Now showing items 1-20 of 230

  • Análisis de las mejoras de las prestaciones de una máquina de grabado y corte por láser 

   Pérez Acedo, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El sector de la enginyeria dedica part del seu esforç i experiència en optimitzar la precisió i eficiència de les maquines de tallat per làser. Des de la nostra escola d’enginyeria es vela per transmetre als alumnes la ...
  • Análisis del diseño e instalación de un nuevo modelo de paletizadora industrial 

   Torrecilla Arroyo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis, diseño y validación de un dispositivo de asistencia en incorporación para personas con movilidad reducida 

   Rodriguez Lara, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objecte a estudiar en aquest projecte és l'anàlisi, el disseny, la validació d'un dispositiu d'assistència i d'incorporació per a persones amb mobilitat de reduïda o persones que presentin certs problemes de mobilitat. ...
  • Aplicació de la tècnica de brunyit per a la millora de les propietats dels acers inoxidables austenítics metastables 

   Rodríguez Mañá, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la millora de les propietats superficials dels acers inoxidables austenítics metastables (AISI 301 LN) mitjançant la tècnica del brunyit amb bola. Aquesta tècnica es basa en deformar ...
  • Automatització de la producció de peces impreses d’una granja d’impressores 3D 

   Pallarés García, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu l’automatització parcial de la producció de peces impreses d’una granja d’impressores 3D. S’ha dut a terme en el marc del projecte RepRapBCN, impulsat per la Fundació CIM – UPC ...
  • Automatització del dimensionat, parametrització i disseny d’una tremuja mitjançant solidworks 

   Jodar Roca, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Molts processos de disseny industrial sovint es basen en fer petites modificacions en el disseny de components ja existents. La parametrització es un procés en el qual es defineixen quines dimensions o característiques ...
  • Automatización de un proceso de control de calidad de un producto plástico procedente de inyección 

   García Caminero, Joshua (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Automatización de un proceso industrial: Célula paletizadora de cajas de harina de maíz 

   Mohuanna Álvarez, Tomás Amir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SAVIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO SL
   Aquest treball de fi de grau, realitzat mitjançant un conveni cooperatiu amb l'empresa Grup Savia, consisteix en la programació de PLC, la simulació de robots, la representació de dades d'una cèl·lula paletitzadora encarregada ...
  • Automatización y control de una máquina estuchadora 

   Moreno Homar, Ariel; Pérez Liébana, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo de fin de grado presenta el objetivo de automatizar una máquina de empaquetado industrial. Para ello, primeramente se analizan los movimientos de la máquina durante las diferentes etapas. Seguidamente ...
  • Axis parallel machine 

   Van oene Casado, Alexander; Ferré, Eduard (2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Hanzehogeschool Groningen
  • Banc de rodets. Càlcul del parell i la potència d’un vehicle a partir de dades experimentals 

   Bergua Archeli, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és obtenir les corbes característiques d'un vehicle (corbes de parell i potència) a partir d'una metodologia de càlcul alternativa a la que s'utilitza en un banc de rodets convencional. Per ...
  • Càlcul i disseny d’apilador/dispensador mecànic de palets 

   López Díaz, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objecte d’aquest projecte és calcular i dissenyar les peces i mecanismes necessaris per tal d’aconseguir un apilador/desapilador de palets d’accionament i funcionament mecànic. La metodologia duta a terme ha estat ...
  • Célula robotizada paletizadora 

   Navarro Fernández, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Conceptualització d'equip i procés de validació d'assaigs en vehicles i anàlisi de dades 

   Echeverria Sánchez, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Nissan Motor Ibérica / Applus+ IDIADA
   L’objectiu d’aquest projecte està centrat en el disseny d’un equip de mesura per a la realització d’assajos focalitzats en el desenvolupament i validació del sistema de frenada d’un vehicle, sempre en referència i d’acord ...
  • Construcción de una máquina de prototipado para placas PCB 

   Fernández Fernández, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] El objetivo del presente documento es estudiar y comprobar la viabilidad en la construcción de una máquina CNC que permita elaborar placas de circuito impreso (PCB) utilizando piezas de plástico realizadas con ...
  • Desarrollo de una maquina de ranurar 

   Frontiñan Garcia, Enrique; Paredes Egea, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto se basa en el diseño y desarrollo de una máquina para ranurar. El diseño de la máquina se apoya en una versión anterior a esta, bastante limitada tanto en funcionalidad como en facilidad en el manejo. En ...
  • Desenvolupament d’un sistema de qualitat en un producte sanitari 

   Verges Tarragona, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament d’un verificador de gruix automàtic 

   Peret Pinatella, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   A continuació s’il·lustra i presenta el procés de concepció, desenvolupament i dimensionament d’una màquina verificadora de gruix compatible amb la integració a línia robotitzada. Es descriurà detalladament el concepte ...
  • Desenvolupament i certificació d'un indicador de moviment 

   Ayza Gil, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment, en les instal·lacions industrials quan ocorre una sobrepressió o un buit dins d’un procés, s’utilitzen discs de ruptura per protegir els contenidors i les canonades, així com el medi i les persones. A causa de ...
  • Design and construction of an electromechanical tattoo machine 

   Rodriguez Serra, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision