Now showing items 1-20 of 291

 • Acondicionamiento de las instalaciones de un colegio ubicado en Barcelona 

  Aumatell Navarro, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte consisteix en la realització de l'acondicionament de les instal lacions bàsiques del col legi Patronat Domenech. Ens centrarem generalment en el disseny, estudi i realització seguint la normativa vigent de ...
 • Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

  Pérez Merino, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, de protecció contra incendis, instal·lació frigorífica, el ...
 • Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

  Navarro Molina, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto trata de definir, calcular y justificar (siempre en cumplimiento con la normativa vigente) los elementos que componen las instalaciones eléctrica, de suministro de agua sanitaria, de saneamiento, de ...
 • Adaptació de les instal·lacions d'un local de festes d'ús privat per a la obertura al públic 

  Gonzalez Carreras, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Es presenta a continuació el Projecte Final de Carrera a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Gonzalez Carreras, estudiant d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat de Mecànica. El ...
 • Adequació de les instal·lacions del CEIP Inspector Doctor Comas Camps 

  Pons Mercadal, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Ampliació i adequació de la instal·lació elèctrica de l’hotel Gran Sol 

  Torres Ramón, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es dissenya la adequació, millora i ampliació d’una instal·lació elèctrica d’un hotel, Hotel Gran Sol, situat a Eivissa, Sant Antoni. Aquest hotel de 3 estrelles consta d’una superfície construïda de ...
 • Ampliació i millora de l'alimentació elèctrica de la L3 de TMB. Nova sotscentral Catalunya 

  Vallejos Giralt, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Transports Metropolitans de Barcelona
 • Anàlisi i verificació de la segregació dels consums elèctrics de l'Hospital de Mollet per compliment ISO 50001 

  Preter Morell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Análisis de anomalías elécricas en instalaciones con cargas no lineales 

  Fajarí Aspano, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo un estudio y análisis en instalaciones eléctricas donde haya presencia de cargas no lineales. En las instalaciones eléctricas actuales cada vez más se hace uso de:  Sistemas ...
 • Anàlisis d’un dispositiu anti-electrocució en cablejat elèctric de mitja i baixa tensió 

  Navío Galera, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Sumcab Specialcable Group
  Les morts de l’avifauna per causa de l’electrocució al interactuar amb les línies de mitja tensió és l’impacte mediambiental més perjudicial d’aquestes. Per tal de disminuir la mortalitat de les aus, en el present projecte ...
 • Aplicació de cinta longitudinal en la fase d'apantallat d'un cable de MT 

  Cuní Sanchez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte és una adaptació en format de PFC del treball desenvolupat a l'empresa G.C. de Manlleu per Àlex Cuní. El projecte parteix de la problemàtica d'un cable de MT format per un conductor d'alumini, ...
 • Automatització d'una cadena de transport d'un magatzem industrial 

  Zamorano Ramírez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte final de carrera consisteix en la millora d'un sistema d'automatització obsolet del transport intern d'un magatzem industrial d'una gran empresa del sector mercantil. En aquesta millora s'han tingut en compte ...
 • Automatització d'un procés de fabricació d'apòsits 

  Calvo Baron, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau té per objectiu el dimensionament de la instal·lació elèctrica d’una indústria de fabricació d’apòsits. El treball comença amb una presentació de l’objecte i abast del projecte, continua amb ...
 • Automatización de un hotel 

  Sierra Garre, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Se habilita el sanatorio de Calafell para dar uso a un edificio que hasta hace poco estaba en desuso. Actualmente, ha sido adquirido por una empresa con la idea de proyectar un balneario, sin embargo, dadas las características ...
 • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial amb instal·lacions elèctrica i pneumàtica dedicada al manteniment i reparació de vehicles 

  Pueyo Blazquez, Nicolas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Càlcul, disseny i construcció d'una planta industrial destinada a la fabricació de caixes de canvi per a motors d'automoció 

  Gracia López, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte final de carrera, consisteix en el càlcul, disseny i construcció d’una nau industrial destinada a la fabricació de caixes de canvi per motors d’automoció. La fàbrica està situada a Vila-Seca(Tarragona) ...
 • Càlcul i disseny d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió en indústria 

  Flores Lledó, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té per objectiu el càlcul I disseny d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió en indústria d’acord amb la normativa vigent. La industria en qüestió estarà dedicada a la manufacturació de productes ...
 • Construcció d'una nau industrial, Instal·lació elèctrica i contra incendis 

  Costell Cervera, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest Projecte final de carrera es pretén mostrar el procés de construcció d’una nau industrial, així com les instal·lacions elèctriques ,que subministraran energia a la nau, tant importants com aquestes són les ...
 • Construcción autosostenible 

  Rey Sánchez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte final de carrera tracta sobre el càlcul de l’estructura metàl·lica i les instal·lacions d’un edifici d’oficines. L’estructura serà enterament metàl·lica i es dimensionaran tots els elements que constitueixen ...
 • Convertidor AC/DC para alumbrado público con LEDS 

  Garcia Ferre, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present document recull el disseny, anàlisi i l’ implementació d’un convertidor estàtic per a la il·luminacio publica mitjançant diodes LEDs de potencia (Power Light Emitter Diode). potencia. El mòdul forma part d’una ...