Now showing items 1-3 of 3

  • Experiència d'aprenentatge basat en problemes en l'assignatura de tecnologia òptica I 

   Martínez, Joan A.; Lupón Bas, Marta; Fransoy Bel, Marta; Caum Aregay, Jesús; Royo Royo, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
   Conference report
   Open Access
   Per tal d'adaptar la Tecnologia Òptica I a l'Espai Europeu d'Educació Superior, s'està portant a terme una experiència que implica aplicar estratègies d'aprenentatge basat en problemes (PBL) i alguns elements ...
  • Experiència d'aprenentatge cooperatiu en l'assignatura de lents oftàlmiques 

   Royo Royo, Santiago; Caum Aregay, Jesús; Martínez, Joan A.; Fransoy Bel, Marta; Lupón Bas, Marta (ICE, 2008-02-07)
   Conference report
   Open Access
   Per tal d'adaptar les Lents Oftàlmiques a l' Espai Europeu d’ Educació Superior, s' ha endegat una experiència que aplica tècniques d'aprenentatge cooperatiu a les pràctiques de l'assignatura per afavorir el desenvolupament ...
  • Experiència de portafoli docent i d’autoavaluació en les pràctiques de tecnologia òptica II 

   Fransoy Bel, Marta; Lupón Bas, Marta; Martínez, Joan A.; Royo Royo, Santiago; Caum Aregay, Jesús (ICE, 2008-02-07)
   Conference report
   Open Access
   En les pràctiques de Tecnologia Òptica II hem implantat tècniques de seguiment basades en el portafoli de l’estudiant, i una metodologia automàtica d’autoavaluació amb criteris objectius que permetin a l’estudiant ...