Now showing items 1-20 of 22

  • A value function for assessing sustainability: application to industrial building 

   Alarcón, Bibiana; Aguado de Cea, Antonio; Manga Conte, Resmundo; Josa Garcia-Tornel, Alejandro (2010-12-27)
   Article
   Open Access
   Decision support tools based on multi-attribute analysis involve the use of different types of variables. These variables are aimed at providing a framework that allows preferences to be quantified. This is particularly ...
  • Càlcul, disseny i construcció d’un edifici industrial autosuficient 

   Bertran Ollé, Josep Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en la construcció d’una nau industrial, implementant sistemes d’energies renovables en seu funcionament. L’objectiu principal del treball és portar a terme un estudi detallat de la ...
  • Construcció d'una nau industrial amb eficiència energètica 

   Bautista Pulido, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte que es realitza tracta sobre el càlcul i el disseny d’una nau industrial amb estructura reticular i amb eficiència energètica, situat al carrer Aigua d’Ora 46 del polígon industrial “Carretera de Berga” a Sant ...
  • Disseny d'un edifici industrial amb una estructura de múltiples materials 

   Cervantes López, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del projecte és la construcció d’una nau industrial utilitzant dos tipus de models estructurals: una estructura de formigó i una estructura metàl·lica, elegint quina estructura és mes rendible econòmicament. La ...
  • Disseny d'un magatzem de gra 

   Closa Soler, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent projecte té com a objecte la definició de les obres necessàries per a la projecció i el disseny d’un magatzem de gra de tipus nau amb estructura metàl·lica. S’ha triat aquest ús ja que el terreny on es projecta ...
  • Disseny d'una nau industrial sostenible i energèticament sostenible 

   García Sanchez, Joan Josep; Prusi Soro, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Marc Prusi Soro i Joan Josep García Sánchez estan cursant l’ultima etapa de la carrera d’enginyeria industrial mecànica, tenint en ment el projecte final de carrera, decideixen enfocar-lo a la sostenibilitat i eficiència ...
  • Disseny d'una planta de producció de prefabricats de formigó 

   Canet Ballester, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Disseny del layout d'una planta tèxtil a Tànger 

   Carreño Galindo, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   CarTrim
   Aquest treball es basa en la creació del layout d’una planta industrial i tota la instal·lació elèctrica que comporta. En aquesta planta s’hi fabricaran fundes per a seients de cotxe. Hi veurem detallat com distribuir ...
  • Disseny i càlcul de l'estructura d'una nau industrial per a l'ús d'un magatzem automàtic 

   Solé Rabanal, Germà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte presenta el disseny i el càlcul d’una nau industrial, preparada per a la posterior instal·lació d’un magatzem automàtic. En el projecte es pot trobar un estudi de la situació de la nau, així com les diferents ...
  • El concepto de la sostenibilidad 

   Josa Garcia-Tornel, Alejandro; Alavedra, Pere (Los Autores, 2006)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
  • Estudi analític d'una nau autoportant en base a la sitja autoportant de Novartis a Berbarà del Vallès 

   Duocastella i Bullón, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   QUÈ M’HA MOTIVAT A FER AQUEST PROJECTE? Actualment, sembla que la construcció de naus industrials s’ha convertit en fer simplement un edifici amb peces de “mecano”. Es defineixen les dimensions de la nau segons l’ús que ...
  • Estudio de viabilidad para la empresa auxiliar de la empresa coca-cola 

   Gómez Lizandra, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el presente trabajo se ha desarrollado un Estudio de Viabilidad de una promoción inmobiliaria, que consiste en la construcción de un polígono industrial, con dos tipos de edificaciones, un volumen de naves industriales ...
  • Estudio para la implantación de un edificio industrial destinado a la fabricación de mesas y sillas de acero inoxidable autodesmontables 

   Millán Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto de final del Máster en Ingeniería Industrial se realiza un estudio de implantación de una nave industrial para la expansión de una empresa que se dedica a la fabricación de mesas y sillas de acero ...
  • Nau industrial 

   Seira Corominas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny i càlcul amb el suport dels programes d’ús professional Cype Ingenieros, Power Connect i Teckla, d’una nau industrial metàl·lica, amb perfils de secció variable (PVS) per tal de ...
  • Projecte d'anàlisi i estudi per la implantació d'una nau industrial destinada a la venda de material de bricolatge 

   Gorgues Pont, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El treball descriu tot el procés que s’ha de realitzar per poder implantar una nau industrial destinada a la venta de material de bricolatge. Es realitza un estudi de mercat per poder conèixer la tendència econòmica del ...
  • Projecte de implantació d’una nau industrial destinada a l’estampació en serigrafia 

   Monserrat Quetglas, Catalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte d’aquest projecte és la implementació d’una nau industrial destinada a l’estampació en serigrafia de camisetes, dessuadores, jaquetes i polos
  • Projecte de rehabilitació de l'edificació industrial de l'empresa Aprestos y Acabados Salayet S.A. al municipi de Lliçà de Vall 

   Salayet Barberà, Elisenda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'empresa Aprestos y Acabados Salayet S.A., situada al municipi de Lliçà de Vall, degut a canvis en les necessitats industrials i a l'estat actual de les instal·lacions, planteja una modernització i remodelació de les ...
  • Proyecto de ejecución y proyecto de actividad para la habilitación de dos naves industriales contiguas ubicadas en el polígono Belako, Mungia; Bizkaia 

   Pérez Bonifaz, Kenneth Yazid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La presente propuesta consiste en la colaboración práctica dentro de un estudio de arquitectura para la redacción de un Proyecto de Ejecución y una Memora de Comunicación Previa de Actividad para la habilitación de dos ...
  • Proyecto de nave industrial en la localidad de Doña Mencía (Cordoba) 

   Guisado Clavero, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del presente proyecto es la redacción de todos los documentos necesarios para la construcción de una nave industrial en el pueblo de Doña Mencía (Córdoba), ubicada en un antiguo campo de olivos privado que ...
  • Proyecto de una cámara semi-anecoica 

   Cruz Altamirano, Dennis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente Proyecto Final de Carrera tiene como objetivo la elaboración de una memoria para la construcción de una nueva cámara semi-anecoica (acústica) que debería sustituir y/o complementar la existente actualmente ...