Ara es mostren els items 1-20 de 33

  • Aixecament de plànol, rehabilitació de la masia, renovació del sistema constructiu i reconversió a museu 

   Bonavila Franquet, Núria; Fornós Roca, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El present Projecte Final de Carrera tracta sobre la rehabilitació i canvi d’ús de la masia situada a la Cava, municipi del Delta del Ebre, a la província de Tarragona construïda al segle XIX i que ha sofert diferents ...
  • Cambio de uso y rehabilitación: caserío Galdiz a restaurante y casa rural 

   Artola Santacruz, Ainhoa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Se redacta el siguiente proyecto, que trata de la reforma y cambio de uso del Caserío Galdiz, situado en la calle Aldebaster del barrio de Natxitua del municipio de Ea, en la costa de Bizkaia, para convertirlo en Casa Rural ...
  • Desarrollo de la rehabilitación de una casa rural en una casa de turismo rural situada en la localidad de Campins 

   Climent Llorens, Manoli (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   En el presente proyecto, se trata de un edificio de masonería antigua, en el cual se pretende el desarrollo de la rehabilitación de todo el conjunto de la casa, tanto exterior como interiormente, para conseguir un uso ...
  • Desarrollo de un proyecto de rehabilitación y cambio de uso de Masia "Can Virgili" 

   Domínguez Trobo, Maria Cecília; Cassar Santos, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Se trata del proyecto de rehabilitación y cambio de uso de la Masía “Can Virgili”, situada en C/Virgili, 3, Riera de Gaià, Provincia de Tarragona. El objetivo final del proyecto es realizar el cambio de uso de este edificio ...
  • Desarrollo del proyecto de rehabilitación y cambio de uso de dos edficios para la realización de una casa rural situada en Blecua, Huesca 

   Agustí Gilart, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Es objeto del proyecto la rehabilitación de dos edificios anexos, para la construcción de una Casa Rural en la C/ Mayor nº 14 de Blecua, (Huesca). El presente Proyecto no altera la configuración arquitectónica del edificio, ...
  • Desenvolupament d'una pràctica d'obra "Mas Miarnau" 

   Besora Balañá, Adam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El següent treball final de carrera, ha estat motivat per l’afany de viure i entendre l’obra, conèixer el procés constructiu i les seves diferents fases, l’execució d’aquestes, el gremis i diferents industrials que en ...
  • Desenvolupament de rehabilitació i canvi d'ús de "Cal Trullàs" del terme municipal d'Aguilar de Segarra 

   Llovet Espinós, Núria; Medel Molero, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El projecte que aquí es desenvolupa es refereix a una masia del terme municipal Aguilar de Segarra, Cal Trullas, que es troba dins la comarca del Bages i que és propietat del senyor Josep Maria ...
  • Desenvolupament del projecte de rehabilitació i adequació del Mas Benet de Cambrils, per a la ubicació d'oficines municipals d'aigua i residus urbans 

   Aragonés Roc, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El solar té afectacions derivades del planejament que minven la seva superfície urbanitzable. La superfície de la finca és de 4.604 m2 i la superfície de la finca contemplant les afectacions del POUM és de 2.478 m2 . El ...
  • Diagnosi i proposta d'actuació de "El Casal" de Vilassar de Dalt 

   Lucas Compte, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   És té com objecte del present Estudi històric i constructiu, la necessitat sorgida arran d’adquirir la màxima informació i la intenció de proporcionar més coneixements sobre el passat històric i constructiu, per aprofundir ...
  • Elaboració de la documentació tècnica per a dur a terme la direcció d'execució d'obra de la rehabilitació de l'àmbit de la masia Comtes de Cervelló 

   Ibáñez García, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   La masia objecte d’estudi es troba al municipi de Cervelló, que pertany a la comarca del Baix Llobregat. Situat a la vall de la riera entre els contraforts de Corbera i les estribacions del Massís de l'Ordal, el creua la ...
  • Estudi de viabilitat i proposta de rehabilitació de la Masia "Can Mingo" per a la seva explotació turística 

   Rollán Gómez, Carlos; Nuri Casas, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Aquest treball té com a finalitat arribar a una proposta d’explotació econòmica concreta per a la masia “Can Mingo” com a allotjament de turisme rural. Així com estimar la seva viabilitat econòmica, de tal manera que sigui ...
  • Estudi del Mas de l'hort de la Rabosa (Tortosa) i proposta de rehabilitació i canvi d'us a establiment de turisme rural 

   Gozàlvez Tiell, Jordi; Puigtió Rebollo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El següent treball contempla l’estudi exhaustiu del Mas de l’Hort de la Rabosa, una finca agrícola conformada per una masia i varies hectàrees de terra destinades a l’agricultura, situada a la mateixa riba del riu Ebre, ...
  • Estudi històric, aixecament gràfic, estudi de lesions, rehabilitació i canvi d'ús d'una masia a Argelaguer 

   Alum Martínez, Xavier; Bort Forcadell, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Aquest és un projecte sorgit de la unió de 2 estudiants d’arquitecte tècnics enfront d’una casa que va arribar a nosaltres per part d’una amiga. Aquesta casa resulta ser una casa antiga de PB+2, la superfície segons catastre ...
  • Estudi històrico-constructiu de rehabilitació per a turisme rural de la masia Can Miret 

   Puchol Masero, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Després d’haver cursat la línia d’intensificació B “Edificació”, he cregut convenient que el meu projecte de final de carrera sigui un estudi amb les seves conseqüents propostes d’intervenció d’un edifici, en el qual pugui ...
  • Estudi i proposta d'intervenció de la Masia "La Borda" 

   Aubets Fàbrega, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Aquest treball té com a finalitat la realització d’un estudi i proposta d’intervenció de la masia “La Borda”. Actualment és una masia deshabitada, per tal de rehabilitar-la realitzarem un estudi on analitzarem tots els ...
  • Estudi previ al projecte de rehabilitació i canvi d'ús de la masia de Can Draper 

   Milla Canals, Pau; Ibáñez Ferrer, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   La masia objecte d’estudi esta emplaçada a les afores del nucli urbà del municipi de l’Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès oriental de la província de Barcelona. Les masies o cases de pagès s’estenen per tot ...
  • Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la Masia Can Serra, en Vilassar de Dalt 

   Martín Serrano, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   El presente proyecto trata del estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masía Can Serra, en Vilassar de Dalt, municipio de la comarca del Maresme. Este edificio está formado por planta baja y dos plantas piso, y ...
  • Projecte de rehabilitació de la masia de Ca l'Almirall de Puigdespí 

   Amell Sans, Sergi; Romero Sierra, Juan Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   L’objecte del projecte és la rehabilitació d’una casa pairal, que consta d’una edificació central que allotja la casa dels masovers i la casa senyorial, 4 edificacions auxiliars sense cap ús en concret, una zona d’esbarjo ...
  • Projecte de rehabilitació i canvi d'ús del mas "Cal Serra" 

   Gorina Casamayor, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   El present Projecte Final de Carrera (PFC) te per objecte desenvolupar el projecte tècnic de rehabilitació del mas de “Cal Serra”1 i el de la seva reforma per tal d’habilitar-l’ho en una casa rural. Aquest mas està situat ...
  • Projecte executiu de rehabilitació d'una masia a Caldes de Montbui 

   Jal Bautista, Victor; Lolo Herrador, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El objeto del proyecto es la rehabilitación y el cambio de uso de una masía rural que engloba 3 anexos, situada en el camping “El Pasqualet”, la cual tiene su ubicación geográfica en el municipio de Caldes de Montbui, ...