Now showing items 1-20 of 20

 • L'absentisme escolar 

  Bosch i Muntal, Angels (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
  Master thesis
  Open Access
  El document que es presenta se centra en la realització d'una revisió documental sobre l'absentisme escolar, motivada principalment per un interès personal i professional que suscita aquesta problemàtica així com per la ...
 • Adaptación del Index for Inclusion al ámbito de la educación superior: estudio preliminar 

  Salceda Mesa, Marifa; Ibáñez García, Alba (OmniaScience, 2015-09)
  Article
  Open Access
  Objeto: Presentar un estudio preliminar para la adaptación del Index for Inclusion al ámbito universitario. Esta herramienta permitiría evaluar culturas, políticas y prácticas en la Educación Superior e implementar medidas ...
 • Aprenentatge cooperatiu: Tècnica TGT aplicada a l’àrea de Tecnologia de 3r d’ESO 

  Manyer Balsells, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball neix d'algunes mancances detectades durant el Pràcticum: la falta de motivació per part de l'alumnat, l'alt grau d'absentisme i la falta de cohesió social. Per tal de situar el context es realitzen una sèrie ...
 • Arquitectura y urbanimo ¿Inclusivos? 

  Méndez Rodríguez, Sergi; Saura Carulla, Magdalena; Muntañola Thornberg, Josep (2014)
  Conference report
  Open Access
  La inclusividad, como fenómeno multidimensional responsable de la calidad de la vida urbana de las ciudades, adquiere complejidad a menudo que avanza la globalización. Por este motivo, debe resolverse de manera específica, ...
 • Comunidades de aprendizaje y superación de la pobreza en Brasil 

  Santos Pitanga, Tatiana (OmniaScience, 2015-09)
  Open Access
  Objeto: Brasil ha implementado programas sociales a fin de cumplir con los Objetivos del Milenio de disminución de la pobreza y las desigualdades. A pesar de los buenos resultados sigue habiendo barrios guetos y desigualdades ...
 • Currículum centrat en la pràctica i coneixement de la tecnologia present a les aules, per a alumnes d’aula oberta 

  Del Arco Cristià, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el plantejament, justificació i desenvolupament d’una idea: la possibilitat de realitzar una adaptació curricular de l’assignatura de Tecnologia, per als alumnes de l’Aula Oberta, que comporti ...
 • La dimensión instrumental en las comunidades de aprendizaje 

  De Botton, Lena (OmniaScience, 2015-09)
  Article
  Open Access
  Objeto: El elevado fracaso escolar existente en España exige preguntarnos sobre sus causas pero también por las alternativas. En ocasiones se señala al propio alumnado como responsable de este, especialmente aquellos ...
 • Diseño universal para la instrucción: indicadores para su implementación en el ámbito universitario 

  Dalmau Montalà, Mariona; Guasch Murillo, Daniel; Sala Bars, Ingrid; Llinares Fité, Montserrat; Dotras Ruscalleda, Pilar; Àlvarez Suau, Maria Hortènsia; Giné Giné, Climent (Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra d'Accessibilitat, 2015-03-23)
  Book
  Open Access
  El material que se presenta es la traducción y la adaptación transcultural de The Universal Instructional Design Implementation Guide elaborado por al University of Guelph (Canadá). Se trat de un recurso de apoyo al ...
 • Elaboració de materials, activitats i recursos dirigits a l’alumnat de matemàtiques de l’aula oberta 

  Noguer Vila, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
  Master thesis
  Open Access
  Durant l’estada al centre de pràctiques em vaig adonar que el dossier de matemàtiques que seguia l’alumnat de l’aula oberta no era el millor material per a una tipologia d’alumnat que té una sèrie de problemes entre els ...
 • Ensenyament de la tecnologia a ESO per a persones amb diversitat funcional. La visió Universal de l'Aprenentatge 

