Now showing items 1-20 of 33

  • Actualizació del magatzem i taller de Rossi Motorreductores SL 

   Hernández Zaguirre, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Rossi Motorreductores
   Este proyecto, Actualización y mejora de un almacén y taller de Rossi Motorreductores SL, tiene como objetivo actualizar todas las estanterías de almacenaje que se encuentran fuera de la normativa actual y, a su vez, se ...
  • Almacenaje, manutención y transporte interno en la industria 

   Astals Coma, Francesc (Edicions UPC, 2009)
   Book
   Restricted access to the UPC academic community
   La manutención es la función de mover el material correcto al lugar adecuado en el tiempo, en la secuencia y en las condiciones correctas, con el propósito de minimizar los costes, aspecto fundamental cuando se persigue ...
  • Almacén logístico Barnum 

   Calzadilla Mirada, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Final de Grau consisteix en la creació d'un magatzem logístic amb la finalitat de pal·liar la manca d'espai d'una fàbrica de motors de moto. La fàbrica de motors decideix subcontractar un operador logístic ...
  • Alternativa de proyecto constructivo para la implementación del nuevo almacén logístico en el Puerto de Barcelona 

   Artola Segalés, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Variante de proyecto constructivo para la implementación del nuevo almacén logístico en el puerto de Barcelona
  • Ampliació de nau destinada a l'emmagatzematge 

   Gallego Vendrell, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es desenvolupa a continuació tracta d’una nau industrial destinada a l’emmagatzematge de palets de guix, i es realitza el disseny, l’estudi, i càlculs necessaris per a la seva construcció. La superfície ...
  • Aplicació front-end per a sistema de logística 

   Vijfschaft Noëlle, Marc Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Automatic warehouse modeling and simulation 

   Guasch Petit, Antonio; Piera, MA; Figueras Jové, Jaume (2009)
   Conference report
   Restricted access - author's decision
   In this paper we analyze the impact of using a second transelevator in the performance of a printing plant automatic warehouse. A direct previous attempt to use the second transelevator was not successful since both ...
  • Automatització d'una cadena de transport d'un magatzem industrial 

   Zamorano Ramírez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte final de carrera consisteix en la millora d'un sistema d'automatització obsolet del transport intern d'un magatzem industrial d'una gran empresa del sector mercantil. En aquesta millora s'han tingut en compte ...
  • Control d'existències en en un magatzem en temps real mitjançant portadors d'informació passius 

   Torres Rodríguez, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09-12)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Proveedora Hispano Holandesa
  • Desenvolupament d'una metodologia per a la quantificació de les conseqüències de les dispercions tòxiques originades en incendis de magatzem dintre del marc de l'AQR a Catalunya 

   Seguí Julià, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present estudi, s’ha desenvolupat una nova metodologia aplicable a Catalunya per a la quantificació de les conseqüències de les dispersions tòxiques que es deriven dels incendis de magatzem. Aquesta tipologia d’accident ...
  • Dinàmica i control d'una maqueta virtual: magatzem de palets automatitzat 

   Garcia Floriach, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Avui en dia, l’automatització industrial està en ple desenvolupament, la qual cosa implica que aquest món s’introdueixi a l’ensenyament de les Enginyeries. Una desavantatge a la hora de realitzar l’ensenyament és la manca ...
  • Direcció Projecte WebServices entre ERP i SGA 

   Serrano Bruguera, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño físico y digital de un almacén de partes de recambio críticas para la producción de adhesivos aeroespaciales 

   Riera Torres, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Diseño y cálculo de un almacén logístico de estructura metálica para turismos ubicado en zona portuaria 

   Alkain Zendoia, Jon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte es redacta per encàrrec de l’EUETIB, com a Projecte Final de Carrera, i té com a objectiu determinar el disseny i la construcció d’un magatzem per a vehicles situat en zona portuària. Aquesta tasca comporta ...
  • Disseny d'un magatzem de residus nuclears a la Lluna 

   Ceballos Forès, Laura; Ferrer Tort, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es basa en el disseny d'un magatzem destinat a situar-se i construir-se a la Lluna. Amb aquest magatzem s'estudia una nova opció per l’emmagatzematge dels residus nuclears de la Terra, i els possibles residus ...
  • Disseny d'una instal·lació per a emmagatzemar bobines de cable elèctric 

   Peinado Franco, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny d’una instal·lació per a emmagatzemar bobines de cable elèctric. Consta de les especificacions i descripció de l’activitat realitzada, d’una instal·lació elèctrica, tant exterior ...
  • Disseny i càlcul d'un magatzem logístic robotitzat d'estructura metàl·lica autoportant 

   Jutglar Rovira, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte es redacta amb caràcter de Projecte Final de Carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica de la EUETIB. La seva finalitat és el disseny i el càlcul de la estructura ...
  • Estudio de la implantación de AGVs en el entorno industrial 

   Barrera Naranjo, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha realitzat un estudi teòric sobre els AGV (Automatic Guided Vehicle) i realitzar posteriorment un estudi sobre la rendibilitat de la implantació d’un sistema AGV en un cas d’ús concret. Per a ...
  • Estudio de la microflora existente en almacenes textiles, bajo condiciones de clima tropical. 

   Fernández Martínez, Minerva; Cabrera Hernández, Ermelando; Rojas Flores, Teresa; Fernández Martínez, Federico (Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial, 1998-07)
   Article
   Open Access
   Una vez almacenados, los materiales y/o prendas textiles, estos se encuentran constantemente expuestos a la influencia de diversos factores ambientales tales como: la temperatura y humedad relativa del aire, la luz, la ...
  • Estudio de la organización del traslado del almacén logístico de una empresa del sector de automoción. 

   González Molina, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   - Localización del nuevo. - Cálculo del espacio necesario para una actividad óptima. - Distribución física por zonas y su dimensionado, identificación y señalización. - Análisis y propuesta de mejoras de funcionamiento, ...