Now showing items 1-20 of 22

  • Atracció de fira, pèndol doble 

   Martí Pontones, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es realitza el disseny d’una atracció de fira completament innovadora; un pèndol doble. En aquest tipus d’atraccions el que es busca és gaudir de grans sensacions causades per les velocitats i les ...
  • Control de la subjecció d'un vagó recreatiu 

   Vilagut Treserra, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El món de les muntanyes russes i els parcs d’atraccions és un món en permanent canvi i evolució. Constantment els enginyers lluiten per superar-se i aconseguir les muntanyes més altes i més ràpides, obtenint d’aquesta ...
  • Diseño de un Impact Test para piezas de automoción 

   Mínguez Barberá, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Diseño de una máquina para ensayar impactos en piezas de automoción. Se estudiará la normativa a aplicar para piezas y clientes específicos, así como la facilidad de manejo de la misma. Se realizará todo el diseño mecánico ...
  • Diseño de un molde de inyección para tapones de rosca 

   Batalla Alcalde, Aritz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La indústria de la fabricació de plàstic involucra moltes empreses al voltant del món ja que es un producte d’ús diari i relativament barat. Però ens hem de parar a pensar que aquest producte no té una fabricació tant ...
  • Diseño de una tetera con control de temperatura y tiempo 

   San José Machío, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria explica el procés tècnic i de disseny electrònic seguits per a la realització del Treball Final de Grau anomenat Disseny d'una Tetera amb Control de Temperatura i Temps . Es tracta d'un dispositiu que ...
  • Diseño y calculo de una atracción mecánica, noria 

   Li, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto, se diseñara una atracción mecánica para lucro de entretenimiento y se simulara si los que actualmente son fiables a su uso
  • Diseño y desarrollo de maquina de abocardado de tubo plástico 

   Pérez Nonide, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Diseño, Fabricación, motorización y control de mecanismos diversos a utilizar como recursos didácticos en las asignaturas “Teoría de Máquinas y Mecanismos” y “Proyecto II”. 

   García Rovira, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dispositivo robotizado para la medición de patámetros del suelo 

   Naranjo Quintero, Nelson Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Simulación del movimiento humano mediante colocación directa a partir de la optimización dinámica. La optimización dinámica es herramienta capaz de predecir trayectorias aplicando diferentes criterios de optimización, ...
  • Disseny de mecanisme d'extracció de cadira de persona amb mobilitat reduïda per automòbils 

   Giménez Mateo, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La cadira i el mecanisme plegats en un cofre al sostre de l'automòbil es despleguen i desplacen mitjançant un motor i diversos elements mecànics fins a col·locar-se a l'alçada de la persona amb mobilitat reduïda que condueix ...
  • Disseny del suport d'un seient auto inclinat lateralment 

   Molina Mercadé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el món agrícola hi ha un constant desenvolupament per la millora dels mecanismes i processos utilitzats, en aquest projecte es busca la rellevància d’aquest fenomen. L’objecte d’aquest treball tracta de ...
  • Disseny i càlcul d'una atracció mecànica dotada de tres moviments 

   Torrent Portas, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és fer els càlculs necessaris per a dur a terme la realització d’una atracció mecànica per entreteniment per la seva posterior instal·lació en un lloc fixe i a la intempèrie. S’estudia el ...
  • Estudio de la optimización del giro de una rueda entálpica 

   Dorado Algar, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Mechanical Design of an Electric Diwheel with active rotation 

   Esparducer Corachan, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The main objective of this project consist in the mechanical design of an electric diwheel with active rotation. By a picture we take from internet we are going to design and do the drawings with the software SOLIDWORKS. ...
  • Obtención de imágenes 3D a partir de un rugosímetro 2D 

   López Sillero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte d’aquest TFG es obtenir imatges 3D de la superfície d’una peça, mitjançant un rugosímetre existent que proporciona gràfiques 2D a l’ordinador, contestant a la hipòtesi plantejada: Es possible generar imatges ...
  • Optimització de la cuirassa de la tapa de descàrrega del molí SAG de boles per mineria del coure 

   Moliner Clemente, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Universidad Técnica Federico Santa María
  • Programa QtCAM para el diseño y análisis de mecanismos planos de leva-palpador 

   Parra Pérez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto final de carrera presentará una aplicación desarrollada en Java y MySQL para la impresión de recetas médicas. La necesidad de este proyecto surgió dos años después de la publicación del Real Decreto ...
  • Radius of curvature and sliding velocity in constant-breadth cam mechanisms 

   Cardona Foix, Salvador; Zayas Figueras, Enrique Ernesto; Jordi Nebot, Lluïsa (2014-11-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   In constant-breadth cam mechanisms closure of the higher kinematic pairs formed by the bilateral cam-follower contact is guaranteed by the geometry of both cam and follower. A study of the cam profile by means of its radius ...
  • Rotundus: càlcul i disseny d'una atracció de fira amb diversos eixos de gir 

   Puigdomènech Pujol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   ROTUNDUS, és el nom de l’atracció de fira que pretenem dissenyar en aquest projecte de fi de grau. El disseny i càlcul mecànic de tots els elements necessaris per a dur a terme la construcció d’una atracció tipus nòria, ...
  • Study and design of a new mechanism for furniture flap systems 

   Bruguera González, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   GRASS GmbH & Co. KG
   This project defines the mechanical design process of a new moving mechanism for flap systems for kitchen furniture. In the first part of the study a brief background analysis of the nowadays products is exposed defining ...