freqüència i tensió d'alimentació a la xarxa. Es realitza uns càlculs analítics ...
  • Disseny d'un motor síncron amb imants de rotor interior per motocicleta elèctrica 

   Cabané Franquet, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza el disseny d’un motor síncron amb imants de rotor interior per propulsar una motocicleta elèctrica (d’unes determi-nades especificacions) a través d’una transmissió mecànica. El motor tindrà ...
  • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

   Marco Llamas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte presenta el disseny d’una sèrie de motors síncrons de imants permanents. Mitjançant una sèrie existent ja produïda s’ha estudiat la seva modificació amb l’objectiu de reduir el parell de Cogging. Per ...
  • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

   Escudé i Riba, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a principal objectiu el disseny d'una sèrie formada per vuit motors síncrons d'imants permanents. Les dades de partida de les que es disposa són la velocitat i la potència nominal per cada motor, ...
  • Disseny de motors síncrons amb imants permanents amb engegada directa des de la xarxa per aplicacions de bombeig 

   Arlanzón Inglés, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha partit de la base d’un motor asíncron per dissenyar un motor síncron d’imants permanents (MSIP) de la mateixa potència que l’original. Els MSIP poden tenir diferents morfologies constructives de ...
  • Disseny d’un motor síncron de reluctància assistit amb imants de ferrita per a una motocicleta elèctrica 

   Margalef i Cortiada, Roger Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya un motor elèctric síncron de reluctància assistit amb imants permanents (conegut com PMASynRM en la literatura anglosaxona) per accionar una motocicleta elèctrica tipus “scooter” a través ...
  • Disseny, control i optimització d'un motor síncron d'imants permanents 

   Brunat Gaudó, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El disseny de màquines elèctriques actual implica la utilització d'eines de software que assisteixen en la validació de les característiques tècniques. En aquest treball es dissenya un motor síncron d'imants permanents ...