Now showing items 1-19 of 19

  • Adaptació de l'estació de metro de Maragall (Barcelona) a les noves normatives d'accessibilitat i d'evacuació 

   Huguet Aguilera, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'estació de metro de Maragall (L4 i L5) és una de les poques estacions de la xarxa de metro de Barcelona que no ha estat remodelada amb l'objectiu d'adequar-la a l'accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda. A ...
  • Anàlisi del sistema de metro des del punt de vista de l'accessibilitat. Aplicació al cas de la xarxa de Metro Barcelona 

   Ferre Avellaneda, Montse (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09-25)
   Minor thesis
   Open Access
   El Metro és sens dubte l’espina dorsal del sistema de transport en les grans ciutats, essent la infrastructura de transport més complerta i complexa. Així doncs, el funcionament adequat és del tot necessari pel ...
  • Building response to line 9 EPB tunnelling in Barcelona: a case study 

   Mariano, Alessandra di; Franza, Andrea; Limatola, Vincenzo; Gens Solé, Antonio; Bilotta, Emilio (Springer, 2021)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
   The paper presents the field monitoring data and a three-dimensional finite-element analysis aiming at back-analysing the response of a multi-storey framed building affected by the EPB excavation of a 12 m diameter tunnel ...
  • Com les noves tecnologies modifiquen l'organització del Metro de Barcelona 

   Buenestado, Sebastián (2011-03-10)
   Audiovisual
   Open Access
  • Control de l'execució del túnel de la línia 9 i proposta d'adaptació a un nou traçat 

   Monteira Valls, Eduard; Teixidó Gómez, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte “Control d’execució del túnel de la Línia 9 i proposta d’adaptació a un nou traçat” es basa en el seguiment del túnel de la futura línia 9 del metro de Barcelona, concretament del tram 4t, Can Zam-Bon Pastor, ...
  • Criteris per a la implantació de línies de tramvia i de metro 

   Roscadell i García, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-05)
   Minor thesis
   Open Access
   La finalitat d’aquesta tesina es recopilar i valorar els arguments emprats en aquesta discussió amb la finalitat de portar una mica més de llum a la qüestió “És millor el tramvia o el metro?”. Així, en base a una extensa ...
  • Design and evaluation of a real time indoor location system for subway line 9 

   Hermida Pérez, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05-27)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The new line 9 of Barcelona’s subway has lots of constructive peculiarities (shaft type stations, depth) and innovations, which make it unique in several senses, like also the fact that it will become in a near future in ...
  • Els espais de trànsit indicadors del metabolisme de la ciutat actual 

   Pellicer Cardona, Isabel; Rojas Arredondo, Jesús (Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2009-06)
   Conference report
   Open Access
   Els múltiples desplaçaments de persones, informació i mercaderies són els que defineixen l’època en la que ens trobem, una època altament tecnològica, dinàmica i, per alguns autors com Bauman (2007) o Sennet (2006) governada ...
  • Estudi de distribució de mercaderies mitjançant la xarxa de metro de Barcelona 

   Ventosa Petitbó, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El districte de Gràcia encara conserva l’esperit d’anys enrere i continua sent uns dels districtes més emblemàtics de Barcelona, sobretot el barri de la Vila de Gràcia. Només fa falta fer una passejada pel barri per veure ...
  • Estudio de las afecciones al entorno de un túnel urbano 

   Bautista García, Diego Armando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-01)
   Master thesis
   Open Access
   Las consecuencias asociadas a los trabajos de excavaciones y construcción de túneles deben evaluarse tanto para los elementos propios de la obra así como para aquellos ubicados en el entorno de actuación. Los movimientos ...
  • Estudio del impacto de la corrosión en el Metro de Barcelona 

   Escobar Arias, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-28)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El impacto de la corrosión es un elemento relevante en el mantenimiento del metro de Barcelona, afectando especialmente a las líneas más próximas al mar. Con este proyecto se estudiará la afectación sobre diferentes elementos ...
  • Estudio sobre la fiabilidad y el coste del ciclo de vida de una serie de trenes de la empresa ferroviaria TMB 

   Rosell Rosás, Biel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Transports Metropolitans de Barcelona
  • Estudio sobre la instrumentación empleada en obras de metro. Caso de la Línea 9 del Metro de Barcelona 

   Poza Fernández, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En las grandes obras lineales, como el caso de la Línea 9 de Metro de Barcelona, donde las excavaciones representan un elevado volumen de tareas, es necesaria la instalación de una instrumentación para verificar que el ...
  • Influence of some EPB operation parameters on ground movements 

   Mariano, Alessandra di; Persio, Roberto; Gens Solé, Antonio; Castellanza, Riccardo; Arroyo Alvarez de Toledo, Marcos (AEDIFICATIO PUBLISHERS, 2009)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Some of the details of EPB tunnelling are difficult to introduce in conventional numerical models, nevertheless there are some parameters that can be included in the analyses in a fairly easy way. The EPB operating ...
  • La línia 9, un projecte innovador per a resoldre una necessitat social 

   Hernando López, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Minor thesis
   Open Access
   La línia 9 s’ha concebut amb l’objectiu de satisfer la demanda de transport de viatgers existent oferint un servei segur, regular, ràpid i amb altes prestacions de confort i d’atenció al públic sense que augmentin els ...
  • Las formas del Metro: una monografía de la L9-10 en BCN 

   Madrid Abril, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis
   Open Access
  • Millora de l'accessibilitat del FMB a PMR, adaptant vestíbuls secundaris. Estacions Hospital Clínic i Sagrada Familia 

   Fons Gallo, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present Projecte de “Millora de l’Accessibilitat del FMB, adaptant a PMR vestíbuls secundaris. Estacions Hospital Clínic i Sagrada Família” té per objecte estudiar quines de les estacions de la Xarxa de Metro tenen ...
  • Pla director de senyalització dinàmica d'orientació als vagons de metro 

   Hernández Martín, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
   Minor thesis
   Open Access
   En aquesta tesina es descriu un sistema de senyalització dinàmica que proporciona a l'usuari del Metro la informació necessària sobre els punts d'atracció en superfície de la ciutat. D'aquesta manera es canvia la filosofia ...
  • Preliminar propagation and MIMO experiments in train tunnels at 5.8GHz 

   Alonso, Javier; Izquierdo Fernandez, Benjamin; Capdevila Cascante, Santiago; Romeu Robert, Jordi (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009)
   Conference report
   Open Access
   In this paper, a complete set-up to subway radio propagation measurement at L and C Band is presented. This set-up has been tested at a real subway tunnel with a special structural characteristics allowing propagation path ...