Now showing items 1-20 of 42

  • Análisis y diseño de la estructura de un Puente grúa de 25t 

   Ventura Campreciós, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo se enmarca en el ámbito del diseño, la fabricación y la instalación de puentes grúa de gran tonelaje para aplicaciones industriales. Inicialmente se presenta un caso real en el que aparecen unas grietas en la ...
  • Càlcul, disseny i construcció d'una planta industrial d'elaboració de productes carnis 

   Pagès Ferrés, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consta del disseny, càlcul i construcció d'una planta industrial d'elaboració de productes carnis, amb ubicació al poble de Sant Joan les Fonts (Girona). S'han calculat les instal·lacions mínimes ...
  • Cálculo estructural de una residencia de ancianos situada en Barcelona 

   Márquez Amayuelas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte es basa en el cálcul estructural d'una residència d'avis la qual funcionará tant de centre de nit (per a residents) com a centre de día ( per a persones no residents), aquestes últimes amb una sèrie de limitacions ...
  • Cálculo y diseño de una atracción dotada de varios movimientos de giro "giros locos" 

   Montasell Torrents, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La finalitat d’aquest projecte és dissenyar una atracción dotada de varis moviments de gir. Mitjançant la seva execució es pretenen definir de manera inequívoca totes les parts necessàries per a la construcción de ...
  • Cálculo y diseño de una matriz progresiva para la producción de una pieza de chapa 

   Verdú O’Ryan, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project aim is to introduce, calculate and design a sheet progressive die for the mass production of a sheet metal part. The designed part is an engine support assembly, which is tighten on the chassis of an industrial ...
  • Cálculo, diseño y planificación de una macroplanta de biodiesel 

   Muñoz Bayot, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El Presente proyecto tratará sobre el diseño, distribución, cálculo de la estructura y un cálculo básico de las instalaciones de algunos edificios de una macroplanta de Biodiesel situada en Puertollano, así cómo el diseño ...
  • Cèl·lula robotitzada de mecanització de plaques 

   Haro Garea, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es realitza un projecte real on s’estudia i es dissenya una cèl·lula robotitzada per mecanitzar plaques dins dels entorns de mecanitzat per tall i d’estampació de xapa. En aquest cas, els mecanitzats ...
  • Despaletitzadora automàtica 

   Silva Gimenez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza l’estudi d’una màquina despaletitzadora automàtica. Aquest aparell és capaç de proporcionar ampolles en filera d’una i de manera ininterrompuda a la planta encarregada d’omplir-les. Això ho ...
  • Diseño de una fresadora de nieve 

   Aznar Pérez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Una fresadora de neu es una maquina que s´encarrega de enrretirar neu d´una superficie, per fer-ho, la neu es recollida per una pala, on una ganiveta helicoidal arranca i desplaça la neu fins al centre de la pala, en ...
  • Diseño de una matriz e instalaciones para la fabricación de piezas de chapa 

   He Chen, Zhen Wen; Cortada Kosonen, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Al llarg d'aquest document es descriurà el procés de disseny d'una matriu progressiva i les instal•lacions destinades a la producció en sèrie d'una peça de xapa d'acer inoxidable. Els temes dels que es discutirà en ...
  • Diseño de una matriz progresiva 

   Perez Hedo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Diseño de una matriz progresiva de chapa 

   Molina Piñero, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte exposa el procés de disseny d'una matriu progressiva per a la fabricació en sèrie d'una peça de xapa d'acer. En el mateix es realitzarà l'estudi de la peça tenint en compte la forma optima de disposició ...
  • Diseño de una matriz progresiva para chapa 

   Rivera Tascón, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es descriu el procès de disseny d'una matriu progressiva per a xapa destinada a la fabricació en sèrie d'una peça d'acer per al sector de l'automòbil. En primer lloc, es tria una peça a fabricar per la ...
  • Diseño de una matriz progresiva para chapa 

   Ferreiro López, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte, es descriu el procés de disseny d’una matriu progressiva per a la fabricació en sèrie d’una peça de xapa d’acer. Es realitzarà un estudi d’aquesta peça i del procés adequat per a fabricar-la. El procés ...
  • Diseño de una matriz progresiva para chapa 

   Pin Portela, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitzarà l’estudi per a la fabricació d’una matriu progressiva per xapa. S’iniciarà el projecte amb un estudi preliminar del disseny de la peça mitjançant software de càlcul d’elements finits per ...
  • Diseño de una nave industrial y sus instalaciones, destinada a la fabricación de compuestos de PVC 

   Angelat Salvador, Yeray (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte Final de Carrera que s'adjunta a continuació es denomina La construcció d'una nau industrial i les seves instal•lacions dedicada a la fabricació de compostos de PVC. Tal i com indica perfectament el títol, el ...
  • Diseño y análisis estructural de una grúa para izado de embarcaciones de hasta 7 TN 

   Vega Mesa, Jose Benito (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del projecte és el disseny d'una grúa destinada a la manipulació i elevació d'embarcacions fins una tara màxima de 7 TN. Té com a característica principal que esta formada per una ploma ancorada a una columna ...
  • Diseño y cálculo de un almacén logístico de estructura metálica para turismos ubicado en zona portuaria 

   Alkain Zendoia, Jon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte es redacta per encàrrec de l’EUETIB, com a Projecte Final de Carrera, i té com a objectiu determinar el disseny i la construcció d’un magatzem per a vehicles situat en zona portuària. Aquesta tasca comporta ...
  • Diseño y cálculo de una atracción mecánica, air race 

   Álvarez Cherta, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del projecte és dissenyar i definir una atracció mecànica per a l'entreteniment de manera que sigui possible la seva construcció a partir de les especificacions donades en aquesta memòria i els plànols ...
  • Disseny d'un elevador de càrrega 

   Compte Castelltort, Tomàs (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access