• Acondicionamiento de las instalaciones de un colegio ubicado en Barcelona 

  Aumatell Navarro, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  El projecte consisteix en la realització de l'acondicionament de les instal lacions bàsiques del col legi Patronat Domenech. Ens centrarem generalment en el disseny, estudi i realització seguint la normativa vigent de ...
 • Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

  Pinto Muñoz, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, de protecció contra incendis, instal·lació frigorífica, el ...
 • Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

  Navarro Molina, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El presente proyecto trata de definir, calcular y justificar (siempre en cumplimiento con la normativa vigente) los elementos que componen las instalaciones eléctrica, de suministro de agua sanitaria, de saneamiento, de ...
 • Construcció d'una nau industrial, Instal·lació elèctrica i contra incendis 

  Costell Cervera, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En aquest Projecte final de carrera es pretén mostrar el procés de construcció d’una nau industrial, així com les instal·lacions elèctriques ,que subministraran energia a la nau, tant importants com aquestes són les ...
 • Diseño y cálculo de las instalaciones para un club deportivo 

  Baena Sánchez, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El següent Treball Final de Grau mostra el càlcul de les instal·lacions d’electricitat, protecció contra incendis i aigua calent sanitària (mitjançant plaques solars) del poliesportiu Salvador Gimeno, ubicat a Sant Joan ...
 • Diseño y cálculo de una nave industrial con aislamiento acústico 

  Bascón Portas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte consisteix en el disseny previ i posterior càlcul d’una nau industrial condicionada per realitzar esdeveniments musicals, incloent les seves instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Es ...
 • Disseny del sistema de protecció contra incendis a una indústria químico-farmacèutica 

  de Gomar Malia, Moisés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  La indústria química i farmacèutica representa un sector de risc alt tant per les persones com pels béns materials a conseqüència de les operacions que es realitzen. Un dels riscos més freqüents d'aquestes és l'aparició ...
 • Disseny d'un sistema integral d'autoprotecció d'una activitat industrial de risc 

  Sans Armenter, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Una activitat industrial sempre implica uns certs riscs per les persones, els béns i el medi ambient. La reglamentació vigent en matèria de riscs industrials és una eina per controlar-ho. L’activitat industrial que ...
 • Dotación de instalaciones en un edificio 

  Manyanet López, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Realizado en/con:  Comsa Service Facility Management
  El projecte realitzat té com a objectiu dotar de les instal·lacions necessàries perquè una fàbrica farmacèutica, situada a Terrassa, pugui dur a terme el seu procés de producció. Per a poder dissenyar i dimensionar les ...
 • Electrificació d'una nau industrial destinada a magatzem i maduració de formatges 

  Esbert Barber, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Aquest treball té com a finalitat l'electrificació de la nau, el disseny de la seguretat contra incendis, la compensació de energia reactiva i un estudi lumínic tant d'enllumenat com d'enllumenat d'emergència.
 • Electrificació, instal·lació mediambiental, protecció contra incendis i ventilació d'un edifici destinat a vivendes, locals comercials i aparcament. 

  Cervantes i Domènech, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El present projecte té la finalitat de realitzar una instal·lació de baixa tensió, una instal·lació mediambiental, una instal·lació de ventilació i una de contra incendis d’un edifici destinat a vivendes i aparcament. El ...
 • Electrificación de un edificio de viviendas con aparcamiento y locales comerciales. Instalación contra incendios y ventilación del aparcamiento. 

  Guerra Naveros, Jose Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-11)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Electrificación e instalación contra incendios del colegio CEIP Mowgli 

  Fuentes Arroyo, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El present projecte es basa en la descripció, el disseny i el càlcul de la instal·lació elèctrica d’un col·legi, per el seu correcte funcionament. També es pretén dissenyar un model de captació d’energia solar tèrmica ...
 • Electrificación, ventilación y protección contra incendios de una nave industrial dedicada a la fabricación de radiadores para el automóvil 

  Azuaga Pozo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El estudio que nos ocupa es la electrificación de una nave industrial para la fabricación de radiadores para el sector de la automoción. La propiedad, RAD AUTOMOVILES S.L. ha comprado una nave en el poligono industrial de ...
 • Estudio mecánico e hidráulico de instalación contra incendios de tanques de refuelling 

  Muñoz Alcalá, Bryan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
 • Guia de disseny per a l’enginyer projectista. Instal·lacions en Aparcaments: Ventilació i Protecció Contra Incendis 

  Cebolla Garcia, Isaac Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L’objectiu d’aquest projecte és la confecció d’una guia de disseny d’instal·lacions destinada als enginyers industrials projectistes. Aquesta guia, de caràcter pràctic, es centra en els aparcaments i els locals o zones que ...
 • Iluminación, climatización y contra incendio de una nave industrial dedicada a la logística 

  Báguena Cabanes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  En el present projecte es durà a terme la instal·lació elèctrica (instal·lacions de força, instal·lacions d’il·luminació i instal·lació elèctrica dels equips de climatització) i la instal·lació contra incendis d’una nau ...
 • Instalación de una nave de almacenaje de ropa 

  Vique Lorenzo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte es basa en la descripció, el disseny y el càlcul de la instal·lació elèctrica, la instal·lació contra incendis i la instal·lació fotovoltaica de una nau d’emmagatzematge de roba esportiva. En aquest ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de una nave industrial 

  Cruz Cantalejo, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El objeto del presente proyecto es el de exponer delante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por el reglamento vigente, con la finalidad de obtener ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un concesionario de automóviles 

  López Argenti, Ezequiel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En el proyecto objeto de estudio, se recogen los requisitos y criterios técnicos necesarios para el correcto dimensionado y desarrollo de la instalación eléctrica e instalación contra incendios, aplicando la normativa ...