• 05. Generative Order 

    Ito, Toyoo, 1941- (2009-03-19)
    Audiovisual
    Accés obert
    Conferència en anglès amb traducció simultània al castellà.Recomanable audio amb auriculars.