Now showing items 1-15 of 15

  • A multiobjective GRASP for the 1/3 variant of the time and space assembly line balancing problem 

   Chica, Manuel; Cordon, Oscar; Damas, Sergio; Bautista Valhondo, Joaquín (Springer Verlag, 2010-06-01)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
   Time and space assembly line balancing considers realistic multiobjective versions of the classical assembly line balancing industrial problems, involving the joint optimisation of conflicting criteria such as the cycle ...
  • Análisis, diseño e implementación de la automatización de un proceso industrial 

   Nieto Sevilla, Cristian; Oliva Vidal, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es pretén dissenyar i construir una maqueta formada per peces de LEGO que simula una línia de producció controlada mitjançant un PLC i visualitzada en un SCADA a temps real. Aquest PLC obté les dades de ...
  • Automatització d'una granja porcina 

   Vila Bigas, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Disseny d'un sistema de generació elèctrica fotovoltaic per a la posterior alimentació de les diferents carregues elèctriques presents en la instal?lació porcina.
  • Automatització del Taller de Primera Cocció d’una fàbrica d’elèctrodes de grafit 

   Andreu Bech, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El principal objectiu d’aquest projecte és l’automatització, el control i la monitorització del nou Taller de Primera Cocció d’una fàbrica dedicada a la producció d’elèctrodes de grafit, propietat d’una multinacional i ...
  • Automatització industrial amb GRAFCET 

   Boix Aragonès, Oriol; Sudrià Andreu, Antoni; Bergas Jané, Joan Gabriel (Edicions UPC, 1998)
   Book
   Open Access
   Aquest text pretén donar una visió aprofundida del GRAFCET com a mètode de descripció d'automatismes seqüencials en general i per a la programació d'autòmats programables en particular. A més descriu la guia GEMMA, que ...
  • Automatización máquina colado de media presión 

   Castellano Carretón, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Mitjançant el present projecte es pretén donar solució a la monitorització, control i automatització d'una màquina de colat. S'engloba dins de la branca d'automàtica i control de processos. En ell a partir d'una estructura ...
  • Automatización y mejora de una planta plegadora de chapa 

   Torres Aguilera, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   HITECSA / ABB
   La finalidad de este proyecto es el estudio de la automatización de una célula de plegado de chapa. Estudiamos aspectos de la instalación, las ventajas de la automatización industrial, diferentes posibilidades técnicas ...
  • Estudio y análisis para la automatización de un sistema de almacenamiento y de la optimización del transporte 

   Medina Morales, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El siguiente estudio ha sido trabajado y analizado usando información real, dígase layouts industriales, cantidad de pallet movidos, maquinarias utilizadas, procesos, recursos humanos, en particular los movimientos de ...
  • Implementació d'una plataforma online per a la validació i visualització de resultats dels sistemes de mesura de maquinària industrial 

   Froufe Ortega, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
   L’objectiu del treball és implementar una plataforma web funcional capaç de realitzar càlculs estadístics per a la validació de sistemes de maquinària de manera remota. La plataforma ha de tenir la capacitat de permetre ...
  • Mejora de una línea de acondicionamiento de perfumes 

   Pérez-Porro Fabregat, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En este trabajo se estudian y se mejoran los modos de alimentación de subproductos en una línea de acondicionamiento de perfumes. Para ello se analizarán los factores que afectan al rendimiento global de producción y los ...
  • Optimización de una línea de producción mediante el estudio de métodos y tiempos y propuestas de mejora 

   Lafuente Ventura, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Proyecto de empresa: automatización de una cadena de mezcla y llenado de zumos 

   Ilari Moratilla, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu d'aquest projecte consisteix en dur a terme l'automatització d'una cadena de barreja i ompliment d'envasos de diferents tipus de suc. Per a això s'utilitza un autòmata programable (PLC) que controli tot el ...
  • Scheduling in the industry 4.0: a systematic literature review 

   Molins Molins, Xavier; de Mesquita, Marco Aurélio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-23)
   Master thesis
   Open Access
   Industry 4.0 is characterised for being a new way of organising the supply chains, coordinating smart factories that should be capable of a higher adaptivity, making them more responsive to a continuously changing demand. ...
  • Sistema automático de control de nivel 

   Alamdar López, Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Cromogenia Units
   Cromogenia Units, S.A es una empresa química que se dedica a la fabricación de una gran variedad de productos químicos como productos para curtir la piel, aceites, resinas, pinturas, etc. Mi carrera laboral ha estado ...
  • Study of the automation of the packaging/palletizing process in an adhesive dressing plant 

   Picas Viñals, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte s’ha realitzat a les instal·lacions d’una empresa real que es dedica a la fabricació d’apòsits adhesius amb l’objectiu de millorar els seu procés productiu. Aquesta millora es vol aconseguir mitjançant ...