Ara es mostren els items 1-17 de 17

 • Almacenaje, manutención y transporte interno en la industria 

  Astals Coma, Francesc (Edicions UPC, 2009)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  La manutención es la función de mover el material correcto al lugar adecuado en el tiempo, en la secuencia y en las condiciones correctas, con el propósito de minimizar los costes, aspecto fundamental cuando se persigue ...
 • Ampliació de nau destinada a l'emmagatzematge 

  Gallego Vendrell, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-30)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte que es desenvolupa a continuació tracta d’una nau industrial destinada a l’emmagatzematge de palets de guix, i es realitza el disseny, l’estudi, i càlculs necessaris per a la seva construcció. La superfície ...
 • Aplicació front-end per a sistema de logística 

  Vijfschaft Noëlle, Marc Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El projecte consisteix en dues aplicacions front-end que permetrà als operaris d'un magatzem administrar-lo, o bé, fer tasques de picking. Ambdues aplicacions s'han de connectar a un mateix back-end per agafar les dades i ...
 • Automatic warehouse modeling and simulation 

  Guasch Petit, Antonio; Piera, MA; Figueras Jové, Jaume (2009)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per decisió de l'autor
  In this paper we analyze the impact of using a second transelevator in the performance of a printing plant automatic warehouse. A direct previous attempt to use the second transelevator was not successful since both ...
 • Automatització d'una cadena de transport d'un magatzem industrial 

  Zamorano Ramírez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte final de carrera consisteix en la millora d'un sistema d'automatització obsolet del transport intern d'un magatzem industrial d'una gran empresa del sector mercantil. En aquesta millora s'han tingut en compte ...
 • Desenvolupament d'una metodologia per a la quantificació de les conseqüències de les dispercions tòxiques originades en incendis de magatzem dintre del marc de l'AQR a Catalunya 

  Seguí Julià, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el present estudi, s’ha desenvolupat una nova metodologia aplicable a Catalunya per a la quantificació de les conseqüències de les dispersions tòxiques que es deriven dels incendis de magatzem. Aquesta tipologia d’accident ...
 • Dinàmica i control d'una maqueta virtual: magatzem de palets automatitzat 

  Garcia Floriach, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Avui en dia, l’automatització industrial està en ple desenvolupament, la qual cosa implica que aquest món s’introdueixi a l’ensenyament de les Enginyeries. Una desavantatge a la hora de realitzar l’ensenyament és la manca ...
 • Direcció Projecte WebServices entre ERP i SGA 

  Serrano Bruguera, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Diseño y cálculo de un almacén logístico de estructura metálica para turismos ubicado en zona portuaria 

  Alkain Zendoia, Jon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte es redacta per encàrrec de l’EUETIB, com a Projecte Final de Carrera, i té com a objectiu determinar el disseny i la construcció d’un magatzem per a vehicles situat en zona portuària. Aquesta tasca comporta ...
 • Disseny d'una instal·lació per a emmagatzemar bobines de cable elèctric 

  Peinado Franco, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en el disseny d’una instal·lació per a emmagatzemar bobines de cable elèctric. Consta de les especificacions i descripció de l’activitat realitzada, d’una instal·lació elèctrica, tant exterior ...
 • Disseny i càlcul d'un magatzem logístic robotitzat d'estructura metàl·lica autoportant 

  Jutglar Rovira, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte es redacta amb caràcter de Projecte Final de Carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica de la EUETIB. La seva finalitat és el disseny i el càlcul de la estructura ...
 • Estudio de la microflora existente en almacenes textiles, bajo condiciones de clima tropical. 

  Fernández Martínez, Minerva; Cabrera Hernández, Ermelando; Rojas Flores, Teresa; Fernández Martínez, Federico (Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial, 1998-07)
  Article
  Accés obert
  Una vez almacenados, los materiales y/o prendas textiles, estos se encuentran constantemente expuestos a la influencia de diversos factores ambientales tales como: la temperatura y humedad relativa del aire, la luz, la ...
 • Implantació d'un sistema Warehouse Management en entorns industrials com a suport pel procés OTC 

  Sicília Colomer, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte amb l'objectiu de cobrir les necessitats dels diferents stakeholders a partir dels problemes detectats en la traçabilitat interna de l'empresa. Per tal de soluciona-ho es vol implantar una solució de Warehouse ...
 • Nave industrial de almacenamiento y depósito de muebles y derivados del papel 

  Cuenca Llanos, Jose Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto pretende encontrar las soluciones de espacio, en una nave industrial, a una empresa dedicada al almacenamiento y depósito de muebles y derivados del papel. Las naves industriales destinadas a la ...
 • Proyecto de un almacén autoportante para paletización 

  Ruiz Lara, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present document exposa el projecte d’un magatzem autoportant per paletització, el qual consistirà en una zona d’emmagatzematge per albergar europalets de 1000kg i una zona d’expedicions amb molls de carrega per la ...
 • Sistema de control de magatzems basat en Machine Learning 

  Miró Mediano, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Trasllat i reordenació del magatzem logístic d'una empresa de calderes i bombes 

  Duran Farré, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Qualsevol empresa necessita clients per sobreviure, això provoca que els clients, que es veuen afectats per la situació de davallada econòmica actual, pressionin els seus proveïdors en els preus de servei. Així, les ...