• Estudi de la relació entre la percepció del rendiment acadèmic i el DEM 

    Hernández Asenjo, Georgina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Els nens/es entre els 8 – 9 anys necessiten llegir per aprendre, per tant el seu sistema binocular, acomodatiu i motor ha d’estar en condicions òptimes per poder assolir més eficaçment un bon rendiment (l’aprenentatge). En ...