Now showing items 1-15 of 15

  • A straightforward method to prepare supported Au clusters by mechanochemistry and its application in photocatalysis 

   Chen, Yufen; Soler Turu, Lluís; Xie, Chenyang; Vendrell Villafruela, Xavier; Serafin, Jaroslaw; Crespo Artiaga, Daniel; Llorca Piqué, Jordi (Elsevier, 2020-12)
   Article
   Open Access
   Reducing the metal particle size on semiconductor-based materials from a few nanometers down to well-dispersed clusters or single atoms has been demonstrated to be an effective strategy to enhance the photocatalytic ...
  • Additive manufacturing per alliatges de titani 

   Coves Xamena, Josep Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte en concret, té com a objectiu estudiar l’efecte que provoquen sobre les propietats i microestructura de provetes de Ti-6Al-4V els canvis en els paràmetres de la seva elaboració per deposició directa d’energia. ...
  • Caracterización de recubrimientos de hidroxiapatita depositadas sobre la aleación Ti6Al7Nb a través de aspersión térmica a plasma 

   Carvalho Zavaglia, Cecília Amelia; Silva, R. F.; Santos, S. A; Pelliciari de Lima, Carmo Roberto (Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, 2000-12)
   Article
   Open Access
   Hydroxyapatite (HA) coated onto titanium alloys by atmospheric plasma-arc spraying is a promising technique for improving biocompatibility of materials. The tissue adherence to the HA coating increases when compared to ...
  • Daño bajo solicitaciones de contacto y resistencia mecánica residual de carburos cementados 

   Ingebrand, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Los carburos cementados, materiales también conocidos por el nombre de metal duro, presentan excelentes propiedades tribomecánicas debido a la sinergia existente entre elevada dureza y rigidez aportadas por las partículas ...
  • Estudi de la mida de gra en pols d'alumini obtinguda per deformació severa mitjançant molturació mecànica 

   Bermejo Sanchis, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte s’ha realitzat un estudi sobre la mida de gra en pols d’alumini, comercialment pur, de gra ultrafí, i obtingut mitjançant un procés de severa deformació en mòlta mecànica Les intencions són clares, ...
  • Etude de la restauration d’une charpente métallique d’une halle en fonte fin XIXe-début XXe 

   Osorio Mon, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Étude d’une collection de pièces de fonderie 

   Salcedo Mahecha, John Maynerd (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
   Ce rapport présente une étude réalisée sur un ensemble de pièces de fonderie apparentant au musée de l’Histoire du Fer de Jarville. La première pièce concernée est un cubilot : après avoir évalué visuellement son état ...
  • Étude d’une collection de pièces de fonderie 

   Valls i Espi, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
   Ce rapport présente une étude réalisée sur un ensemble de pièces de fonderie apparentant au musée de l’Histoire du Fer de Jarville. La première pièce concernée est un cubilot : après avoir évalué visuellement son état ...
  • Metalografía 

   Gil Mur, Francisco Javier; Manero Planella, José María (Edicions UPC, 2005)
   Book
   Restricted access to the UPC academic community
   Este libro presenta al estudiante los medios que tenemos disponibles para caracterizar las microestructuras de los materiales metálicos. Se exponen las características de los microscopios ópticos y electrónicos, y las ...
  • Millora de les característiques mecàniques de l'alumini i/o els seus aliatges, reforçats amb fibres de carboni 

   Rodríguez Mas, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfícies
   Els aliatges d'alumini tenen una gran diversitat d'aplicacions industrials a causa de la seva baixa densitat i la seva fàcil mal·leabilitat, però l'ús d'aquests aliatges és limitat a causa de la seva baixa resistència. ...
  • Millora de les propietats de compactes de pols nanocristal•lina d'alumini obtinguts per sinterització en tebi 

   Rodríguez Morales, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’alumini i la millora de les propietats mecàniques. L’alumini és un metall d’alta disponibilitat en l’escorça terrestre i fàcil de reciclar però amb unes propietats mecàniques inferiors a la dels acers a la vegada ...
  • Rediseño de una línea de preparación de muestras para metalografía 

   Pons Cirauqui, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu dissenyar una máquina d’embutició de provetas de metal.lurgia mitjançant un métode d'embutició en calent. Es dissenyará una máquina prototip intentant utilitzar components de mercat per ...
  • Rheological characterization of Semi-solid A356 at low shear rates 

   Martínez Melgarejo, Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Aquest estudi es va centrar en examinar les característiques reològiques de l'aliatge d'alumini A356 en un estat semisòlid i agitat mecànicament a velocitats entre 200-300 rpm (20,94-31,42 rad/s) durant 15 segons, obtenint ...
  • Treatment for aluminium alloy in a marine environment 

   Binti Hussin, Haslina; Binti Warnis, Wirda Zafir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] El aluminio es conocido por su baja densidad y tiene una excelente resistencia a la corrosión. Aunque el aluminio se corroe, la capa de óxido se formará inmediato para proteger su superficie de corrosión adelante. ...
  • Tutorial d'anàlisi d'imatge metal·logràfica amb el GIMP 

   Soler Conde, Marc Antoni; Riera Colom, María Dolores (2009-02-05)
   Audiovisual
   Open Access
   Tutorial per a la quantificació de grafit en una fosa nodular mitjançant anàlisi d'imatge amb el programa El GIMP