Now showing items 1-20 of 119

 • Alimentador de tuercas para el sector de la automoción 

  Román Gómez, Jorge Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Anàlisi i redisseny d'un classificador de partícules 

  Blanco Romero, María Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present projecte és dissenyar una màquina d’elevades prestacions per classificar partícules ultrafines de pols mineral en funció del seu diàmetre. La finalitat última és classificar partícules de diàmetres ...
 • Análisis topológico de los efectos del bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas 

  López Miralles, Josep Vicent (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Caracterización de la integridad superficial de diferentes piezas en materiales metálicos sometidos al proceso de bruñido acustoplástico. Adquisición de datos con equipos de perfilometría óptica, cálculo de parámetros ...
 • Aplicació de la tècnica de brunyit per a la millora de les propietats dels acers inoxidables austenítics metastables 

  Rodríguez Mañá, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és la millora de les propietats superficials dels acers inoxidables austenítics metastables (AISI 301 LN) mitjançant la tècnica del brunyit amb bola. Aquesta tècnica es basa en deformar ...
 • Automatització de la producció de peces impreses d’una granja d’impressores 3D 

  Pallarés García, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu l’automatització parcial de la producció de peces impreses d’una granja d’impressores 3D. S’ha dut a terme en el marc del projecte RepRapBCN, impulsat per la Fundació CIM – UPC ...
 • Automatización de un proceso de control de calidad de un producto plástico procedente de inyección 

  García Caminero, Joshua (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El presente proyecto nace de la necesidad del cliente de automatizar un proceso que hasta el momento se ha hecho de forma manual. Con la modificación del proceso se pretende mejorar el nivel de calidad y su repetitividad. ...
 • Banc de rodets. Càlcul del parell i la potència d’un vehicle a partir de dades experimentals 

  Bergua Archeli, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és obtenir les corbes característiques d'un vehicle (corbes de parell i potència) a partir d'una metodologia de càlcul alternativa a la que s'utilitza en un banc de rodets convencional. Per ...
 • Carretilla para transporte de bombonas de gases B50 

  Arias Moldón, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto se ha realizado el diseño y posteriores cálculos, de una alternativa a las actuales carretillas utilizadas para transporte de las bombonas de gases del tipo B50, especialmente para el ámbito hospitalario, ...
 • Conceptualització d'equip i procés de validació d'assaigs en vehicles i anàlisi de dades 

  Echeverria Sánchez, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Nissan Motor Ibérica / Applus+ IDIADA
  L’objectiu d’aquest projecte està centrat en el disseny d’un equip de mesura per a la realització d’assajos focalitzats en el desenvolupament i validació del sistema de frenada d’un vehicle, sempre en referència i d’acord ...
 • Construcción de una máquina de prototipado para placas PCB 

  Fernández Fernández, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] El objetivo del presente documento es estudiar y comprobar la viabilidad en la construcción de una máquina CNC que permita elaborar placas de circuito impreso (PCB) utilizando piezas de plástico realizadas con ...
 • Desarrollo de un sistema de control numérico computarizado de tres ejes (X, Y, Z) y eje de giro, para una máquina de perforado de diamante por láser 

  Otálora Lozano, Jorge Humberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball es realitza amb la col·laboració d'una empresa dedicada al disseny i fabricació d'eines per a la indústria productora de cable elèctric. A causa de manca de maquinària per al perforat de diamant, aquesta ...
 • Desenvolupament d’un sistema de qualitat en un producte sanitari 

  Verges Tarragona, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Design of an automatic tool changer for a CNC milling machine 

  Fort Filgueira, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya / Lunds Tekniska Högskola, 2011)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  This Master thesis report contains the whole development process of an automatic tool changer device for a CNC milling machine. All aspects of an integral development of a product are included in it. The automatic tool ...
 • Detector d’obstacles del metro de MEXIC 

  Valdezate Pérez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Dimensionament d’una amuntegadora d’àrids 

  Torres Guix, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte consisteix en el disseny d’una amuntegadora d’àrids giratòria amb desplaçament transversal destinada a la realització de piles d’àrids en instal·lacions ceràmiques, per realitzar una meteorització del ...
 • Diseño de máquina de corte y enderezado de varilla 

  Gálvez Ruano, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una máquina de corte y enderezado de varilla, así como ofrecer información en lo referente al procedimiento y causas del enderezado de la varilla mediante el método empleado ...
 • Diseño de una herramienta de bruñido asistida con vibraciones 

  Mateu Sastre, Bernardí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha dissenyat en la seva fase preliminar un nou prototip d'eina de brunyit assistit per vibració. Veurem doncs, una petita introducció al brunyit així com una comparativa amb altres processos tecnològics ...
 • Diseño de una herramienta de bruñido con control de fuerza y presión hidráulica 

  Llamazares Navarro, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny d'un prototip d'eina de brunyit que es pugui muntar en una màquina de control numèric (d'ara endavant màquina CNC)que no disposi de control de força en el capçal, tractant de millorar ...
 • Diseño de una herramienta para la operación de bruñido en superfícies metálicas 

  Macho Navarro, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el següent treball es detallen totes les característiques necessàries per a la fabricació d’una eina per a torn que faci l’operació de brunyit en superfícies metàl·liques. Aquestes característiques inclouen la justificació ...
 • Diseño de una máquina de café expreso adaptada a consumos unitarios 

  Mansilla Gómez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El objetivo de este proyecto ha sido el diseño de una máquina de café expreso adaptada a consumos unitarios, entendiendo este tipo de máquinas como aquellas limitadas a la realización de un único servicio como paso previo ...