  Barrientos Berty, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  El currículum i les tècniques d'aprenentatge utilitzades principalment en l'actualitat a l'E.S.O. es basen en una visió homogènia de l'aprenentatge i introdueixen temàtiques i activitats poc inclusives. Per tal de tractar ...
 • Entornos adaptados para personas con discapacidad mental 

  Guasch Murillo, Daniel; Bonasa Jiménez, Mª del Pilar; López Novella, Judit; Mayor Sánchez, Carolin; Guasch Murillo, Yolanda (Observatorio Universidad y Discapacidad, 2013-03-08)
  Book
  Open Access
  Las universidades tienen ante sí un reto importante en conseguir entornos accesibles para el alumnado con discapacidad mental donde puedan desarrollar con éxito sus estudios universitarios y, de esta forma, mejorar sus ...
 • Estudi de la adequació dels recursos d'un centre per a l'acollida d'un alumne amb necessitats especifiques de suport educatiu (NESE) en l'àmbit de la discapacitat visual 

  Franquesa Perich, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest projecte de final de màster s'estudia quines són les circumstàncies en les que els centres de secundària fan l'acolliment d'alumnes cecs o amb discapacitat visual amb l'objectiu d'identificar-ne els punts clau i ...
 • Guía para implementar el Universal Instructional Design (diseño Instruccional Universal) en la Universidad 

  Guasch Murillo, Daniel; Dotras Ruscalleda, Pilar; Àlvarez Suau, Maria Hortènsia; Guasch Murillo, Yolanda (Observatorio Universidad y Discapacidad, 2013-03-08)
  Book
  Open Access
  esta guía se centrará en establecer cuáles son las pautas para implementar o poner en práctica el Universal Instructional Design-UID (diseño instruccional universal) en la enseñanza universitaria a partir del análisis del ...
 • ICT and inclusive education: attitudes of the teachers in secondary education 

  Fernández Batanero, José María; Colmenero Ruiz, María Jesús (OmniaScience, 2016-03)
  Article
  Open Access
  The inclusion and the Information and Communication Technologies (ICT) configure a field of great scientific interest in the current society. In this context, the attitudes of the teachers towards the ICT play an important ...
 • La inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en comunidades de aprendizaje 

  Molina, Silvia (OmniaScience, 2015-09)
  Article
  Open Access
  Objeto: Analizar las comunidades de aprendizaje como proyecto educativo que favorece la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales desde el planteamiento global de la escuela, su organización y ...
 • Inclusive college teaching: universal design for instruction and diverse learners 

  McGuire, Joan M. (Càtedra d'Accessibilitat (CATAC), 2011)
  Article
  Open Access
  Shifts in enrollment patterns are affecting college classrooms and elements of teaching ranging from options for delivering course materials online to multiple methods of assessing learning. With the enrollment of more ...
 • Material didàctic de tecnologies adaptat per alumnat de 2n Cicle d’ESO de la USEE 

  Raméntol i Penya, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Opening our books: universal design and the novel study 

  Reimer, Kenneth Lloyd (Càtedra d'Accessibilitat (CATAC), 2017-05-31)
  Article
  Open Access
  Although Universal Design (UD) was initially an architectural construct, the term is now used in a wide range of disciplines including education. Proponents believe that teachers trained in UD will be better equipped to ...
 • Smart Inclusive University - Posibilidades de las TIC hacia una universidad para todos 

  Vidal Ferré, Rafael; Guasch Murillo, Daniel; Casals Ibáñez, Lluís; García Villegas, Eduard; Gómez Montenegro, Carlos; López Aguilera, M. Elena; Martín Escalona, Israel; Bestraten Castells, Sandra Cinta; Àlvarez Suau, Maria Hortènsia; Nogués Freixas, Cristina (Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-12)
  Book
  Open Access
 • Les TAC com a eina cohesionadora a l'escola inclusiva. 

  Trigo Martínez, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball es basa en l'estudi d'un centre educatiu amb una USEE en què els alumnes amb NEE no fan inclusions a Tecnologia de 3r d'ESO. En base a això, es realitza un primer estudi teòric de com ha evolucionat l'escola ...