Now showing items 1-12 of 12

  • Diseño e implementación de una microred experimental de 60kW 

   Fauquet Ruiz, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   A lo largo de las últimas décadas, los sistemas de generación renovables están ganando protagonismo frente a sistemas de generación convencionales. Las microredes, junto a estos sistemas, están en continua evolución a ...
  • Disseny d’un sistema per a la monitorització d’una micro-xarxa elèctrica híbrida 

   Keenan Odena, Michael Joseph (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La societat està vivint una transició del model energètic actual degut als greus problemes mediambientals, l’augment de la demanda energètica i l’elevat cost de la seva producció. Aquesta transició tendeix cap a un sistema ...
  • Disseny d’una microxarxa elèctrica híbrida intel·ligent per a edifici d’ús públic a una xarxa elèctrica feble 

   Monleón Fernández, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi té com a objectiu crear una metodologia que permeti dimensionar i dissenyar una microxarxa elèctrica híbrida intel·ligent. A continuació, un cop s’hagi creat el procediment de disseny de la microxarxa elèctrica ...
  • Energy-level simulator for micro-grids 

   Bové Salat, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The present paper aims to provide a tool for the analysis of Smart Micro Grids at the level of energy policies and management of power fluxes. The tool is presented as a simulator developed in Matlab that allows implementing ...
  • Estudi de la viabilitat tècnicoeconomica d'un model de micro-xarxa híbrida basada en la gasificació de biomassa amb suport de fotovoltaica 

   Massana Valls, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest estudi es basa en veure les possibilitats que ofereix la solució d’hibridar la tecnologia fotovoltaica amb la generació d’energia elèctrica i tèrmica a partir de biomassa. En el marc de la transició energètica s’ha ...
  • Estudi de potenciabilitat de les micro-xarxes col·laboratives 

   Torrebadella Casòliva, Lídia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball pretén proposar un enfocament diferent del que es té actualment en relació al consum d’energia elèctrica, passant d’una generació centralitzada, basada en grans centrals de producció de les quals un alt ...
  • Gestión colaborativa de micro-redes 

   Berenstein Rey, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El desarrollo de las tecnologías de generación distribuida junto con las tecnologías de la comunicación y la electrónica de potencia están permitiendo el desplazamiento de las centrales generadoras convencionales a los ...
  • Impact of power quality on the reliable operation of islanded microgrids 

   Romeu Pedrol, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-03-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Technische Universität Dresden
   This project aims to study the power quality parameter, harmonics, in a residential microgrid for two cases – white-box model approach in a simulation environment and experimental scenarios for a synthetic microgrid. The ...
  • Implementació de criteris d'optimització energètica en vivenda unifamiliar contemplant l'ús d'energia solar fotovoltaica 

   Civit Baltà, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball es defineixen diferents criteris d'optimització energètica, per la part elèctrica, d'una vivenda unifamiliar, valorant el pes tècnic de cadascun per centrar-se en l'estudi d'un d'aquests criteris: ...
  • Microxarxa d'alimentació híbrida, amb suport fotovoltaic i generació diesel, per a instal·lacions d'ús públic amb xarxa elèctrica feble 

   Guiu Llopart, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present document es basa en el projecte MEDSolar realitzat a Palestina, concretament a l’Hospital Universitari de An-Najah. El contingut del projecte s’organitza en tres blocs, en primer lloc es fa una introducció ...
  • Performance analysis of a microgrid with renewable energy sources 

   Garcia Ferrando, Francesc De Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
   In this paper, we have carried out the electrical performance and the cost-benefit analysis of a domestic microgrid based on renewable energy sources. The software used in this work in order to perform the simulations ...
  • Posada en funcionament i bateria de tests per a un equipament del laboratori de E3PACS 

   Xicoy i Gorbatcheva, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En un món on la taxa de població creix de forma exponencial, l’ús de forma sostenible i eficient dels recursos energètics a través de les microxarxes contribueix a la preservació del medi ambient, reduint emissions de ...