Now showing items 1-17 of 17

  • Anàlisi dels danys costaners del temporal de gener 2017 

   Buj Gómez, Ariane (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-27)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Balanç sedimentari a la costa del delta de l'Ebre 

   Cadenas Cairol, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   El propòsit del present estudi és el de identificar quines zones del Delta del Ebre pateixen de pèrdues o guanys sedimentaris i quantificar aquests canvis. L’estudi abasta la zona del Delta del Ebre, en concret la secció ...
  • Comportament recent de la Punta del Fangar (Delta de l'Ebre) 

   Martínez Páez, Adriâ (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   El creixement de la Punta del Fangar ha reduït l'ample del canal entre la badia i el mar dificultant la renovació d'aigua, augmentant la probabilitat de períodes d'anoxia i augmentant el risc de mortandat dels cultius de ...
  • Efecte del canvi climàtic sobre el grau d'ocupació de les platges a Catalunya 

   Gómez Ramírez, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   L’objectiu d’aquest estudi és determinar com aquest fet afectarà a la capacitat potencial d'ocupació d'usuaris a les platges catalanes per a diferents horitzons temporals de canvi climàtic a la província de Barcelona. S’ha ...
  • Estudi de dades geofísiques per a la caracterització del subsòl 

   Gómez Casalta, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   L’aplicació dels mètodes geofísics ha estat de gran utilitat durant molts anys en la recerca de les característiques del subsòl, ja que ofereixen informació estructural sobre la seva composició d’una manera ràpida i no ...
  • Estudio de análisis cuantitativo del riesgo de desprendimientos rocosos en la carretera LV-9124 desde Guàrdia de Noguera a Sant Esteve de la Sarga 

   Campiño Llerena, Karina Lizette (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   Los desprendimientos rocosos constituyen fenómenos de movimientos de rocas que ocurren debido a una combinación de parámetros internos y factores externos que potencian la inestabilidad de la masa rocosa en zonas montañosas. ...
  • Evolució de la fletxa de la desembocadura del riu Ebre. Implicacions per a la gestió de costes 

   Bagés Yàñez, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   La fletxa de la desembocadura de l'Ebre respon clarament a les condicions hidrodinàmiques (onatge i nivell del mar) i els aports del riu. Els canvis en la configuració morfològica d'aquesta zona afecten molt significativament ...
  • Gravimetria del sector NO de la fossa del Vallès (Granollers - La Garriga) 

   Sedano Delgado, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-14)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   Aquest treball pretén aportar noves fonts d'informació en l'estudi d'estructures geològiques profundes dut a terme per la Unitat de Tècniques Geofísiques (UTG), de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). ...
  • Improving the knowledge of the 2013 Castor UGS (Spain) seismic sequence from a seismological and geomechanical standpoint 

   Saló Salgado, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   The injection of fluids into the crust can modify the governing stress state and therefore generate seismic activity. The 2013 seismic sequence which took place in the area around the Castor offshore underground gas ...
  • Integració de dades geofísiques procedents de mètodes elèctrics i sísmics: implementació en l'àrea del Delta de l'Ebre 

   Tapia Sánchez, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   En els darrers anys, la combinació de diferents mètodes geofísics ha estat molt utilitzada per a la caracterització del subsòl d’una manera no agressiva i oferint informació estructural i sobre la composició del subsòl a ...
  • Monitorización de desprendimientos rocosos en la Montaña de Montserrat mediante técnicas láser : comparación de alternativas de procesado para la detección de bloques desprendidos 

   Arones Villavicencio, Alvaro Paulo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-04)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   La muntanya de Montserrat, situada a 50 km al nord-oest de Barcelona, representa una llarga història de tradició i cultura a Catalunya a la qual acudeixen any rere any milions de persones. Geològicament, és una estructura ...
  • Monitorización de movimientos de bloques rocosos mediante técnicas geomáticas masivas y automáticas. Aplicación al sector d'Agulles (Montserrat) 

   Placer Aspiroz, Begoña (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-14)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   A un TFG anterior es va instal·lar una xarxa de control dels moviments a la Cadireta d'Agulles de Montserrat. Les mesures es duien a terme amb una Estació Total TM30 en operació manual. Es tractaria de automatitzar la tasca ...
  • Multi-technique approach to rockfall monitoring in the Montserrat massif (Catalonia, NE Spain) 

   Janeras Casanova, Marc; Jara Salvador, José Antonio; Royan, Manuel J.; Vilaplana, Joan Manuel; Aguasca Solé, Alberto; Fabregas Canovas, Francisco Javier; Gili Ripoll, José Antonio; Buxó, Pere (2017-03-09)
   Article
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya / Universitat de Barcelona. Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
   Montserrat Mountain is located near Barcelona in Catalonia, in the northeast of Spain, and its massif is formed by conglomerate interleaved by siltstone/sandstone with steep slopes very prone to rockfalls. The increasing ...
  • Multi-temporal analysis of morphologic changes applying geomatic techniques: 70 years of torrential activity in the Rebaixader catchment (Central pyrenees) 

   Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe; Hurlimann Ziegler, Marcel; Abanco Martínez de Arenzana, Claudia (2019-01)
   Article
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   The monitoring of morphologic changes in high-mountain environments is an important, but complex task. Terrestrial as well as airborne laser scanning (TLS and ALS) and digital photogrammetry (DP) using Unnamed Aerial Vehicle ...
  • Optimización de la explotación de inventarios de caída de rocas para la valoración de su peligrosidad mediante la relación magnitud-frecuencia 

   Cornejo Balbontín, Rocío (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-04)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   El despreniment de roques és una amenaça present en massissos dotats de forts pendents, on la identificació de la perillositat no és una tasca fàcil. Aquesta es defineix com la probabilitat d'ocurrència o la "freqüència" ...
  • Recent debris flows in the Portainé catchment (Eastern Pyrenees, Spain): analysis of monitoring and field data focussing on the 2015 event 

   Palau, Rosa M.; Hurlimann Ziegler, Marcel; Pinyol Guamis, Jordi; Moya Sánchez, José; Victoriano, Ane; Genova, Mar; Puig i Polo, Càrol (2017-04-22)
   Article
   Open Access
   Covenantee:   Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Sistemas y Recursos Naturales / Universitat de Barcelona / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   During the night of the 21 August 2015, a debris flow took place in one of the presently most active ravines of the Pyrenees, the Portainé torrent (Eastern Pyrenees, Spain), and caused considerable damage to the road. ...
  • Sismocat 

   Martínez Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
   L'objectiu d'aquest treball és el desenvolupament del Sismocat, una app per a iOS i Android creada a partir de React Native i Node.js, que permet a l'ICGC difondre les seves dades sísmiques a un públic més ampli, i ofereix ...