Now showing items 1-12 of 12

 • Anàlisi dels danys costaners del temporal de gener 2017 

  Buj Gómez, Ariane (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-27)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Comportament recent de la Punta del Fangar (Delta de l'Ebre) 

  Martínez Páez, Adriâ (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  El creixement de la Punta del Fangar ha reduït l'ample del canal entre la badia i el mar dificultant la renovació d'aigua, augmentant la probabilitat de períodes d'anoxia i augmentant el risc de mortandat dels cultius de ...
 • Evolució de la fletxa de la desembocadura del riu Ebre. Implicacions per a la gestió de costes 

  Bagés Yàñez, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  La fletxa de la desembocadura de l'Ebre respon clarament a les condicions hidrodinàmiques (onatge i nivell del mar) i els aports del riu. Els canvis en la configuració morfològica d'aquesta zona afecten molt significativament ...
 • Gravimetria del sector NO de la fossa del Vallès (Granollers - La Garriga) 

  Sedano Delgado, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-14)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Aquest treball pretén aportar noves fonts d'informació en l'estudi d'estructures geològiques profundes dut a terme per la Unitat de Tècniques Geofísiques (UTG), de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). ...
 • Gravimetria del sector NO de la fossa del Vallès (Granollers - La Garriga) 

  Sedano Delgado, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-14)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Aquest treball pretén aportar noves fonts d'informació en l'estudi d'estructures geològiques profundes dut a terme per la Unitat de Tècniques Geofísiques (UTG), de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). ...
 • Improving the knowledge of the 2013 Castor UGS (Spain) seismic sequence from a seismological and geomechanical standpoint 

  Saló Salgado, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  The injection of fluids into the crust can modify the governing stress state and therefore generate seismic activity. The 2013 seismic sequence which took place in the area around the Castor offshore underground gas ...
 • Integració de dades geofísiques procedents de mètodes elèctrics i sísmics: implementació en l'àrea del Delta de l'Ebre 

  Tapia Sánchez, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  En els darrers anys, la combinació de diferents mètodes geofísics ha estat molt utilitzada per a la caracterització del subsòl d’una manera no agressiva i oferint informació estructural i sobre la composició del subsòl a ...
 • Monitorización de movimientos de bloques rocosos mediante técnicas geomáticas masivas y automáticas. Aplicación al sector d'Agulles (Montserrat) 

  Placer Aspiroz, Begoña (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-14)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  A un TFG anterior es va instal·lar una xarxa de control dels moviments a la Cadireta d'Agulles de Montserrat. Les mesures es duien a terme amb una Estació Total TM30 en operació manual. Es tractaria de automatitzar la tasca ...
 • Multi-technique approach to rockfall monitoring in the Montserrat massif (Catalonia, NE Spain) 

  Janeras, Marc; Jara Salvador, José Antonio; Royan, Manuel J.; Vilaplana, Joan Manuel; Aguasca Solé, Alberto; Fabregas Canovas, Francisco Javier; Gili Ripoll, José Antonio; Buxó, Pere (2017-03-09)
  Article
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya / Universitat de Barcelona. Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
  Montserrat Mountain is located near Barcelona in Catalonia, in the northeast of Spain, and its massif is formed by conglomerate interleaved by siltstone/sandstone with steep slopes very prone to rockfalls. The increasing ...
 • Multi-temporal analysis of morphologic changes applying geomatic techniques: 70 years of torrential activity in the Rebaixader catchment (Central pyrenees) 

  Núñez Andrés, María Amparo; Buill Pozuelo, Felipe; Hurlimann Ziegler, Marcel; Abanco Martínez de Arenzana, Claudia (2019-01)
  Article
  Open Access
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  The monitoring of morphologic changes in high-mountain environments is an important, but complex task. Terrestrial as well as airborne laser scanning (TLS and ALS) and digital photogrammetry (DP) using Unnamed Aerial Vehicle ...
 • Recent debris flows in the Portainé catchment (Eastern Pyrenees, Spain): analysis of monitoring and field data focussing on the 2015 event 

  Palau, Rosa M.; Hurlimann Ziegler, Marcel; Pinyol Guamis, Jordi; Moya Sánchez, José; Victoriano, Ane; Genova, Mar; Puig i Polo, Càrol (2017-04-22)
  Article
  Open Access
  Covenantee:  Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Sistemas y Recursos Naturales / Universitat de Barcelona / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  During the night of the 21 August 2015, a debris flow took place in one of the presently most active ravines of the Pyrenees, the Portainé torrent (Eastern Pyrenees, Spain), and caused considerable damage to the road. ...
 • Sismocat 

  Martínez Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  L'objectiu d'aquest treball és el desenvolupament del Sismocat, una app per a iOS i Android creada a partir de React Native i Node.js, que permet a l'ICGC difondre les seves dades sísmiques a un públic més ampli, i ofereix ...