Now showing items 1-20 of 78

 • Automatització d'un procés de tractament de pells 

  Parareda Ordeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya una màquina per a dosificar colorants i productes químics per a poder preparar pastes per a l’estampació. El sistema permet dosificar diverses solucions des d’un únic mecanisme, cosa que ...
 • Càlcul i disseny d’apilador/dispensador mecànic de palets 

  López Díaz, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte d’aquest projecte és calcular i dissenyar les peces i mecanismes necessaris per tal d’aconseguir un apilador/desapilador de palets d’accionament i funcionament mecànic. La metodologia duta a terme ha estat ...
 • Control de una dosificadora de sellado 

  Hita Pérez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  A aquest projecte es desenvolupa el disseny mecànic, elèctric i del control d’una dosificadora de segellat. El principal objectiu d’aquest projecte és dissenyar, fabricar i posar en marxa una taula de coordenades capaç ...
 • Desarrollo de una máquina de gimnasio para el entreno del esquí de fondo 

  Jaquet Cera, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diseño de una máquina de gimnasio para el entreno de la técnica clasica en en el esquí de fondo.
 • Desarrollo de una maquina de ranurar 

  Frontiñan Garcia, Enrique; Paredes Egea, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto se basa en el diseño y desarrollo de una máquina para ranurar. El diseño de la máquina se apoya en una versión anterior a esta, bastante limitada tanto en funcionalidad como en facilidad en el manejo. En ...
 • Desenvolupament d'una maquinària dosificadora de minoritaris 

  Romero Casals, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el món de l’industria alimentària s’utilitzen una gran quantitat de productes en pols, un exemple d’aquests poden ser la sal, el sucre o la farina. En aquest treball l’objectiu principal és desenvolupar un disseny efectiu ...
 • Desenvolupament d'un dispositiu d'adquisició i transmissió a temps real de dades d'un vehicle. 

  Villamayor Abelló, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament d'un sistema d'acumulació de safates per línies automàtiques de filtres de passatgers 

  Torres Camiña, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Treball realitzat juntament amb la empresa dins la qual estic treballant. Tractarà de desenvolupar un sistema que va separant les safates de les màquines dels aeroports.
 • Diseño automatización de una máquina de llenado y tapado 

  Farrés Cebrián, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es dissenyarà la part d'automatització d'una màquina segons unes especificacions imposades per aconseguir realitzar un procés d'ompliment i tapat. Per a això, s'ha fet el disseny complet detallar-ne ...
 • Diseño del sistema de regulación de volumen de una micropipeta mecánica autoclavable 

  Sánchez Rodríguez, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent projecte té com a principal objectiu el disseny d'una micropipeta de volum variable i la planificació de la seva fabricació. Aquest instrument serà capaç d'operar en un ampli interval de volums i executarà ...
 • Diseño de máquina para ensayo de fatiga de soldadura por puntos 

  Fernández Santos, Yago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Avui en dia l’industria utilitza tots els coneixements que ha adquirit durant molts anys. Un dels aspectes a tenir més en compte és el dels materials i les seves propietats mecàniques. Per això es fan esforços importants ...
 • Diseño de una máquina para trabajar la parte inferior de cuerpo 

  El Maadioui, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La finalidad de este proyecto se basa en el diseño y cálculos de una máquina para trabajar la parte inferior de cuerpo concretamente los abductores con diferentes estiramientos colocando una plataforma fija circular y ...
 • Diseño de un carrito con sistema de trituración para la recogida de residuos urbanos 

  Martín Hernández, Adrián; Tellez Mompo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té el seu origen en l'estiu de 2012 quan tots dos components del grup vam treballar com a operaris en l'empresa CLD. En aquest estiu ens vam adonar que els operaris havien de pujar per carrers d'inclinació ...
 • Diseño de un equipo de carga lateral de contenedores incorporado en camión de recogida 

  Chicote Santafosta, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es realitza el disseny i càlcul dels elements necessaris per construir un equip de càrrega lateral de recollida de residus urbans. Aquet tipus de vehicles el seu gran avantatge és que no hi ha necessitat ...
 • Diseño de un Impact Test para piezas de automoción 

  Mínguez Barberá, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Diseño de una máquina para ensayar impactos en piezas de automoción. Se estudiará la normativa a aplicar para piezas y clientes específicos, así como la facilidad de manejo de la misma. Se realizará todo el diseño mecánico ...
 • Diseño de un paletizador industrial 

  García Castellá, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La industria actual, davant l’insistent premissa d’ abaratir despeses de producció i costos, s´ha trobat davant la necessitat d’ integrar processos automatitzats per tal d’ oferir productes amb una relació qualitat-preu ...
 • Diseño de un prototipo para el reciclaje de aceites domésticos 

  López Tamames, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto, tiene como objetivo, la creación de una máquina prototipo para la recogida de aceites domésticos usados. Actualmente existen máquinas separadoras de agua y aceite, pero estas se utilizan para uso industrial. ...
 • Diseño de un reactor de cocina industrial 

  Martín Gómez, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte tracta sobre el disseny d’un reactor de cuina industrial, amb 400 litres de capacitat i cocció mitjançant el buit. Aquesta màquina escalfa mitjançant un sistema de camisa de vapor, i refreda amb aigua pel ...
 • Diseño mecánico de maquinaria industrial 

  Susagna Zapater, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Movitec Wrapping Systems
  El present treball intenta resumir tot el treball realitzat durant l'estància en la que vaig estar treballant en la empresa Movitec Wrapping Systems S.L. en conveni amb la universitat i he tingut la oportunitat de seguir ...
 • Diseño y automatización de una máquina dosificadora de líquidos por peso 

  Paredes Castellano, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s’ha tractat de dissenyar i implementar, segons unes especificacions imposades, una màquina dosificadora de líquids per pes. Es a dir, es tracta del disseny complet y automatització d’una màquina capaç ...