Now showing items 1-20 of 23

  • Atracció de fira, pèndol doble 

   Martí Pontones, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es realitza el disseny d’una atracció de fira completament innovadora; un pèndol doble. En aquest tipus d’atraccions el que es busca és gaudir de grans sensacions causades per les velocitats i les ...
  • Control de la subjecció d'un vagó recreatiu 

   Vilagut Treserra, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El món de les muntanyes russes i els parcs d’atraccions és un món en permanent canvi i evolució. Constantment els enginyers lluiten per superar-se i aconseguir les muntanyes més altes i més ràpides, obtenint d’aquesta ...
  • Diseño de un Impact Test para piezas de automoción 

   Mínguez Barberá, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este proyecto es mejorar el proceso de un ensayo de caída libre para piezas de automoción mediante el diseño mecánico de un mecanismo que reproduzca la caída libre lo más fielmente posible. La máquina ...
  • Diseño de un molde de inyección para tapones de rosca 

   Batalla Alcalde, Aritz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La indústria de la fabricació de plàstic involucra moltes empreses al voltant del món ja que es un producte d’ús diari i relativament barat. Però ens hem de parar a pensar que aquest producte no té una fabricació tant ...
  • Diseño de una tetera con control de temperatura y tiempo 

   San José Machío, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria explica el procés tècnic i de disseny electrònic seguits per a la realització del Treball Final de Grau anomenat Disseny d'una Tetera amb Control de Temperatura i Temps . Es tracta d'un dispositiu que ...
  • Diseño y cálculo de la noria 

   Li, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Durante el transcurso de este proyecto, se realiza el diseño y los cálculos pertinentes de una noria desmontable, de manera que sea fácil de transportar, montar o desmontar. La noria tiene como la finalidad en que los ...
  • Diseño y desarrollo de maquina de abocardado de tubo plástico 

   Pérez Nonide, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Diseño, Fabricación, motorización y control de mecanismos diversos a utilizar como recursos didácticos en las asignaturas “Teoría de Máquinas y Mecanismos” y “Proyecto II”. 

   García Rovira, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dispositivo robotizado para la medición de patámetros del suelo 

   Naranjo Quintero, Nelson Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Simulación del movimiento humano mediante colocación directa a partir de la optimización dinámica. La optimización dinámica es herramienta capaz de predecir trayectorias aplicando diferentes criterios de optimización, ...
  • Disseny de mecanisme d'extracció de cadira de persona amb mobilitat reduïda per automòbils 

   Giménez Mateo, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En una societat tant avançada tecnològicament com la nostra les persones amb mobilitat reduïda mereixen gaudir de la mateixa llibertat de moviments i comoditats que les altres. Un fet tant simple com entrar i sortir del ...
  • Disseny del suport d'un seient auto inclinat lateralment 

   Molina Mercadé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el món agrícola hi ha un constant desenvolupament per la millora dels mecanismes i processos utilitzats, en aquest projecte es busca la rellevància d’aquest fenomen. L’objecte d’aquest treball tracta de ...
  • Disseny d’un sistema mecànic per superar desnivells per a un cotxet infantil 

   Companys Martínez, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte recull el disseny d’un sistema mecànic que permet superar desnivells, com unes escales, incorporat al concepte de cotxet infantil convencional. S’han tingut en compte les característiques més desitjades ...
  • Disseny i càlcul d'una atracció mecànica dotada de tres moviments 

   Torrent Portas, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és fer els càlculs necessaris per a dur a terme la realització d’una atracció mecànica per entreteniment per la seva posterior instal·lació en un lloc fixe i a la intempèrie. S’estudia el ...
  • Estudio de la optimización del giro de una rueda entálpica 

   Dorado Algar, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Mechanical Design of an Electric Diwheel with active rotation 

   Esparducer Corachan, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-04)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The main objective of this project consist in the mechanical design of an electric diwheel with active rotation. By a picture we take from internet we are going to design and do the drawings with the software SOLIDWORKS. ...
  • Obtención de imágenes 3D a partir de un rugosímetro 2D 

   López Sillero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte d’aquest TFG es obtenir imatges 3D de la superfície d’una peça, mitjançant un rugosímetre existent que proporciona gràfiques 2D a l’ordinador, contestant a la hipòtesi plantejada: Es possible generar imatges ...
  • Optimització de la cuirassa de la tapa de descàrrega del molí SAG de boles per mineria del coure 

   Moliner Clemente, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Universidad Técnica Federico Santa María
  • Programa QtCAM para el diseño y análisis de mecanismos planos de leva-palpador 

   Parra Pérez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto final de carrera presentará una aplicación desarrollada en Java y MySQL para la impresión de recetas médicas. La necesidad de este proyecto surgió dos años después de la publicación del Real Decreto ...
  • Radius of curvature and sliding velocity in constant-breadth cam mechanisms 

   Cardona Foix, Salvador; Zayas Figueras, Enrique Ernesto; Jordi Nebot, Lluïsa (2014-11-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   In constant-breadth cam mechanisms closure of the higher kinematic pairs formed by the bilateral cam-follower contact is guaranteed by the geometry of both cam and follower. A study of the cam profile by means of its radius ...
  • Rotundus: càlcul i disseny d'una atracció de fira amb diversos eixos de gir 

   Puigdomènech Pujol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   ROTUNDUS, és el nom de l’atracció de fira que pretenem dissenyar en aquest projecte de fi de grau. El disseny i càlcul mecànic de tots els elements necessaris per a dur a terme la construcció d’una atracció tipus nòria, ...