Now showing items 1-10 of 10

  • Automatización y control general de la nave de Calsonic Kansei 

   Malet Garcia, Joshua (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto consiste en automatizar la planta de producción de Calsonic Kansei España. En estos momentos para el control de la iluminación, calefacción y ventilación disponen de unos selectores los cuales deben ser ...
  • Diseño de las instalaciones de una nave industrial 

   Prudencio Real, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto tiene como objeto el diseño y cálculo de las siguientes instalaciones: instalación eléctrica, instalación de iluminación, instalación de protección contra incendios, instalación de ventilación, instalación ...
  • Diseño de las intalaciones de electricidad, ventilación, climatización y contra incendios para una nave industrial y un edificio destinado a viviendas 

   Ruiz García, David; Gárate Cuenca, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto desarrolla el estudio de los sistemas de ventilación, climatización, contra incendios e instalación eléctrica de un recinto formado por una nave industrial, un edificio destinado a viviendas y una zona ...
  • Disseny de les instal·lacions bàsiques d'una nau industrial 

   d'Acuña Buscató, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte ha estat realitzat amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi de tot allò que fa referència a les instal·lacions d’una nau industrial. Concretament, s’han dissenyat les instal·lacions d’electrificació, ...
  • Estudi tècnic-econòmic de les instal·lacions multitècniques d'una nau industrial dedicada a la injecció de plàstics 

   Belsunce Navarro, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La present memòria tracta del projecte de remodelació de les instal.lacions existents en una nau industrial dedicada a la injecció de plàstics així com de l’aplicació de noves instal.lacions de tipus renovable o no sobre ...
  • Iluminación, climatización y contra incendio de una nave industrial dedicada a la logística 

   Báguena Cabanes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es durà a terme la instal·lació elèctrica (instal·lacions de força, instal·lacions d’il·luminació i instal·lació elèctrica dels equips de climatització) i la instal·lació contra incendis d’una nau ...
  • Instal·lacions d'una nau industrial 

   Nogués Grangé, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es defineixen i s’estableixen els requisits i criteris mínims per al dimensionament i disseny de la instal·lació elèctrica, instal·lació contra incendis, el sistema d’enllumenat i la instal·lació de ...
  • Instal·lacions nau industrial destinada a construccions mecàniques 

   Costa Cunyat, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte és el de fixar les condicions necessàries per al disseny de les instal·lacions bàsiques d’una nau industrial destinada a la fabricació de peces mecàniques. S’han considerat instal·lacions ...
  • Projecte d'actualització a la normativa actual d'un taller de fusteria a la pobació de Begues 

   Surribas Claver, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte es pretén dimensionar la nova instal·lació elèctrica d’una fusteria i analitzar i proposar millores tècniques al sistema d’enllumenat en cas que sigui ineficient. Es tracta que les millores aportades ...
  • Proyecto instalación eléctrica de una nave industrial 

   Serra Peinado, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, de protecció contra incendis, el subministrament d’ aigua i ...