Now showing items 1-3 of 3

  • Dades del recurs Projecte d'urbanització del pla parcial del sector Balitrà Est (Calonge) 

   Jurado Benito, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte preveu l’execució de totes les obres d’urbanització de l’àmbit del Pla Parcial del sector Balitrà Est de Calonge; és a dir, les demolicions , el moviment de terres i la vialitat, els serveis de clavegueram ...
  • Influencia del refuerzo con FRP de pilas de puente en la redundancia frente a acciones horizontales 

   Jurado Benito, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Minor thesis
   Open Access
   La evaluación de la robustez estructural es cada día más importante, ya que la verificación estructural de miembros aislados, fuera del contexto del comportamiento global de la estructura, en muchos casos puede conducir a ...
  • Projecte d'urbanització del sector de Balitrà a Calonge (Baix Empordà) 

   Jurado Benito, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El text refós de la Llei d’urbanisme, en el seu article 70.1 diu:” Els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per finalitat posar en pràctica l’execució material de les determinacions dels plans d’ordenació ...