• Millora de la preparació i el desplegament d'experiments a l'eina LSim 

   Llamazares Higueras, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-06)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   [CATALÀ] La memòria d'aquest projecte documenta les millora realitzades en la preparació i el desplegament d'experiments a l'eina LSim. Aquesta eina ja existia i serveix per posar a prova aplicacions en entorns distribuïts reals.