Now showing items 1-8 of 8

 • Diseño de una pieza para el sector de automoción y del molde para su fabricación 

  Ogños Aniceto, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto trata de reproducir el diseño y modificación de una pieza de plástico en el ámbito de la automoción, así como el diseño de la herramienta que permita la fabricación de dicha pieza. En este caso como la pieza ...
 • Diseño de un molde de inyección de plásticos 

  Camacho Alegre, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu el dimensionat i disseny d’un motlle d’injecció de plàstics per a la producció de peces, tot partint d’uns requeriments inicials. Aquests requeriments són el plànol de la peça, el ...
 • Diseño de un molde de inyección en peek (poliether ether ketone) para el sector aerospacial 

  Ayuso Alonso, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte pretén dissenyar un motllo d’injecció per a la producció del tapaboques de les rodes d’un avió, que inicialment eren fabricades de titani. Per a la fabricació s’ha escollit el polímer PEEK de la marca ...
 • Disseny dels elements de fabricació d'una rajola de mosaic hidràulic 

  León Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte realitzat es basa en el disseny innovador d’una rajola de mosaic hidràulic que aporta originalitat i exclusivitat a cada mosaic col·locat. Per fabricar aquesta rajola, ha set necessari el disseny dels elements ...
 • Disseny de un motlle d'injecció de plàstic 

  Sansimon Torvisco, Norbert de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny d'un motlle d'injecció de plàstic bimatèria 

  Miquel Arcarons, Eloi; García van Est, Koen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La majoria de peces dissenyades per les empreses pertanyents als sectors de la indústria pesada i lleugera acaben essent fabricades mitjançant motlles i matrius. El sector de la injecció és molt ampli i permet la realització ...
 • Estudi per a la implantació de millores en la cadena d'aprovisionament de TEMSA 

  Guardia Campos, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  TEMSA
  En aquest treball es descriu i s’analitza detalladament la cadena de subministrament de l’empresa TEMSA, tant pel que fa a la gestió de compres i aprovisionament, a nivell estructural i a nivell econòmic, com pel que fa ...
 • Simulación de una pieza obtenida por fundición metálica 

  Martín Fernández, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte consisteix en el disseny d’un motllo de fosa d’ una peça i garantir que la peça es troba dins de les toleràncies IT7. Per estimar les dimensions finals s’utilitzarà un software de simulació per elements ...