Ara es mostren els items 1-20 de 131

  • 174. Aposta per la semipresencialitat 

   Universitat Politècnica de Catalunya. Rectorat (Servei de Comunicació Institucional, 2005-04)
   Article
   Accés obert
  • A calculus course with interactive support on Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Active Learning for Engineering Education (ALE), 2009)
   Comunicació de congrés
   Accés obert
   We are offering a course on Calculus. The contents of this course are adapted to the contents of a Calculus subject in any Engineering high degree or scientific Bachelor. But there is something that makes this course ...
  • A learning analytics tool with hybrid graphical and textual interpretation generation 

   Alier Forment, Marc; Amo Filvà, Daniel; Casany Guerrero, María José; Mayol Sarroca, Enric (Association for Computing Machinery (ACM), 2016)
   Text en actes de congrés
   Accés restringit per política de l'editorial
   The introduction and use of on-line learning resources has improved students learning process in several aspects. But at the same time, it also introduced more complexity and made more difficult to teachers how to analyze ...
  • Accessibilitat i monitoratge en grans entorns Moodle 

   Molins Piulachs, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-27)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per acord de confidencialitat
  • Adaptació de l’eina Trac a la gestió de projectes acadèmics 

   Lapuente Ferran, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   Aquest projecte descriu la tasca realitzada per mitjà de la qual, s'han obtingut la integració de dos sistemes: un d'ensenyament i un de gestió de projectes. S'han generat un conjunt de Web Services sobre una aplicació de ...
  • Adaptació i incorporació de les activitats d`una unitat didàctica de matemàtiques de 1er d`ESO a suport informàtic (entorn Moodle) i anàlisi de les implicacions de la seva implementació a l`aula 

   Collet Gonzàlez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-09)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés restringit per acord de confidencialitat
  • Advanced quiz development for students’ self-learning in power generation, transmission and distribution 

   Bogarra Rodríguez, Santiago; Corbalán Fuertes, Montserrat; Plaza, Inmaculada (SAGE PUBLICATIONS INC, 2019)
   Article
   Accés obert
   Students’ learning can be improved by using online quizzes with a valuable feedback, especially in large groups, making it very interesting for engineering subjects which are based on mathematics. This paper presents the ...
  • Analyzing Moodle/LMS logs to measure mobile access 

   Casany Guerrero, María José; Alier Forment, Marc; Galanis, Nikolaos; Mayol Sarroca, Enric; Piguillem Poch, Jordi (2012)
   Text en actes de congrés
   Accés obert
   Most Educational Institutions worldwide have deployed web based Learning Management Systems (LMS) as a means to provide support for their presence-based lectures and offer online-exclusive learning. These LMSs were designed ...
  • Anàlisi pedagògic de les possibilitats de l'aplicació de la tecnologia Business Intelligence a l'entorn virtuals d'aprenentatge Moodle 

   Jiménez Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-11)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   El present document es tracta de la memòria del Treball Final de Màster dels estudis de Màster en Formació al Professorat de Tecnologia a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya ...
  • Análisi de requeriments per a la integració de laboratoris virtuals i remots amb Moodle 

   Recio Calderó, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-02)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   El present document és una memòria de tesi de màster sobre l'anàlisi de requeriments a la integració de Laboratoris Virtuals i Remots amb Moodle. Per a la realització de l'anàlisi s'ha proposat una millora de la metodologia ...
  • Aplicació per a la gestió de qüestionaris en LearnSQL 

   Lajusticia Delgado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-28)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Proyecto que consiste en adaptar el módulo remotequiz en la versión 1.9 de Moodle a la versión 2.6. Esté módulo esta actualmente en uso en la aplicación LearnSQL de la facultad.
  • Aplicación de herramientas TIC para llevar a cabo la evaluación del módulo 2 (sistemas auxiliares del motor), del CFGM Electromecánica de vehículos automóviles 

   Poch Vives, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés restringit per decisió de l'autor
   En este trabajo se observa la introducción de las TIC al sistema educativo actual. En este caso concreto se pretende fomentar el uso de la plataforma educativa Moodle, en el sistema de evaluación del CGFM Electromecánica ...
  • Aplicación del protocolo LTI a la resolución de ejercicios en una plataforma MOODLE 

   Cosp Vilella, Jordi; Meseguer Pallarès, Roc; Martínez García, Herminio (Universitat Politècnica de València, 2015)
   Text en actes de congrés
   Accés obert
   This paper presents the development of an application to propose complex exercises to students on a Moodle platform by connecting to an external server through LTI (Learning Tools Interoperability) protocol.The system has ...
  • Aplicatiu multimedia per a l'assignatura sistemes de producció integrats 

   Morillas Lara, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per acord de confidencialitat
  • Atenea com a eina per a l’organització i inscripció a activitats 

   Cruells Pagès, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
   Comunicació de congrés
   Accés obert
   En aquesta presentació mostrem una funcionalitat simple però útil d’Atenea, que pot ser d’interès per donar suport a activitats acadèmiques, culturals, socials, etc. Dins de la comunitat UPC. Estracta de crear una eina per ...
  • ATENEA Labs 

   Gallego Fernández, María Isabel; Morte Aixandri, Joaquim; Villas Espitia, Francisco Angel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-06)
   Comunicació de congrés
   Accés obert
   Descripció del servei Atenea Labs.
  • CÀLCUL amb suport interactiu a Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Text en actes de congrés
   Accés obert
   This project focuses on the teaching and learning of mathematical topics at different engineering schools of the Universitat Politècnica de Catalunya. The field of application of the project are the mathematics taught in ...
  • Comandaments de resposta interactiva a l’Atenea Labs 

   Vilabelda, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
   Comunicació de congrés
   Accés obert
   Mitjançant la plataforma de proves Atenea Labs la UPC ha habilitat el mòdul EduClick EPS Moodle per tal que els professors interessats puguen fer servir aquest sistema de votació interactiva per a l’Avaluació Contínua. ...
  • Connexió OpenERP amb Moodle 

   Abenza Ortega, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és sincronitzar dos entorns diferents com són els EVA (Entorns Virtuals d’Aprenentatge) i els ERP (Planificació de Recursos empresarials). Com a Entorn Virtual d’Aprenentatge ...
  • Contratos de aprendizaje y evaluación entre iguales para responsabilizar al alumno de su aprendizaje 

   Grangel Seguer, Reyes; Campos Sancho, Cristina (Universitat Jaume I. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, 2013-07-10)
   Text en actes de congrés
   Accés obert
   Con la implantación del EEES el proceso de enseñanza-aprendizaje ha pasado de estar centrado en la enseñanza del profesorado al aprendizaje del alumnado. Así pues los créditos que supone el superar un grado ya no se ...