Now showing items 1-7 of 7

  • Càlcul del cost de la indisciplina en entorns urbans 

   Morillo Carbonell, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu de l’estudi que es presenta en aquest document és doble ja que per una banda vol ser una eina descriptiva de les tipologies d’indisciplina d’estacionament existents fora plaça – aquelles que es cometen quan ...
  • Distribució eficient d'empreses de paqueteria en entorns congestionats 

   Morillo Carbonell, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
   Minor thesis
   Open Access
   Realització d'un estudi sobre l'optimització de rutes en el servei de repartiment de mercaderies per reduir els sobrecostos del transport degut a la congestió.
  • Effect of cruising for parking in illegal on-street parking schemes in urban environment 

   Morillo Carbonell, Carlos; Campos Cacheda, Jose Magin (Universidad de Oviedo, 2018)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   The total amount of daily trips made in a town is outstanding due to urban areas are the most important poles of economic activity in a region and, therefore, where most of the trips end. The trips made by private vehicles ...
  • Effect of illegal on-street parking on travel times in urban environment 

   Morillo Carbonell, Carlos; Campos Cacheda, Jose Magin (Universitat Politècnica de València, 2016)
   Conference report
   Open Access
   The aim of this paper is to evaluate the effect of the on-street illegal parking on the commercial travel time of the vehicles in the area. The effect of the illegal parking in the travel time of the vehicles in the zone ...
  • On-street illegal parking costs in urban areas 

   Morillo Carbonell, Carlos; Campos Cacheda, Jose Magin (2014)
   Conference report
   Open Access
   Private transport represents more than a third of all the journeys carried out in large cities urban areas. The high amount of traffic in metropolitan zones implies the appearance of congestion that is one of the most ...
  • On-street illegal parking costs in urban areas 

   Morillo Carbonell, Carlos; Campos Cacheda, Jose Magin (2014-12)
   Article
   Open Access
   Private transport represents more than a third of all the journeys carried out in large cities urban areas. The high amount of traffic in metropolitan zones implies the appearance of congestion that is one of the most ...
  • On-street illegal parking: effect on vehicles travel time 

   Morillo Carbonell, Carlos; Campos Cacheda, Jose Magin (2015)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Private transport represents more than the third of all journeys carried out in large cities. The high amount of traffic in metropolitan zones implies the appearance of congestion which is one of the most important ...