Now showing items 1-12 of 12

  • 3D Printing of ZnO-based Catalytic Structures 

   Marcé Pous, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Caracterització de l'exactitud dimensional i l'acabament superficial de peces de PLA amb càrrega ceràmica obtingudes per impressió 3D 

   Gómez Diaz-pavon, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-16)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació
   Aquest projecte forma part d’un estudi del grup de recerca TECNOFAB en Tecnologies de Fabricació del Departament d’Enginyeria Mecànica a l’ETSEIB (UPC), que té la finalitat d’estudiar i analitzar la fabricació de pròtesis ...
  • Design and manufacture of a device to facilitate the disgorging process of cava bottles 

   Juny Canals, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball de fi de grau té com a objectiu el disseny i la fabricació d’un dispositiu destinat al procés de degollament de les ampolles de Cava de fabricació casolana. El propòsit fonamental del dispositiu consisteix ...
  • Design for the additive manufacture of a control lever with multimaterial 3D printing 

   Ahsen Ahsen, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-12)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   In this master's project, the design for the additive manufacturing of a joystick has been created to later be able to materialize it through multi-material 3D printing so as to obtain a sustainable and simple model to ...
  • Direct ink-writing of Ni/y-Al2O3 for catalytic applications 

   Koch, Gauthier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-11)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Com que els mètodes de fabricació additiva (AM) s'han desenvolupat de manera significativa, s'han estudiat molts materials i l'ús d'aquesta tecnologia en els últims anys. Els materials ceràmics presenten un interès real ...
  • Diseño de una pala de pádel para impresión 3D 

   Señaris Mouro, Andres (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La elaboración de este trabajo consiste en estudiar la posibilidad de fabricar una pala de pádel mediante la fabricación aditiva (impresión 3D). Para ello será necesario realizar tanto el diseño del prototipo, la elección ...
  • Diseño del sistema de movimiento de una impresora 3D de cemento. 

   Vicente Luque, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Fundació CIM
   Aquest projecte aborda el disseny i la implementació d'un sistema de moviment per a una impressora 3D de grans dimensions que utilitza ciment com a material d'impressió. Aquest disseny és part integral del projecte ...
  • Diseño, prototipaje, fabricación por mecanizado CNC y verificación de levas de anchura constante 

   Rodero Linde, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente Trabajo Final de Grado tiene como objetivo comparar la exactitud dimensional y el acabado superficial de levas de anchura constante fabricadas por los procesos de impresión 3D y de fresado por control numérico. ...
  • Disseny del grup de distribució d’una rentadora industrial de roba per a la seva materialització emprant tècniques de fabricació additiva 

   Campodarve Montero, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Girbau
   Aquest projecte té com a objectiu estudiar si és viable substituir el sistema de distribució d’aigües d’una rentadora de l’empresa Girbau per una peça obtinguda amb fabricació additiva. Es busca aconseguir una reducció de ...
  • Project management proposal on the use of 3D printing in small and medium-sized manufacturing companies 

   Perera Baro, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-12-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Illinois Institute of Technology
   Two years ago, I did an internship in a small agricultural machinery manufacturing company. Basically, they used traditional processes, and they were inefficient because a high number of finished products at the end of the ...
  • Redesigning and 3D printing of an electrical solution 

   Ionine, Gregory (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01)
   Tutored research work
   Restricted access - author's decision
   The document aims to modify a sample design to enable its single-print manufacturing. Multiple variants are evaluated to determine the optimal solution, which will be entirely produced using 3D printing. The initial design ...
  • SENSOCRET 3D PRINT 

   Teixeira Buzalski, Victoria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Fundació CIM
   The application of Additive Manufacturing techniques in the construction industry aims to improve construction productivity and revolutionize the design and building processes by creating complex concrete parts, which was ...