Now showing items 1-13 of 13

  • Accessibility adaptations to assist motorcyclists with lower limbs disability 

   Zauder, Karl; Lima, Cintia; Fernandes, Marcos; Creci, Geraldo (Càtedra d'Accessibilitat (CATAC), 2019-11-30)
   Article
   Open Access
   Motorcyclists with lower limbs limitations require customised adaptations to ride motorcycles. Gearshifting and rear brake actuation must be adapted to be performed by the upper limbs of the motorcyclist. Also, motorcyclists ...
  • Comparison between a tubular frame and a beam frame 

   Locutura Moré, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Milano, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Nowadays, at Moto2 Championship there are mainly two kinds of frames talking about profiles (“square” the majority of them like Suter, FTR or Moriwaki and tubular some of theme MZ and Promoharris). At this work is going ...
  • Diseño de una Moto2 

   Sotilla Bieto, Ignacio De La (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este trabajo vamos a centrarnos en la propuesta de diseño de una de motocicleta de competición con un motor de 600 cc y motor de cuatro tiempos, dentro del marco de la categoría MOTO2. Comenzaremos viendo los aspectos ...
  • Diseño del carenado de una moto de competición 

   Roldán Aguilar, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte està basat en tot el procés de disseny i estudi dels carenats de la moto de competició EPR02 i el seu procés de fabricació per a obtenir unes peces finals fabricades en fibra de carboni preimpregnada. S'ha ...
  • Diseño motocicleta custom 

   Rius Pérez, Albert; Esteras Soriano, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present Projecte Final de Carrera té per objecte el disseny d’un xassís de motocicleta partint de la possessió d’un motor bicilíndric de 1.600cc del fabricant japonès Suzuki, elegint l’estil de motocicleta que es ...
  • Diseño y validación de una máquina capaz de realizar el análisis dinámico de una motocicleta 

   Frax Cervera, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte te com a objectiu arribar al disseny d’un prototip de màquina d’anàlisis per a les motos. Les funcions principals d’aquest prototip són permetre realitzar anàlisis dinàmics de les motos per poder comprovar ...
  • Disseny d'un xassís de motocicleta 

   Daviu Folguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com objectiu el primer disseny, la geometria bàsica i l'anàlisis per elements finits d'un xassís de motocicleta de competició amb un sistema de suspensió alternatiu Hossack. Tant el disseny com l'estudi ...
  • Enginyeria inversa, disseny i prototip 3D d'un xassís per una montesa cota 247cc amb catia v5 

   Sabater Massana, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en realitzar el procés d’enginyeria inversa del xassís de la Montesa Cota 247cc (1968- 1980), partint de la informació existent i de la que s’ha pogut trobar i deixant constància de com era i ...
  • Industrialització d'un prototip (BAAS 013) 

   Arnau Carreras, Lluís Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte, s’estudia breument el disseny del prototip BASS i els criteris que s’han seguit. Es profunditza en el procés d’industrialització del prototip, és a dir, en convertir un prototip que s’ha realitzat ...
  • Instalaciones de un local destinado a talleres de reparación de motocicletas 

   Morilla Puche, Roland (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte es basa principalment en el disseny de les instal·lacions bàsiques que garanteixin la protecció i el correcte funcionament de tots els elements necessaris per a portar a terme l'activitat de “Venda, ...
  • Motocicleta adaptada a un minusvàlid amb cadira de rodes 

   Fontrodona Cherta, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s'intenta adaptar una motocicleta convencional tipus scooter per a una persona minusvàlida. S'han realitzat tres adaptacions, la primera per dur la cadira de rodes, la segona per subjectar les cames i ...
  • Redisseny del xasís d'un ciclomotor dels anys 80 contemplant nous tipus d'acers 

   Pastor i Pujante, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball de fi de grau pretén fer un redisseny teòric del xassís del ciclomotor Vespino GL que es té en propietat de la família des de fa vora 50 anys. La primera part d’aquest treball es centra en un breu ...
  • Restyling de la montesa crono 75 

   Rosselló Martínez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este Trabajo de Final de Grado contiene la investigación y el rediseño conceptual de la Montesa Crono 75. En primer lugar, se analiza la historia de la marca, los tipos de motocicletas y el mercado de motocicletas eléctricas ...