Now showing items 1-20 of 108

 • 3D I Quarta revolució industrial 

  Fenollosa i Artés, Felip (2014-11-14)
  External research report
  Open Access
  El gir copernicà que representa la tecnologia 3D ha obert les portes a una mutació fascinant de la realitat. Ara mateix, en un país competitiu la vitalitat de la impressió 3D és directament proporcional al volum i la ...
 • 3D printed hydrogel-based scaffolds for tissue regeneration 

  Perez Reyes, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
  Master thesis
  Open Access
  Tissue engineering is an emerging technology whose efforts are aimed towards repairing and regenerating injured tissues by developing bioactive scaffolds. Recently, scaffolds made of hydrogels have become interesting ...
 • 3D printed lab-scale raceway ponds reactors applied to photo-Fenton processes 

  Nasr Esfahani, Kourosh; Zandi, Mohammad Damous; Travieso Rodriguez, Jose Antonio; Graells Sobré, Moisès; Pérez Moya, Montserrat (2019)
  Conference lecture
  Open Access
  In this work, two different printable materials, PLA (polylactic acid) and Timberfill were evaluated in terms of chemical resistance to photo-Fenton reactants and viability for conducting the assays in raceway pond reactors ...
 • 3D-printing of 8Y-TZP solid oxide fuel cell electrolytes 

  Claude, Paulo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-15)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  UNIVERSITÉ DE LORRAINE
  In this Master's thesis were printed electrolytes for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) in yttria stabilized zirconia by additive manufacturing robocasting method and then characterized from the microstructural and mechanical ...
 • 3D Printing of Solid Oxide Fuel Cell 

  Cabezas i Peñalva, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Nowadays, 3D printing is booming as a processing technique, thanks to its versatility in the manufacture of complex geometries and with a quality finish, which cannot be obtained using traditional techniques and can reduce ...
 • 3D Printing with advanced ceramic materials. 

  De Luis Chueca, Lara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Due to the aging of the population and the need for maintaining masticatory functionality during their life span, the number of dental replacements is growing, substituting natural teeth by artificial crows, bridges and ...
 • A 3D printed toolbox for opto-mechanical components 

  Salazar Serrano, Luis Jose; Pérez Torres, Juan; Valencia, Alejandra (2017-01-18)
  Article
  Open Access
  In this article we present the development of a set of opto-mechanical components (a kinematic mount, a translation stage and an integrating sphere) that can be easily built using a 3D printer based on Fused Filament ...
 • Algoritmo de simplificación de mallas para impresión 3D 

  Bosch Serra, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene como meta diseñar e implementar un algoritmo que permita la simplificación de modelos 3D, preservando los detalles importantes. Además, también queremos proporcionar una herramienta con la que se pueda ...
 • Algortimes per l'orientació de peces per a la impresió 3D 

  Garcia Grau, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Anàlisi de resultats d'una campanya experimental d'assaigs realitzada sobre provetes fabricades per impressió 3D-DLP 

  Coronado Martinez, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es valora una possible actualització a l’ANSYS Workbench d’aquelles assignatures impartides a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona on s’utilitza el mètode dels elements finits ...
 • Anàlisi elàstic i resistent de les mesoestructures de pròtesis òssies fabricades mitjançant impressió 3D per FFF 

  Marco I Jordan, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Análisis de la viabilidad de piezas de impresión 3D con MJF para el mundo de la automoción 

  García Castaño, Xènia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Hewlett Packard Española
 • Analysis of additive manufacturing in the aeronautical field 

  Cabrera Agudo, Bárbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-13)
  Master thesis
  Open Access
  Additive manufacturing is a new technology that is currently implemented in different industries such as oil, gas, automation and the medical industry. The objective of this thesis is to analyse whether 3D printing will ...
 • Analysis of the optimal parameters for 3D printing aluminum parts with a SLM 280 machine 

  Algara Muñoz, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-20)
  Master thesis
  Open Access
  Additive Manufacturing (AM) is an alternative manufacturing process, which has gained popularity and interest over the manufacturing industry for its benefits. Among the different AM processes, Selective Laser Melting ...
 • Animació 3D d'una impressora 3D 

  Riera García, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar les etapes pròpies d'un procés de muntatge a través d'un vídeo promocional enfocat a la creació d'una animació per impulsar la venda i divulgació de la impressora BCN3DR. ...
 • Aplicación de la impresión 3d en la fabricación de componentes de motores marinos 

  Pascual Soldevilla, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Master thesis
  Open Access
 • Aportació a l'optimtizació multiobjectiu del procés d'impressió 3D mitjançant deposició per modelatge fos (FDM) 

  Serret Pujol, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte s’emmarca en lacreació de pròtesis de maluc semiesfèriques i és la continuació de diversos projectes anteriors en els quals ‘han buscat models de regressió per a tres variables: la cilindricitat, ...
 • Aportación a la mejora del sistema de extrusión de una impresora de pasta cerámica 

  Garcia Collado, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • ARVA: Aparell de Recerca de Víctimes per a Allaus 

  Aleixendri Cruelles, Joan Josep; Arriaga Mateo, Lorena; Duque Màrquez, David; Gavidia Maeso, Daniel; Labrador Jansà, Angel; Lladós Tomás, Pere-Antón; Mayordomo Morcillo, Jared (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Atmosferia
  Aquest Treball Final de Grau tracta de la creació d’un Aparell de Recerca de Víctimes d’Allaus (en sigles, ARVA o també anomenat DVA). Sent un equip multidisciplinari de 7 membres (3 del grau de Disseny, 3 del grau ...
 • Avant projecte del mecanisme d'un rellotge fet amb tren epicicloidal. 

  Martí Armengol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  En el document que es presenta es realitza una primera etapa de l‘avantprojecte mecànic d’un rellotge de sobretaula o paret en la que la transmissió es realitza mitjançant trens epicicloïdals. S’enfoca el predisseny dels ...