Now showing items 1-8 of 8

  • Adaptació i canvi d'ús d'una fàbrica a hotel residència situada a Badalona (Barcelona) 

   Sancho García, M. Estel; Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’edifici CACI, està situat a la façana marítima de Badalona, en un dels entorns més importants de la indústria a principis de segle a Badalona. Amb aquest projecte es pretn conservar en el grau que ens sigui posible, ...
  • Adequació de l'edifici de l'antiga Companyia Auxiliar del Comerç i la Indústria per a la creació d'estudis integrats dins la vivenda 

   Tarifa Pi, Marc; Gómez Caravaca, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte tracta sobre l’adequació de l’edifici de l’antiga Companyia Auxiliar del Comerç i la Industria per a la creació d’estudis integrats dins la vivenda complint amb les exigències bàsiques de seguretat i ...
  • Can Ribó Cordage plant: study, diagnosis and intervention proporsals 

   Rodríguez Mayor, Dácil; Valdeolivas Rodríguez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The objective of the project is the study of the old cordage Can Ribó, located in the city of Badalona, in order to know how it has evolved and grow throughout its years of history, to know a little more this unknown ...
  • Construcció i arquitectura del mercat Maignon de Badalona (1886-1889) 

   Solé Ferrer, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present treball és l’anàlisi constructiva i arquitectònica del mercat de Maignon, situat al centre de la ciutat de Badalona i construït el 1889. Això s’ha aconseguit a partir del desenvolupament, partida per ...
  • Levantamiento, diagnosis y propuesta de cambio de uso Torre Codina 

   Albert Martínez, Oscar; Zamorano Ramírez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Projecte tècnic de reforma d'un edifici industrial per a ús com a centre esportiu 

   Jesús Vives, Francesc; Martín Terruel, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte d’aquest projecte final de carrera és la reforma de l’edifici de la CACI per a ús de centre esportiu, donant lloc a un espai que reuneixi els conceptes d’esport, salut i qualitat de vida. La proposta pretén generar ...
  • Proyecto de remodelación de la antigua fábrica "CACI" 

   García Cañas, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Se trata de realizar una remodelación y rehabilitación en una antigüa fábrica de aceites de coco, la cual será destinada a cumplir una actividad de edificio público con carácter universitario. Dicho edificio pertenece al ...
  • Rehabilitació i canvi d'ús de la fàbrica C.A.C.I. de Badalona a vivendes municipals 

   Casasús Martínez, Robert; Suárez Montiel, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Que l’accés a la vivenda es un dret és quelcom que avui en dia no passa de esser una il·lusió. A la vegada, el propi mercat es incapaç de generar garanties a aquest dret. Alguns polítics argumenten la necessitat de crear ...