Now showing items 1-20 of 40

 • Analytical design of a synchronous reluctance motor (SRM) 

  Colomo Guilera, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The aim of this project is to analitically design a switched (synchronous) reluctance motor from its equivalent magnetic and electric circuit and the analysys of its performance using the finite elemnt method with the FEMM ...
 • Cogging torque reduction for interior permanent magnet synchronous motors 

  Tost Candel, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Technishe Universität Darmstadt, 2015)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Technische Universität Darmstadt
  Interior permanent magnet synchronous machines show a good range of behaviours, which make these kinds of machines good candidates for an electromechanical energy conversion. However, in order to improve their accuracy in ...
 • Control d'un motor síncron d'imants permanents 

  Jiménez Blasco, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els motors síncrons d'imants permanents presenten una eficiència més alta en comparació amb els motors d'inducció. És per això que el seu estudi és de gran interès. Tot i així, al ser motors síncrons, el seu control presenta ...
 • Design and control of hybrid stepper motors 

  Granja Carracedo, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  The present project pretends to show the basic operation by which the electrical machines are governed and specifically to make an exhaustive analysis and design of a hybrid stepper motor. This motor will be of low power. ...
 • Detection of inter-turn faults in five-phase permanent magnet synchronous motors 

  Saavedra Ordóñez, Harold; Riba Ruiz, Jordi-Roger; Romeral Martínez, José Luis (2014-11-27)
  Article
  Open Access
  Five-phase permanent magnet synchronous motors (PMSMs) have inherent fault-tolerant capabilities. This paper analyzes the detection of inter-turn short circuit faults in five-phase PMSMs in their early stage, i.e. with ...
 • Detection of interturn faults in PMSMs with different winding configuration 

  Saavedra Ordóñez, Harold; Urresty Betancourt, Julio César; Riba Ruiz, Jordi-Roger; Romeral Martínez, José Luis (2014-03-03)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Interturn faults in permanent magnet synchronous motors (PMSMs) may develop fast into more severe faults such as coil-to-coil, phase-to-phase and phase-to-ground short circuits. These faults are very destructive and may ...
 • Diseño de un motor eléctrico 

  Checa Gallego, Jorge; López Fernández, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és l'adaptació d'un motor elèctric a la llanda d'un cotxe, modificant en la menor mesura possible els elements originals del vehicle. El projecte s’inicia analitzant com serà el tipus de motor ...
 • Diseño de un motor síncrono con imanes de ferritas para motocicleta eléctrica. 

  Aguilar Gamarra, Harry Nick (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto se realiza el diseño de un motor síncrono con imanes permanentes de ferritas, para propulsar a través de una transmisión mecánica una motocicleta eléctrica. Primeramente se introduce a los diferentes ...
 • Diseño de un motor síncrono con imanes permanentes para un ascensor 

  Pistonit Pumareta, Josué (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto se basa en la realización del diseño de un motor síncrono con imanes permanentes de rotor interior para propulsar un sistema de elevación (de unas determinadas especificaciones) mediante transmisión directa. El ...
 • Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes con puesta en marcha directa a red 

  Hoyos Suarez, Paul Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny d'un motor síncron amb engegada directa a xarxa. En primer lloc es parteix amb una potència, velocitat, freqüència i tensió d'alimentació a la xarxa. Es realitza uns càlculs analítics ...
 • Disseny de motors síncrons amb imants permanents amb engegada directa des de la xarxa per aplicacions de bombeig 

  Arlanzón Inglés, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha partit de la base d’un motor asíncron per dissenyar un motor síncron d’imants permanents (MSIP) de la mateixa potència que l’original. Els MSIP poden tenir diferents morfologies constructives de ...
 • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

  Marco Llamas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte presenta el disseny d’una sèrie de motors síncrons de imants permanents. Mitjançant una sèrie existent ja produïda s’ha estudiat la seva modificació amb l’objectiu de reduir el parell de Cogging. Per ...
 • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

  Escudé i Riba, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a principal objectiu el disseny d'una sèrie formada per vuit motors síncrons d'imants permanents. Les dades de partida de les que es disposa són la velocitat i la potència nominal per cada motor, ...
 • Disseny d'un motor sincron amb desplaçament lineal 

  Romero Velasquez, Juan David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es tracta de dissenyar un motor elèctric lineal per a l'apertura d'una porta d'un ascensor. Les simulacions es faran amb un programa d'elements finits (FEMM) i també s'utilitzaran eines de càlcul com l'Excel.
 • Disseny d'un motor síncron amb imants de rotor interior per motocicleta elèctrica 

  Cabané Franquet, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es realitza el disseny d’un motor síncron amb imants de rotor interior per propulsar una motocicleta elèctrica (d’unes determi-nades especificacions) a través d’una transmissió mecànica. El motor tindrà ...
 • Disseny d’un motor síncron de reluctància assistit amb imants de ferrita per a una motocicleta elèctrica 

  Margalef i Cortiada, Roger Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya un motor elèctric síncron de reluctància assistit amb imants permanents (conegut com PMASynRM en la literatura anglosaxona) per accionar una motocicleta elèctrica tipus “scooter” a través ...
 • Electric motor rotor & stator manufacturing process optimisation 

  Millet Palmada, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  The project aim is to describe and analyse the manufacturing process of two main components from an electric motor: the stator and rotor, and from there, improve the current process and tackle the key inefficiencies it has ...
 • Enhanced performance of SVC via using rotor speed deviation signal (RSDS) 

  Ghorbani, Hamidreza; Monadi, Mehdi; Luna Alloza, Álvaro; Candela García, José Ignacio; Rodríguez Cortés, Pedro (2015)
  Conference report
  Open Access
  Transient stability enhancement through using a Static Var Compensator (SVC) and Rotor Speed Deviation Signal (RSDS) of synchronous machine are thoroughly investigated in this paper. Speed deviation signal of generator as ...
 • Fault detection by means of Hilbert-Huang transform of the stator current in a PMSM with demagnetization 

  García Espinosa, Antonio; Rosero García, Javier Alveiro; Cusidó Roura, Jordi; Romeral Martínez, José Luis; Ortega Redondo, Juan Antonio (2010-06)
  Article
  Open Access
  This paper presents a novel method to diagnose demagnetization in permanent-magnet synchronousmotor (PMSM). Simulations have been performed by 2-D finite-element analysis in order to determine the current spectrum and ...
 • Fault tolerant operation of a five phase converter for PMSM drives 

  Salehifar, Mehdi; Salehi Arashloo Arashloo, Ramin; Moreno Eguilaz, Juan Manuel; Sala Caselles, Vicenç; Romeral Martínez, José Luis (2013)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  In this paper a five phase fault tolerant converter is proposed for permanent magnet (PM) drives. The proposed configuration is an extension of conventional three phase double switch redundant topologies. In contrast to ...