Now showing items 1-20 of 360

  • 4IR Integration of information technology best practice framework in operational technology 

   Shilenge, Musa; Telukdarie, Arnesh (OmniaScience, 2021)
   Article
   Open Access
   Purpose: Since inception in the 1970s, Operational Technology (OT) systems were designed to operate in isolation from Information Technology (IT) systems mainly due to differences in objectives relating to Confidentiality, ...
  • A model for designing a procurement-inventory system as a defence against a recurring epidemic 

   Corominas Subias, Albert (2021-05-06)
   Article
   Open Access
   The COVID-19 pandemic has caused a general shortage of personal protection products and therapeutic devices, which has highlighted the need for each country to have its own production resources and not depend solely on ...
  • A New age for JIEM 

   Fernández Alarcón, Vicenç (OmniaScience, 2016-10)
   Article
   Open Access
   This editor’s note has a twofold objective: (1) to present a brief summary of the history of the journal, including the main goals that the journal has achieved during its nine-year history, and (2) to present all the ...
  • A review of lot streaming in a flow shop environment with makespan criteria 

   Gómez-Gasquet, Pedro; Segura-Andrés, Rubén; Andrés-Romano, Carlos (School of Industrial and Aeronautic Engineering of Terrassa (ETSEIAT). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2013-07)
   Article
   Open Access
   Purpose: This paper reviews current literature and contributes a set of findings that capture the current state-of-the-art of the topic of lot streaming in a flow-shop. Design/methodology/approach: A literature review ...
  • Accions enfront la crisi i baixada de vendes d’un negoci de Fleca/Cafeteria 

   Civit Cardelús, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La situació actual de crisi arriba a tots els àmbits i sectors industrials, i no dóna més opció a les empreses que reinventar-se, prendre noves acciones i adaptar-se al nou escenari i fer-ho de la manera més competitiva ...
  • Administració i direcció d'empreses: on buscar informació? 

   Universitat Politècnica de Catalunya. Campus de Manresa. Biblioteca (2019-07)
   Subject guide
   Open Access
  • An iterated greedy algorithm for solving the total tardiness parallel blocking flow shop scheduling problem 

   Ribas Vila, Immaculada; Companys Pascual, Ramón; Tort Martorell, X. (2019-05-01)
   Article
   Open Access
   This paper proposes an iterated greedy algorithm for scheduling jobs in F parallel flow shops (lines), each consisting of a series of m machines without storage capacity between machines. This constraint can provoke the ...
  • An iterated greedy algorithm for the parallel blocking flow shop scheduling problem and sequence-dependent setup times 

   Ribas Vila, Immaculada; Companys Pascual, Ramón; Tort-Martorell Llabrés, Xavier (2021-07-08)
   Article
   Open Access
   This paper deals with the problem of scheduling jobs in a parallel flow shop configuration under the blocking constraint, in which the setup time of machines depends not only on the job to be processed but also on the ...
  • Analisis y propuesta de mejora del sistema de gestión de la calidad de la empresa multipropósito de Calarca S.A. Esp 

   Echeverry Arbelaez, Margarita Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-01)
   Master thesis
   Open Access
   La calidad es una responsabilidad clave para emprender cualquier proceso de importancia. Ayuda a lograr el uso efectivo de recursos humanos, financieros y materiales, especialmente cuando son escasos. Implica una distribución ...
  • Analysis and implementation of a new manufacturing execution system in an automotive production plant 

   Ciprés Ballester, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The aim of this Project is the complete process flow analysis inside the operations department of an Automotive Production Plant (Tier 1/2) with the intention of implementing of a new M.E.S.. A new M.E.S. allows all the ...
  • Analysis of the management of WIP in the process of setting a new telecommunications Base Station 

   Struch Par, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Vodafone Italia
   La situación económica actual está provocando grandes cambios en la sociedad. Los consumidores están cambiando su patrón de consumo reduciendo su gasto y provocando grandes pérdidas a las empresas que buscan una solución ...
  • Anàlisi i disseny d'un centre d'investigació 

   Gutiérrez Ylla, Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El treball que es pot llegir a continuació es realitza sota el context del segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial, orientat a l’edificació desenvolupat a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. ...
  • Anàlisi i elaboració del pla d'internacionalització d'una empresa de software 

   Aguirre Santiago, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   [ANGLÈS] The main goal of this project is to plan the internationalization of an educational software company. The project is structured into different chapters where the company is defined, as well as the products offered, ...
  • Anàlisi i millora de la gestió dels productes d’una empresa 

   Castro Soldevila, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’han estudiat un seguit de documents Excel pertanyents a una empresa amb els quals reporten als clients tota la informació referent al projecte amb el que s’està treballant. Aquests documents se’ls ha analitzat detingudament ...
  • Anàlisi intern d'una empresa de serveis professionals i propostes d'actuació 

   Campillo Ruiz, Ana Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Un dels grans competidors dels despatxos professionals, a part d’altres empreses iguals, són les enginyeries. Aquestes empreses es poden mantenir més fermament en el mercat i córrer més riscos que els despatxos professionals ...
  • Anàlisi metodològic del departament d'influència del producte d'una empresa automobilística 

   Torras Garcia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SEAT S.A.
   La finalitat d’aquest treball és l’estudi detallat del funcionament del departament d’influència del producte a l’empresa automobilística SEAT. Un estudi que permeti avaluar d’una manera tant qualitativa com quantitativa ...
  • Anàlisi, avaluació i optimització de la gestió de les operacions d'una empresa de lloguer de moda online 

   Sanchez Massaneda, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquesta memòria de Treball de Final de Màster s’ha analitzat en detall, avaluat i, en última instància, proposat una solució per optimitzar algunes de les activitats que formen part de la operativa de Pantala, una ...
  • Anàlisi, Comparativa i Evolució de 3 Fons d’Inversió de diferents estils de Gestió 

   Cantero Sanchez, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és analitzar 3 fons d’inversió de diferents categories de gestió prèviament definides (un fons ètic, un agressiu i un diversificat), detallant les principals posicions de la cartera d’inversions ...
  • Anàlisis i millora dels processos de Geseme. Un cas real 

   Coll Martínez, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Geseme
  • Anàlisis i monitorització web d'una xarxa de computadors amb factor de criticitat 

   Moreno Barra, Àlex Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en definir e implementar una solució informàtica i de comunicacions per una empresa client. Un cop definit l'escenari de treball i la xarxa de computadors desenvoluparem una web que ens permeti ...