Now showing items 1-20 of 26

  • Cambio de uso y rehabilitación: caserío Galdiz a restaurante y casa rural 

   Artola Santacruz, Ainhoa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Se redacta el siguiente proyecto, que trata de la reforma y cambio de uso del Caserío Galdiz, situado en la calle Aldebaster del barrio de Natxitua del municipio de Ea, en la costa de Bizkaia, para convertirlo en Casa Rural ...
  • Desarrollo de la rehabilitación de una casa rural en una casa de turismo rural situada en la localidad de Campins 

   Climent Llorens, Manoli (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto, se trata de un edificio de masonería antigua, en el cual se pretende el desarrollo de la rehabilitación de todo el conjunto de la casa, tanto exterior como interiormente, para conseguir un uso ...
  • Desarrollo de un proyecto de rehabilitación y cambio de uso de Masia "Can Virgili" 

   Domínguez Trobo, Maria Cecília; Cassar Santos, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Se trata del proyecto de rehabilitación y cambio de uso de la Masía “Can Virgili”, situada en C/Virgili, 3, Riera de Gaià, Provincia de Tarragona. El objetivo final del proyecto es realizar el cambio de uso de este edificio ...
  • Desarrollo del proyecto de rehabilitación y cambio de uso de dos edficios para la realización de una casa rural situada en Blecua, Huesca 

   Agustí Gilart, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Es objeto del proyecto la rehabilitación de dos edificios anexos, para la construcción de una Casa Rural en la C/ Mayor nº 14 de Blecua, (Huesca). El presente Proyecto no altera la configuración arquitectónica del edificio, ...
  • Desenvolupament d'una pràctica d'obra "Mas Miarnau" 

   Besora Balañá, Adam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El següent treball final de carrera, ha estat motivat per l’afany de viure i entendre l’obra, conèixer el procés constructiu i les seves diferents fases, l’execució d’aquestes, el gremis i diferents industrials que en ...
  • Diagnosi i proposta d'intervenció de la Masia "Can Solé" 

   Miralles Vela, Eva; Palarea Méndez, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball té com a finalitat la realització d’una diagnosi així com la redacció del diagnòstic de les lesions i deficiències observades en l’edifici objecte de l’estudi, a més de la realització d’una proposta d’intervenció ...
  • Elaboració de la documentació tècnica per a dur a terme la direcció d'execució d'obra de la rehabilitació de l'àmbit de la masia Comptes de Cervelló 

   Ibáñez García, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La masia objecte d’estudi es troba al municipi de Cervelló, que pertany a la comarca del Baix Llobregat. Situat a la vall de la riera entre els contraforts de Corbera i les estribacions del Massís de l'Ordal, el creua la ...
  • Estudi de viabilitat i proposta de rehabilitació de la Masia "Can Mingo" per a la seva explotació turística 

   Rollán Gómez, Carlos; Nuri Casas, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball té com a finalitat arribar a una proposta d’explotació econòmica concreta per a la masia “Can Mingo” com a allotjament de turisme rural. Així com estimar la seva viabilitat econòmica, de tal manera que sigui ...
  • Estudi del Mas de l'hort de la Rabosa (Tortosa) i proposta de rehabilitació i canvi d'us a establiment de turisme rural 

   Gozàlvez Tiell, Jordi; Puigtió Rebollo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent treball contempla l’estudi exhaustiu del Mas de l’Hort de la Rabosa, una finca agrícola conformada per una masia i varies hectàrees de terra destinades a l’agricultura, situada a la mateixa riba del riu Ebre, ...
  • Estudi històric, aixecament gràfic, estudi de lesions, rehabilitació i canvi d'ús d'una masia a Argelaguer 

   Alum Martínez, Xavier; Bort Forcadell, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest és un projecte sorgit de la unió de 2 estudiants d’arquitecte tècnics enfront d’una casa que va arribar a nosaltres per part d’una amiga. Aquesta casa resulta ser una casa antiga de PB+2, la superfície segons catastre ...
  • Estudi histórico-constructiu i proposta de rehabilitació, per a turisme rural, de la masia "Cal Pau", de Vallcebre 

   Fuster Maldonado, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En la present memòria constructiva corresponent al mas de Cal Pau, es presenta una memòria consistent en un model de fitxes, que segueixen un model de guió de treball escollit per al present treball. Aquest consisteix ...
  • Estudi i proposta d'intervenció de la Masia "La Borda" 

   Aubets Fàbrega, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball té com a finalitat la realització d’un estudi i proposta d’intervenció de la masia “La Borda”. Actualment és una masia deshabitada, per tal de rehabilitar-la realitzarem un estudi on analitzarem tots els ...
  • Estudio histórico, gráfico y de lesiones de la Masia Can Serra, en Vilassar de Dalt 

   Martín Serrano, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto trata del estudio histórico, gráfico y de lesiones de la masía Can Serra, en Vilassar de Dalt, municipio de la comarca del Maresme. Este edificio está formado por planta baja y dos plantas piso, y ...
  • Projecte de rehabilitació de la masia de Ca l'Almirall de Puigdespí 

   Amell Sans, Sergi; Romero Sierra, Juan Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte del projecte és la rehabilitació d’una casa pairal, que consta d’una edificació central que allotja la casa dels masovers i la casa senyorial, 4 edificacions auxiliars sense cap ús en concret, una zona d’esbarjo ...
  • Projecte de rehabilitació i canvi d'ús del mas "Cal Serra" 

   Gorina Casamayor, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present Projecte Final de Carrera (PFC) te per objecte desenvolupar el projecte tècnic de rehabilitació del mas de “Cal Serra”1 i el de la seva reforma per tal d’habilitar-l’ho en una casa rural. Aquest mas està situat ...
  • Projecte tècnic de rehabilitació de la masia "Can Bardèn": Ardèvol, Lleida 

   Huerta Asnà, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’edifici en qüestió data del segle XVIII. És un edifici unifamiliar aïllat orientat al sud-oest, en el qual si adossa un annex i s’envolta de varies construccions tradicionals de diferents èpoques. Situat en el punt més ...
  • Projecte tècnic de rehabilitació i reforma de Casa Anglada 

   Merlo Montagut, Núria; Vilar Anglada, Inés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Proposta de rehabilitació del Mas de Nincles al terme municipal de Renau, Tarragona 

   Mañé Pablo, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Al camp de Tarragona, tot i que no és usual, es poden trobar encara ara algun vestigi o l’estructura sencera d’antics masos, ara tots abandonats, que van ser utilitzats en la seva època com a primer habitatge dels pagesos ...
  • Recuperació i integració en el seu entorn d'una masia i els seus espais anexes i conversió del seu ús en escola de música 

   Laporta Fatjo, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén recuperar i donar un nou ús a una masia abandonada situada al carrer López Catalán núm. 4-6 del barri de Sants, i als dos espais annexes a ella, de manera que aquests tres elements quedin integrats ...
  • Recuperación y cambio de uso de la masia Can Lladó 

   Soler Martín, Vanesa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del proyecto es la definición de las tipologías constructivas, los materiales empleados, las características y la historia de la Masía “Can Lladó”, con el fin de realizar la recuperación de la edificación y su ...