Now showing items 1-20 of 64

  • Acondicionamiento de las instalaciones de un colegio ubicado en Barcelona 

   Aumatell Navarro, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix en la realització de l'acondicionament de les instal lacions bàsiques del col legi Patronat Domenech. Ens centrarem generalment en el disseny, estudi i realització seguint la normativa vigent de ...
  • Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

   Pinto Muñoz, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, de protecció contra incendis, instal·lació frigorífica, el ...
  • Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

   Navarro Molina, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto trata de definir, calcular y justificar (siempre en cumplimiento con la normativa vigente) los elementos que componen las instalaciones eléctrica, de suministro de agua sanitaria, de saneamiento, de ...
  • Construcció d'una nau industrial, Instal·lació elèctrica i contra incendis 

   Costell Cervera, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest Projecte final de carrera es pretén mostrar el procés de construcció d’una nau industrial, així com les instal·lacions elèctriques ,que subministraran energia a la nau, tant importants com aquestes són les ...
  • Diseño y cálculo de las instalaciones para un club deportivo 

   Baena Sánchez, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent Treball Final de Grau mostra el càlcul de les instal·lacions d’electricitat, protecció contra incendis i aigua calent sanitària (mitjançant plaques solars) del poliesportiu Salvador Gimeno, ubicat a Sant Joan ...
  • Diseño y cálculo de una nave industrial con aislamiento acústico 

   Bascón Portas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en el disseny previ i posterior càlcul d’una nau industrial condicionada per realitzar esdeveniments musicals, incloent les seves instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Es ...
  • Disseny d'un sistema integral d'autoprotecció d'una activitat industrial de risc 

   Sans Armenter, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Una activitat industrial sempre implica uns certs riscs per les persones, els béns i el medi ambient. La reglamentació vigent en matèria de riscs industrials és una eina per controlar-ho. L’activitat industrial que ...
  • Disseny del sistema de protecció contra incendis a una indústria químico-farmacèutica 

   de Gomar Malia, Moisés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La indústria química i farmacèutica representa un sector de risc alt tant per les persones com pels béns materials a conseqüència de les operacions que es realitzen. Un dels riscos més freqüents d'aquestes és l'aparició ...
  • Dotación de instalaciones en un edificio 

   Manyanet López, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Comsa Service Facility Management
   El projecte realitzat té com a objectiu dotar de les instal·lacions necessàries perquè una fàbrica farmacèutica, situada a Terrassa, pugui dur a terme el seu procés de producció. Per a poder dissenyar i dimensionar les ...
  • Electrificació d'una nau industrial destinada a magatzem i maduració de formatges 

   Esbert Barber, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball té com a finalitat l'electrificació de la nau, el disseny de la seguretat contra incendis, la compensació de energia reactiva i un estudi lumínic tant d'enllumenat com d'enllumenat d'emergència.
  • Electrificació, instal·lació mediambiental, protecció contra incendis i ventilació d'un edifici destinat a vivendes, locals comercials i aparcament. 

   Cervantes i Domènech, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té la finalitat de realitzar una instal·lació de baixa tensió, una instal·lació mediambiental, una instal·lació de ventilació i una de contra incendis d’un edifici destinat a vivendes i aparcament. El ...
  • Electrificación de un edificio de viviendas con aparcamiento y locales comerciales. Instalación contra incendios y ventilación del aparcamiento. 

   Guerra Naveros, Jose Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Electrificación e instalación contra incendios del colegio CEIP Mowgli 

   Fuentes Arroyo, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte es basa en la descripció, el disseny i el càlcul de la instal·lació elèctrica d’un col·legi, per el seu correcte funcionament. També es pretén dissenyar un model de captació d’energia solar tèrmica ...
  • Electrificación, ventilación y protección contra incendios de una nave industrial dedicada a la fabricación de radiadores para el automóvil 

   Azuaga Pozo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El estudio que nos ocupa es la electrificación de una nave industrial para la fabricación de radiadores para el sector de la automoción. La propiedad, RAD AUTOMOVILES S.L. ha comprado una nave en el poligono industrial de ...
  • Estudi i disseny de les instal·lacions d'un quiròfan integrat de traumatologia 

   Conde Font, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Una intervenció quirúrgica és un procediment el qual es sotmet una persona que està malalta o que ha tingut un accident amb la finalitat de millorar el seu estat fisiològic o, fins i tot, salvar-ne la vida. El quiròfan, ...
  • Estudio mecánico e hidráulico de instalación contra incendios de tanques de refuelling 

   Muñoz Alcalá, Bryan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Guia de disseny per a l’enginyer projectista. Instal·lacions en Aparcaments: Ventilació i Protecció Contra Incendis 

   Cebolla Garcia, Isaac Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és la confecció d’una guia de disseny d’instal·lacions destinada als enginyers industrials projectistes. Aquesta guia, de caràcter pràctic, es centra en els aparcaments i els locals o zones que ...
  • Iluminación, climatización y contra incendio de una nave industrial dedicada a la logística 

   Báguena Cabanes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es durà a terme la instal·lació elèctrica (instal·lacions de força, instal·lacions d’il·luminació i instal·lació elèctrica dels equips de climatització) i la instal·lació contra incendis d’una nau ...
  • Instalaciones de un centro deportivo 

   Vidal Santoscana, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té l’objectiu d’establir els criteris i requisits mínims per al disseny dels sistemes de protecció contra incendis, enllumenat, i la instal·lació eléctrica, així com justificar les solucions adoptades ...
  • Instalaciones en pista polideportiva 

   Murciano Cobo, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte té com a objectiu el disseny, càlcul i dimensionat de les instal·lacions necessàries per fer possible el desenvolupament de les activitats pròpies d’un recinte poliesportiu ubicat a Cervelló (Barcelona), ...