Now showing items 1-9 of 9

  • Diseño de las instalaciones de un hotel 

   Gómez Jiménez, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Con este proyecto se pretende demostrar que poseo los conocimientos suficientes para enfrentarme a un proyecto de un pequeño hotel con zona de restauración, basándome en la instalación eléctrica, instalación contra incendios ...
  • Disseny d'una instal·lació integral per a un edifici (hotel) 

   Yang Wang, Antoni Ou (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball consisteix en la elaboració d’un projecte tècnic i pressupostari d’una instal·lació integral per a un edifici, situat a la ciutat de Barcelona, que consta de vuit plantes, planta baixa i un soterrani destinat ...
  • Estudi comparatiu de diferents sistemes de climatització per a un hotel 

   Soto Fernández, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en un estudi energètic i econòmic de diferents tipus d'instal·lacions de climatització sobre un hotel i de la comparació entre aquests.
  • Estudi d'estalvi energètic i de recursos de les instal·lacions d'un hotel 

   Cruz Roca, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La finalitat del projecte és estudiar com reduir el consum energètic de l'hotel, optimitzant les energies primàries a utilitzar i les emissions de CO2, per aconseguir la menor petjada ecològica possible. Per fer això s'han ...
  • Instal·lacions per l'habilitació d'un hotel urbà 

   Fontrodona Garcia, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Badalona és la tercera ciutat més poblada de Catalunya a només 8km de Barcelona. Té transport directe fins a la capital, i a més a més, disposa de Port, platges, centres comercials i altres activitats recreatives i d'oci. ...
  • Project of the electrical installation for an apart-hotel 

   Martínez Tarancón, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project aims to show the electrical installation of a building destined for apart-hotel. To do this, the methods used have been several, from the application of all the regulations related to this aspect, as well as ...
  • Projecte elèctric i d'activitat d'un apartahotel de 20 habitacions amb piscina 

   Coch Tetas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix principalment en la realització del projecte elèctric d’un Aparta hotel de 20 habitacions amb Piscina. A part del projecte pròpiament elèctric, es realitza la memòria de contra incendis; en ...
  • Projecte executiu de les instal·lacions d'un ressort a la Cerdanya 

   Espert Co, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de les instal·lacions de protecció contra incendis, d’il·luminació, de ventilació i d’electricitat d’un ressort situat a ...
  • Proyecto de las instalaciones de un hotel ubicado en Sant Joan Despí 

   García Unquiles, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present Treball Fi de Grau en Enginyeria Elèctrica realitzat a l’ Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona" té com a títol "PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS D'UN HOTEL SITUAT A SANT JOAN ...