Now showing items 1-4 of 4

  • Curs de problemes per a l'autoaprenentatge del formigó estructural 

   Molins i Borrell, Climent; Marí, Antonio R. (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   Es presenta un curs de problemes desenvolupat sobre Atenea, que ajuda a l'alumne a dissenyar les estructures de formigó, amb el seu ampli ventall de condicions funcionals i ambientals, de forma competent. Això es desenvolupa ...
  • Eina interactiva per a l'autoaprenentatge del formigó estructural 

   Molins i Borrell, Climent; Marí, Antonio R. (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
   Conference report
   Open Access
   L’objectiu principal de l’assignatura Estructures de Formigó, que s’imparteix a quart curs d’enginyeria de camins, canals i ports és que l’estudiant sigui capaç de dissenyar les estructures de formigó, amb el seu ampli ...
  • Una formulación matricial generalizada: 1-Análisis estático 

   Roca, Pere; Molins i Borrell, Climent; Marí, Antonio R. (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 1994)
   Article
   Open Access
   Se presenta una Formulación Matricial Generalizada (FMG) para el análisis de estructuras formadas por entramados espaciales de elementos de directriz curva y sección variable. La principal característica de la FMG reside ...
  • Un modelo numérico para el análisis no lineal de estructuras laminares de revolución de hormigón pretensado 

   Roca, Pere; Marí, Antonio R. (1988)
   Article
   Open Access
   Se lia desarrollado un método numérico de análisis para el estudio de la respuesta no lineal, por la geometría y el material, de estructuras laminares de revolución de hormigón armado y pretensado. Para ello se ha utilizado ...