Now showing items 1-15 of 15

  • Análisis de un sistema de generación renovable basado en un disco Stirling 

   Urcera Martín, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En 2015 se llevó a cabo la instalación de una unidad de disco Stirling TRINUM, de INNOVA Solar, en el edificio de la ETSEIB, UPC, Barcelona, como parte del proyecto europeo DIDSOLIT, financiado por la Unión Europea, dentro ...
  • Design of a cogeneration installation using a stirling engine 

   Gutiérrez González, Ernesto; Marín Tapia, Beatriz (2017-01-16)
   Article
   Open Access
   This paper present the design of a cogeneration plant with a Stirling engine, generating electricity using the residual energy as heat of the hot gases from a domestic or industrial furnace outlet. First, the ideal method ...
  • Diseño de un motor Stirling 

   Vives Albesa, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball de final de grau és dissenyar un motor Stirling basat en un motor Stirling SOLO v161. La forma de modelitzar el sistema és a través del software Dymola, basat en el llenguatge modèlica. Com a ...
  • Diseño de un prototipo bio-Stirling para abastecer la demanda energética de una vivienda rural 

   Valls Pinilla, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya / Universidad Técnica Federico Santa María, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El progresivo agotamiento de los combustibles fósiles y de origen nuclear crea la necesidad de estudiar la viabilidad de sustituir el modelo energético actual por un modelo donde las ERNC sean protagonistas. El presente ...
  • Diseño de una instalación de cogeneración mediante un motor Stirling 

   Marín Tapia, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto tiene como objetivo el diseño teórico de una instalación de cogeneración mediante un motor Stirling, generando electricidad utilizando una energía que anteriormente se desaprovechaba. El proyecto está orientado ...
  • Estudi d’un generador Stirling per aigua calenta i electricitat 

   Marias Cano, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball presenta les característiques i el funcionament d’un sistema dish Stirling, mitjançant el qual es pot produir energia elèctrica i també energia tèrmica en el cas que es tracti d’un sistema amb cogeneració. ...
  • Estudi i modelització d'un motor stirling 

   Serra Garriga, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau es centra en l’estudi i la modelització d’una optimització d’un motor Stirling. La principal eina de treball utilitzada és el programa informàtic Dymola, basat en el llenguatge ...
  • Estudi tèrmic i fluidodinàmic del regenerador d'un motor Stirling 

   Sole Bosch, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte s’entén com el primer d’una sèrie d’estudis destinats a la caracterització i optimització d’un motor Stirling. Aquest motor de combustió externa té un gran potencial d’aprofitament eficient de l’energia. ...
  • Estudio de viabilidad de la implantación de un motor Stirling utilizando el calor residual de un buque. 

   Soler Cazorla, Juan Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Estudio teórico y de viabilidad de la radiación solar concentrada en un motor Stirling 

   Pérez Escudero, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • In-situ approach for thermal energy storage and thermoelectricity generation on the Moon: modelling and simulation 

   Fleith, Patrick; Cowley, Aidan; Canals Pou, Alberto; Valle Lozano, Aaron; Frank, Rebecca; López Córdoba, Pablo; González Cinca, Ricardo (2020-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Human, tele-operated rovers, and surface infrastructures are now being actively considered for lunar polarexploration. Current approaches to energy provision consider, among others, hybrid direct energy/chemicaltechnologies, ...
  • Modelització i control d'una màquina termosolar Dish-Stirling 

   Nieto Estévez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es realitza una modelització dinàmica d’un sistema d’energia termosolar concentrada Dish-Stirling i es dissenyen els convertidors estàtics back-to-back per optimitzar la potència extreta. Es presenta ...
  • Sistema autònom de generació elèctrica basat en motor stirling 

   Garcia Prat, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es presenta un estudi a partir del qual una persona interessada pot dissenyar i estudiar, mitjançant simulació, un motor Stirling amb la finalitat de tenir prou informació per decidir si es procedeix a la construcció ...
  • Uso e implementación de motores stirling en buques. 

   Romero Cueto, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Valoració d'un model de Dish-Stirling per generació elèctrica 

   Paz Martín, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es realitza la comprovació d‟un model de Dish-Stirling simulat al programa MATLAB Simulink® amb les dades d‟un model real instal·lat a la ETSEIB. La instal·lació és un producte de la ...