Now showing items 1-17 of 17

  • Càlcul i disseny d'un banc de proves Roll 

   Arnan Mitjans, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament de la metodologia de validació tècnica d’equips industrials dins la gestió de projectes per a la fabricació de béns d’equips 

   Notario Martinez, Queralt (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
  • Diseño de una línea de envasado de yogur ecológico y estudio de la viabilidad de implantación 

   Tome Barghi, Sofia Yasmin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   La Vaqueta
   El trabajo consiste en diseñar una línea de envasado para una empresa que elabora yogures ecológicos siguiendo la normativa de procesado de productos ecológicos. La empresa dispone de una granja que cumple los requisitos ...
  • Diseño de una plataforma manual para elevar automóviles 

   Martínez Bragós, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Se trata de diseñar una plataforma manual para elevar automóviles que han de sufrir una inspección técnica. Probablemente se acabará construyendo a medio plazo
  • Diseño de una plataforma motorizada para elevar automóviles 

   Serra Pena, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte que aquí comença té per objectiu el disseny i anàlisi estàtic d'una plataforma elevadora que es construirà i s'utilitzarà probablement a mig termini per realitzar una de les proves tècniques, anomenada Tilt ...
  • Diseño y fabricación de una mesa de tracción para chapas soldadas por puntos 

   Jiménez Ferreruela, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La soldadura por puntos es un tipo de soldadura sin aporte de material, se basa en el calentamiento que se produce en los materiales por el paso de una corriente eléctrica a través de ellos. Además, en el ámbito de la ...
  • Disseny d'una màquina d'equilibrat per a pràctiques docents 

   González García, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Disseny d’una màquina d’equilibrat per a pràctiques docents és un projecte en el que es fa una descripció pormenoritzada de quin és el procediment necesssari per a poder aconseguir l’equilibrat efectiu en dos plans d’una ...
  • Estudi de disseny d'una picadora de carn industrial 

   Fernandez i Robusté, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consisteix en dissenyar una picadora de carn industrial. A partir d'un sistema li arriba la carn, amb dos husillos s'empeny cap a un conjunt de peces que tallaran i picaran la carn
  • Estudi de millora del sistema d'aspiració al proces de preparació de la soja a la Planta de Cargill S.L.U. 

   Comas Creus, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi dels sistemes de seguretat d'un procés industrial 

   Sa Gonzalo, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El desenvolupament industrial ha estat un gran avenç en la qualitat de vida del ser humà i ha permès un progrés sense precedents en les nostres vides. Ara bé, aquest desenvolupament no sempre ha tingut en compte els perills ...
  • Estudio de las fuentes de ruido en maquinaria industrial 

   Tirado Galbany, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   AUSA
   This project is the first attempt to achieve a noise reduction in earth moving machinery dumper class. In the first paragraphs you can find about de acoustics in general and all the physics that it involves. Then, before ...
  • Fault detection and identification methodology under an incremental learning framework applied to industrial machinery 

   Cariño Corrales, Jesús Adolfo; Delgado Prieto, Miquel; Iglesias Martínez, José Antonio; Sanchís, Araceli; Zurita Millán, Daniel; Millan, Marta; Ortega Redondo, Juan Antonio; Romero Troncoso, René (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2018-09-03)
   Article
   Open Access
   An industrial machinery condition monitoring methodology based on ensemble novelty detection and evolving classification is proposed in this study. The methodology contributes to solve current challenges dealing with ...
  • I+D en el diseño de un alma de curvado 

   Martínez Rodríguez, Arturo; Hernández Meca, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto se realiza el diseño y la fabricación de un elemento fundamental en el proceso de curvado de tubos llamado “alma de curvado” que conllevó de forma directa a la venta de una máquina curvadora de tubos ...
  • Implementació d’un sistema de càlcul d’OEE amb tecnologia AVEVA 

   Ferrer Melià, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball proposa realitzar la implementació d’una solució per calcular l’eficiència d’una línia d’envasat de productes congelats simulada. Pel desenvolupament del projecte, ens basem en el concepte d’indústria 4.0 i ...
  • La reflexión sobre el maquinismo 

   Barceló Garcia, Miquel (2005-04)
   Article
   Open Access
  • Máquina de inserción de terminales 

   Herranz Díez, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El proyecto consiste en una máquina que inserta terminales en mini carretes para relés de luces de emergencia. La máquina es alimentada por dos bobinas de terminales, una a cada lado de la misma, y un vibrador que proporciona ...
  • Programació de l'Autopuncher, una màquina de troquelat industrial 

   Reverté Martínez, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document descriu la programació de l’anomenat Autopuncher, una màquina de troquelat industrial. Aquesta programació ha estat realitzada a l’empresa MEDYP S.L., i forma part d’un projecte que ha estat encarregat ...