Now showing items 1-1 of 1

  • Avaluació ambiental estratègica: estudi del cas POUM de Besalú 

    Moreno Osuna, Sònia (Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2009-06)
    Conference report
    Open Access
    Segons la legislació vigent a Catalunya, cal fer un procés d’avaluació ambiental de plans i programes públics, com a eina de prevenció, que permeti integrar els aspectes ambientals en la presa de decisions. Els plans ...