Now showing items 1-20 of 21

  • Acta inicial de benvinguda de l'EEBE al 2016 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Acta inicial de benvinguda de l'EEBE al 2016 a la sala d'actes del campus. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), ...
  • Acte de la Festa de Benvinguda la sala d'actes de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Acte de la Festa de Benvinguda a la sala d'actes de l'EEBE. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), es va celebrar ...
  • Alumnes a la terrassa de l'edifici A de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Alumnes a la terrassa de l'edifici A de l'EEBE. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), es va celebrar una Festa ...
  • Assistents a la Festa de Benvinguda a la terrassa de l'edifici A de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Assistents a la Festa de Benvinguda a la terrassa de l'edifici A de l'EEBE. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est ...
  • Assistents a la Festa de Benvinguda de l'EEBE observant la Biblioteca del nou Campus 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Assistents a la Festa de Benvinguda observant la Biblioteca del nou Campus. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est ...
  • Assistents a la Festa de Benvinguda de l'EEBE visitant el bar D'ins del Campus 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Assistents a la Festa de Benvinguda de l'EEBE visitant el bar D'ins del Campus. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est ...
  • Espectacle d'animació als Jardins de Can Llima de l'EEBE per celebrar la Festa de Benvinguda 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Espectacle d'animació als Jardins de Can Llima de l'EEBE per celebrar la Festa de Benvinguda. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de ...
  • Façana de l'Edifici C del Campus 

   Molera, Ester (2017-01-30)
   Image
   Open Access
   Edifici C: De vuit plantes i amb 11.619 m2, acull diversos grups de recerca més en energia, materials i nanotecnologia i una petita part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona a la planta -1.
  • Façana de l'Edifici C del Campus 

   Molera, Ester (2017-01-30)
   Image
   Open Access
   Edifici C: De vuit plantes i amb 11.619 m2, acull diversos grups de recerca més en energia, materials i nanotecnologia i una petita part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona a la planta -1.
  • Façana de l'Edifici C del Campus 

   Molera, Ester (2017-01-30)
   Image
   Open Access
   Edifici C: De vuit plantes i amb 11.619 m2, acull diversos grups de recerca més en energia, materials i nanotecnologia i una petita part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona a la planta -1.
  • Façana de l'edifici C del Campus Diagonal-Besòs. 

   Molera, Ester (2017-07-10)
   Image
   Open Access
   Façana de l'edifici C del Campus Diagonal-Besòs, aquest té vuit plantes i 11.619 m2, acull sis grups de recerca en energia, materials i nanotecnologia, una part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de ...
  • Façana de l'edifici I del Campus Diagonal-Besòs 

   Molera, Ester (2017-07-10)
   Image
   Open Access
   Pla lateral de l'edifici I on hi estan instal·lats diversos grups de recerca, els quals treballen en l'àmbit de l'enginyeria de materials i en el d'enginyeria química i a més, acull a la planta -1 la major part del Centre ...
  • Façana de l'Edifici I del Campus. 

   Molera, Ester (2017-01-30)
   Image
   Open Access
   Detall del Pla lateral de l'edifici I on hi estan instal·lats diversos grups de recerca, els quals treballen en l'àmbit de l'enginyeria de materials i en el d'enginyeria química i a més, acull a la planta -1 la major part ...
  • Façana de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 

   Molera, Ester (2017-01-30)
   Image
   Open Access
   L'edifici de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est té dotze plantes i 27.979 m2 on es troben instal·lacions per a la docència, aprenentatge, serveis per als estudiants, i grups de recerca en diferents àmbits de l'enginyeria ...
  • Façana de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est 

   Molera, Ester (2017-01-30)
   Image
   Open Access
   L'edifici de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est té dotze plantes i 27.979 m2 on es troben instal·lacions per a la docència, aprenentatge, serveis per als estudiants, i grups de recerca en diferents àmbits de l'enginyeria ...
  • Gorres, bosses, tasses i altres productes de la parada d'UPC Shop durant la Festa de Benvinguda de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Gorres, bosses, tasses i altres productes d'UPC Shop. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), es va celebrar una ...
  • Paradeta del Centre Cívic i el Casal de Barri durant la Festa de Benvinguda de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Paradeta del Centre Cívic i el Casal de Barri als jardins de Can Llima durant la Festa de Benvinguda de l'EEBE. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola ...
  • Paradetes de la UPC Shop i de Medi Ambient i Promoció de la Ciutat 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Paradetes de la UPC Shop i de Medi Ambient i Promoció de la Ciutat. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), es ...
  • Preparació de la Festa de Benvinguda al pati de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Preparació de la Festa de Benvinguda al patí de l'EEBE. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), es va celebrar ...
  • Presentació a la sala d'actes durant la Festa de Benvinguda de l'EEBE 

   Molera, Ester (2016-11-03)
   Image
   Open Access
   Presentació a la sala d'actes durant la Festa de Benvinguda de l'EEBE. Amb la posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), ...