Now showing items 1-20 of 21

 • Atracció de fira, pèndol doble 

  Martí Pontones, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es realitza el disseny d’una atracció de fira completament innovadora; un pèndol doble. En aquest tipus d’atraccions el que es busca és gaudir de grans sensacions causades per les velocitats i les ...
 • Control de la subjecció d'un vagó recreatiu 

  Vilagut Treserra, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El món de les muntanyes russes i els parcs d’atraccions és un món en permanent canvi i evolució. Constantment els enginyers lluiten per superar-se i aconseguir les muntanyes més altes i més ràpides, obtenint d’aquesta ...
 • Diseño de una tetera con control de temperatura y tiempo 

  San José Machío, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquesta memòria explica el procés tècnic i de disseny electrònic seguits per a la realització del Treball Final de Grau anomenat Disseny d'una Tetera amb Control de Temperatura i Temps . Es tracta d'un dispositiu que ...
 • Diseño de un Impact Test para piezas de automoción 

  Mínguez Barberá, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Diseño de una máquina para ensayar impactos en piezas de automoción. Se estudiará la normativa a aplicar para piezas y clientes específicos, así como la facilidad de manejo de la misma. Se realizará todo el diseño mecánico ...
 • Diseño de un molde de inyección para tapones de rosca 

  Batalla Alcalde, Aritz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La indústria de la fabricació de plàstic involucra moltes empreses al voltant del món ja que es un producte d’ús diari i relativament barat. Però ens hem de parar a pensar que aquest producte no té una fabricació tant ...
 • Diseño, Fabricación, motorización y control de mecanismos diversos a utilizar como recursos didácticos en las asignaturas “Teoría de Máquinas y Mecanismos” y “Proyecto II”. 

  García Rovira, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño y calculo de una atracción mecánica, noria 

  Li, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto, se diseñara una atracción mecánica para lucro de entretenimiento y se simulara si los que actualmente son fiables a su uso
 • Diseño y desarrollo de maquina de abocardado de tubo plástico 

  Pérez Nonide, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Dispositivo robotizado para la medición de patámetros del suelo 

  Naranjo Quintero, Nelson Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Simulación del movimiento humano mediante colocación directa a partir de la optimización dinámica. La optimización dinámica es herramienta capaz de predecir trayectorias aplicando diferentes criterios de optimización, ...
 • Disseny del suport d'un seient auto inclinat lateralment 

  Molina Mercadé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el món agrícola hi ha un constant desenvolupament per la millora dels mecanismes i processos utilitzats, en aquest projecte es busca la rellevància d’aquest fenomen. L’objecte d’aquest treball tracta de ...
 • Disseny de mecanisme d'extracció de cadira de persona amb mobilitat reduïda per automòbils 

  Giménez Mateo, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La cadira i el mecanisme plegats en un cofre al sostre de l'automòbil es despleguen i desplacen mitjançant un motor i diversos elements mecànics fins a col·locar-se a l'alçada de la persona amb mobilitat reduïda que condueix ...
 • Disseny i càlcul d'una atracció mecànica dotada de tres moviments 

  Torrent Portas, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és fer els càlculs necessaris per a dur a terme la realització d’una atracció mecànica per entreteniment per la seva posterior instal·lació en un lloc fixe i a la intempèrie. S’estudia el ...
 • Estudio de la optimización del giro de una rueda entálpica 

  Dorado Algar, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Obtención de imágenes 3D a partir de un rugosímetro 2D 

  López Sillero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objecte d’aquest TFG es obtenir imatges 3D de la superfície d’una peça, mitjançant un rugosímetre existent que proporciona gràfiques 2D a l’ordinador, contestant a la hipòtesi plantejada: Es possible generar imatges ...
 • Optimització de la cuirassa de la tapa de descàrrega del molí SAG de boles per mineria del coure 

  Moliner Clemente, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Universidad Técnica Federico Santa María
 • Programa QtCAM para el diseño y análisis de mecanismos planos de leva-palpador 

  Parra Pérez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto final de carrera presentará una aplicación desarrollada en Java y MySQL para la impresión de recetas médicas. La necesidad de este proyecto surgió dos años después de la publicación del Real Decreto ...
 • Radius of curvature and sliding velocity in constant-breadth cam mechanisms 

  Cardona Foix, Salvador; Zayas Figueras, Enrique Ernesto; Jordi Nebot, Lluïsa (2014-11-01)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  In constant-breadth cam mechanisms closure of the higher kinematic pairs formed by the bilateral cam-follower contact is guaranteed by the geometry of both cam and follower. A study of the cam profile by means of its radius ...
 • Rotundus: càlcul i disseny d'una atracció de fira amb diversos eixos de gir 

  Puigdomènech Pujol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-31)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  ROTUNDUS, és el nom de l’atracció de fira que pretenem dissenyar en aquest projecte de fi de grau. El disseny i càlcul mecànic de tots els elements necessaris per a dur a terme la construcció d’una atracció tipus nòria, ...
 • Study and design of a new mechanism for furniture flap systems 

  Bruguera González, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  GRASS GmbH & Co. KG
  This project defines the mechanical design process of a new moving mechanism for flap systems for kitchen furniture. In the first part of the study a brief background analysis of the nowadays products is exposed defining ...
 • Transelevador de vehículos 

  Bracamonte Morales, Jorge Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El siguiente proyecto se ha centrado en el diseño de un prototipo de un mecanismo transelevador de vehículos automatizado. La estructura básica del mecanismo consta de una plataforma sustentada sobre una torre fija que ...