Now showing items 1-1 of 1

  • Estudi de la millora del posicionament d'un robot utilitzant el sistema Pozyx 

    Mateu Yus, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
    Bachelor thesis
    Open Access
    Aquest treball p rocurarà trobar una soluci ó que millori el sistema de localització del sistema Pozyx . Es començarà exposant la gran varietat de sistemes de localització i posi cionam ent que hi ha al mercat i seguidament ...