Now showing items 1-20 of 126

 • 174. Aposta per la semipresencialitat 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Rectorat (Servei de Comunicació Institucional, 2005-04)
  Article
  Open Access
 • A calculus course with interactive support on Moodle 

  Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Active Learning for Engineering Education (ALE), 2009)
  Conference lecture
  Open Access
  We are offering a course on Calculus. The contents of this course are adapted to the contents of a Calculus subject in any Engineering high degree or scientific Bachelor. But there is something that makes this course ...
 • Accessibilitat i monitoratge en grans entorns Moodle 

  Molins Piulachs, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Adaptació de l’eina Trac a la gestió de projectes acadèmics 

  Lapuente Ferran, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte descriu la tasca realitzada per mitjà de la qual, s'han obtingut la integració de dos sistemes: un d'ensenyament i un de gestió de projectes. S'han generat un conjunt de Web Services sobre una aplicació de ...
 • Adaptació i incorporació de les activitats d`una unitat didàctica de matemàtiques de 1er d`ESO a suport informàtic (entorn Moodle) i anàlisi de les implicacions de la seva implementació a l`aula 

  Collet Gonzàlez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-09)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Advanced quiz development for students’ self-learning in power generation, transmission and distribution 

  Bogarra Rodríguez, Santiago; Corbalán Fuertes, Montserrat; Plaza, Inmaculada (SAGE PUBLICATIONS INC, 2019)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Students’ learning can be improved by using online quizzes with a valuable feedback, especially in large groups, making it very interesting for engineering subjects which are based on mathematics. This paper presents the ...
 • A learning analytics tool with hybrid graphical and textual interpretation generation 

  Alier Forment, Marc; Amo Filvà, Daniel; Casany Guerrero, María José; Mayol Sarroca, Enric (Association for Computing Machinery (ACM), 2016)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  The introduction and use of on-line learning resources has improved students learning process in several aspects. But at the same time, it also introduced more complexity and made more difficult to teachers how to analyze ...
 • Análisi de requeriments per a la integració de laboratoris virtuals i remots amb Moodle 

  Recio Calderó, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-02)
  Master thesis
  Open Access
  El present document és una memòria de tesi de màster sobre l'anàlisi de requeriments a la integració de Laboratoris Virtuals i Remots amb Moodle. Per a la realització de l'anàlisi s'ha proposat una millora de la metodologia ...
 • Anàlisi pedagògic de les possibilitats de l'aplicació de la tecnologia Business Intelligence a l'entorn virtuals d'aprenentatge Moodle 

  Jiménez Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-11)
  Master thesis
  Open Access
  El present document es tracta de la memòria del Treball Final de Màster dels estudis de Màster en Formació al Professorat de Tecnologia a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya ...
 • Analyzing Moodle/LMS logs to measure mobile access 

  Casany Guerrero, María José; Alier Forment, Marc; Galanis, Nikolaos; Mayol Sarroca, Enric; Piguillem Poch, Jordi (2012)
  Conference report
  Open Access
  Most Educational Institutions worldwide have deployed web based Learning Management Systems (LMS) as a means to provide support for their presence-based lectures and offer online-exclusive learning. These LMSs were designed ...
 • Aplicación de herramientas TIC para llevar a cabo la evaluación del módulo 2 (sistemas auxiliares del motor), del CFGM Electromecánica de vehículos automóviles 

  Poch Vives, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  En este trabajo se observa la introducción de las TIC al sistema educativo actual. En este caso concreto se pretende fomentar el uso de la plataforma educativa Moodle, en el sistema de evaluación del CGFM Electromecánica ...
 • Aplicación del protocolo LTI a la resolución de ejercicios en una plataforma MOODLE 

  Cosp Vilella, Jordi; Meseguer Pallarès, Roc; Martínez García, Herminio (Universitat Politècnica de València, 2015)
  Conference report
  Open Access
  This paper presents the development of an application to propose complex exercises to students on a Moodle platform by connecting to an external server through LTI (Learning Tools Interoperability) protocol.The system has ...
 • Aplicació per a la gestió de qüestionaris en LearnSQL 

  Lajusticia Delgado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Proyecto que consiste en adaptar el módulo remotequiz en la versión 1.9 de Moodle a la versión 2.6. Esté módulo esta actualmente en uso en la aplicación LearnSQL de la facultad.
 • Aplicatiu multimedia per a l'assignatura sistemes de producció integrats 

  Morillas Lara, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Atenea com a eina per a l’organització i inscripció a activitats 

  Cruells Pagès, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  En aquesta presentació mostrem una funcionalitat simple però útil d’Atenea, que pot ser d’interès per donar suport a activitats acadèmiques, culturals, socials, etc. Dins de la comunitat UPC. Estracta de crear una eina per ...
 • ATENEA Labs 

  Gallego Fernández, María Isabel; Morte Aixandri, Joaquim; Villas Espitia, Francisco Angel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-06)
  Conference lecture
  Open Access
  Descripció del servei Atenea Labs.
 • CÀLCUL amb suport interactiu a Moodle 

  Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
  Conference report
  Open Access
  This project focuses on the teaching and learning of mathematical topics at different engineering schools of the Universitat Politècnica de Catalunya. The field of application of the project are the mathematics taught in ...
 • Comandaments de resposta interactiva a l’Atenea Labs 

  Vilabelda, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Mitjançant la plataforma de proves Atenea Labs la UPC ha habilitat el mòdul EduClick EPS Moodle per tal que els professors interessats puguen fer servir aquest sistema de votació interactiva per a l’Avaluació Contínua. ...
 • Cómo usamos Moodle en nuestras asignaturas adaptadas al EEES 

  Valero García, Miguel; Canto Rodrigo, Pablo del; Gallego Fernández, María Isabel; López Canalda, José Manuel; Mora Serrano, Javier; Reyes Muñoz, María Angélica; Rodríguez Luna, Eva; Sanjeevan, Kanapathipillai; Santamaria Barnadas, Eduard (2010-08)
  Article
  Open Access
  This paper describes how do we use our digital campus based on Moodle as a key tool in our subjects. These subjects belong to a first course in an engineering degree and have been adapted to the requirements of the European ...
 • Connexió OpenERP amb Moodle 

  Abenza Ortega, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és sincronitzar dos entorns diferents com són els EVA (Entorns Virtuals d’Aprenentatge) i els ERP (Planificació de Recursos empresarials). Com a Entorn Virtual d’Aprenentatge ...