Now showing items 1-20 of 21

  • A Learning from demonstration approach for robot trajectories through motion-sensing human demonstrations 

   Poc López, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-20)
   Master thesis
   Open Access
   The objective of this thesis is to teach a Baxter robot to learn certain arm trajectories. The robot must be capable of generalizing the primitive movement of the trajectory to new unseen poses. The thesis is framed ...
  • Algorithms and tools for the automatic scanning of mid-complexity 3D objects 

   Carruesco Llorens, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-04)
   Master thesis
   Open Access
   We designed and implemented an automatic 3D scanning system for acquiring 3D models from mid-complexity objects. The system includes the acquisition of the data, the processing steps, and the mesh reconstruction. We also ...
  • Aplicacions de Realitat Augmentada utilitzant el dispositiu Kinect 

   Zazurca Guañabens, José Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El món de la tecnologia i, més concretament, el de la realitat virtual és un sector que actualment no para de créixer i cada cop es desenvolupen més aplicatius que anys enrere semblaven inabastables. Tanmateix, dins d’aquesta ...
  • Auto Immersió en aplicacions de realitat virtual usant Kinect 

   Riaño Pedemonte, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte s'ha realitzat amb la finalitat de proposar una millora a la sensació d'immersió dins d'una escena de realitat virtual. Aquest objectiu s'ha aconseguit identificant a l'usuari amb un avatar que el representa. ...
  • Captura de moviments a partir d'un núvol de punts RGBD 

   Jubert Hermoso, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau ha estat orientat com un projecte d’investigació. Per tant, l’interès no es troba únicament en el resultat final, part de la gràcia es troba en el procés de presa de decisions. L’estructura ...
  • Captura y postprocesado de modelos 3D con Kinect 

   Estévez Rodríguez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this project have been designed and printed in 3D two models that show the movement of a person walking. To observe the effect of movement on a figure printed in 3D, a specific design has been used, in which, by applying ...
  • ¿Cómo funciona la tecnología Kinect? 

   Barceló Garcia, Miquel (2011-05)
   Article
   Open Access
  • Detección y representación de objetos en 3D utilizando una cámara kinect y un cubo de LEDs 

   Solís Vázquez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Esta memoria describe el proceso de disen˜o y construccio´n de un sistema de muestreo de figuras geométricas y su representación en forma de cubo de LEDs con una resolución de 8×8×8 píxeles. Las figuras se muestrean a través ...
  • Estudi de funcionalitats tàctils amb Kinect en superfícies no instrumentades 

   Andorrà Inglés, Magí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-31)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   [ANGLÈS] This project presents the study, design and implementation of a touch detection system over non-instrumented surfaces using a commercial depth sensor (MS Kinect). The main objective is the study of the tolerances ...
  • Estudi i desenvolupament de metodologies de control d'interfícies mitjançant gestos. 

   Jiménez Pérez, Rubén Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudio de usabilidad de una interfaz gestual basada en visión 

   Ponsa Asensio, Pere; Urbina, Carlos; Manresa-Yee, Cristina; Vilanova Arbós, Ramón (2015-03-05)
   Article
   Open Access
   Es conocido que las interfaces basadas en visión hacen uso de gestos para la comunicación del usuario con el sistema interactivo sin la necesidad de dispositivos que requieran contacto físico. La definición y uso de ...
  • E‐bio’s control system using kinect device 

   Chavez-Ferrer Marcos, Sebastian (Universitat Politècnica de Catalunya / Keio University, 2011)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Nowadays people in society are demanding an increase in the security and comfort of their homes and at the same time saving money and time. If we would like to achieve this aim, we have to improve our efficiency applying ...
  • Football simulator in virtual reality using Kinect and Htc Vive 

   Delgado Gonzalo, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Aalto-yliopisto. Sähkötekniikan korkeakoulu
   This thesis addresses the problem of incorporating real world objects into the virtual reality world and its usage inside the gaming community. Using Kinect camera and HTC Vive glasses we recreated a football simulator ...
  • Improved AR/VR Telepresence Application in the SmartRoom 

   Maki, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project corresponds to the final degree project carried out at the Technical School of Telecommunications Engineering of Barcelona as a continuation of a project undertaken by the Image Processing Group of the Universitat ...
  • Marker-less motion capture for biomechanical analysis using the Kinect sensor 

   An Shen, Ting Ting (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Motion capture systems are gaining more and more importance in different fields of research. In the field of biomechanics, marker-based systems have always been used as an accurate and precise method to capture motion. ...
  • Obtención de modelos 3D de objetos y entornos reales mediante un dispositivo Kinect e integración en un entorno de simulación de sistemas robóticos 

   CONSUEGRA NAVARRINA, JOSEP (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Ante la intención del Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales de la UPC de seguir desarrollando y mejorando sus herramientas de simulación, se ha concebido en este proyecto un algoritmo informático ...
  • Posada en marxa del sensor Kinect per al control de sistemes simulats 

   Albornà Guzman, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-03)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es basa en l'obtenció d’un model d’ interacció mitjançant programes de simulació, realitzar una sèrie d’assajos per estudiar la seva usabilitat (eficàcia, eficiència, satisfacció) i la seva possible ...
  • Reconstruction of scenes using a hand-held range imaging camera 

   Gallostra Acín, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The current nal degree project covers the development of a C++ program to reconstruct 3D scenes from a stream of incoming RGBD images from the Kinect for Windows v2 sensor using the PCL library and the libfreenect2 open ...
  • Sistema de reconeixement d'objectes en una escena dinàmica en temps real 

   Vilaseca Corderroure, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en fer un sistema de reconeixement d'objectes en format d'envàs per a una cuina domèstica utilitzant una Kinect 2. El sistema inclou les fases de segmentació, selecció dels descriptors i mètodes ...
  • Speeding up computer vision applications on mobile computing platforms 

   Backes Drault, Luna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Edinburgh
   [CATALÀ] Aquest projecte investiga la manera d'accelerar nuclis de visió per computador a través de diferents tècniques d'optimització i paral·lelització. Hem portat l'algoritme KinectFusion a una plataforma mòbil fent ...