Now showing items 1-1 of 1

  • mF2C Project : Industrial impact 

    Juan Ferrer, Ana; Leckey, Alec; Salis, Antonio; Bégin, Marc-Elian; Cankar, Matic; Val, Laura (2017-10-30)
    Audiovisual
    Open Access
    Descripció dels interessos i beneficis esperats per part dels participants en el projecte mF2C.