• Caracterització microestructural i mecànica de multicapes base zircònia per impressió 3D 

   Moreno Fina, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Durant els darrers 20 anys, el món de la impressió 3D està evolucionant de manera exponencial. Aquesta evolució, es tradueix en una millora de les tècniques ja conegudes i modificacions d’aquestes, degut a la incorporació ...
  • Conceptualització i anàlisi d'industrialització d'una impressora 3D de xocolata destinada a la indústria del sector alimentari 

   Zafra Bravo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   En aquest Projecte de Final de Carrera (PFC) dels estudis d’Enginyeria Industrial a l’ETSEIB es pretén plantejar un concepte de màquina impressora 3D industrialitzable per a fer figures de xocolata temperada, és a dir, ...
  • Connexió sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D 

   Llanas Conesa, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El present treball de final de grau té com a objectiu l’estudi i establiment d’una via de comunicació sense fils entre un dispositiu mòbil i una impressora 3D la qual per defecte no gaudia de cap mitjà per a la realització ...
  • Disseny, fabricació i muntatge d'una impressora FDM plegable 

   Garcia Cerdà, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   L'objectiu principal d'aquest projecte és cobrir la necessitat de crear una impressora de fàcil transport amb una sèrie de requisits en quant a volum de màquina, volum d'impressió i qualitat d'impressió que milloraran la ...
  • Fabricació d’impressora 3D Prusa Mendel i disseny i validesa d’un extrusor per imprimir xocolata 

   Nualart Corpas, Josep; Sala García, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En aquest projecte s’explica quin és el concepte de codi obert o open-source i com la iniciativa Rep-Rap l’ha incorporat dins del món de les impressores 3D. La realització d’un estudi exhaustiu de l’estat de l’art en el ...
  • Millores de hardware i software a impressores 3D de sobretaula 

   Salmerón Cuesta, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-27)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   El present projecte tracta sobre el disseny, construcció i posta en marxa d’un sistema de fabricació basat en un robot cartesià. Servirà per optar al títol de Grau en enginyeria mecànica per la EUETIB i les disciplines ...
  • Redisseny impressora 3D kit per millorar la fabricabilitat, despeses de materials i prestacions 

   Vives Boersma, Eric Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Realitzat a/amb:   BCN3D Technologies
   El present treball de fi de grau esta basat en les tecnologies de fabricació de deposició fosa FDM i les impressores 3D de codi obert del projecte Rep-Rap. En el treball es realitza un estudi de redisseny, en col·laboració ...