Now showing items 1-20 of 210

  • A smart distributed automated and remote-controlled domestic System based on an ESP32 microcontroller and Wi-Fi communication 

   Sánchez Herrera, Ana Angela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The Project aims to design and implement an IoT application for the management of a smart home. In a way that is easy to implement, to help us monitor the status of the home and act on the devices remotely. To carry this ...
  • Adaptació de sistemes bioclimàtics i domòtics d'una vivenda aïllada 

   Hervas Dorado, Abel Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present PFC, que és de la Línia B d’Edificació, fa un estudi d’investigació del que són les cases BIOCLIMÀTIQUES. Dit en grans paraules el Bioclimatisme, optimitza les relacions energètiques amb l’entorn a través del ...
  • Adaptació d’un habitatge a persones amb dificultats de mobilitat mitjançant control per veu 

   Godori Nogareda, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els problemes amb què es troben les persones amb dificultats de mobilitat per dur una vida normal són ben coneguts, ja sigui en entorns urbans o al propi habitatge. Aquest projecte estudia com adaptar un habitatge per tal ...
  • Adaptación domótica de una vivienda para una persona con discapacidad 

   Sánchez Bermúdez, Francisca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto plantea la necesidad de adaptar viviendas para personas con discapacidad con el objetivo de que se garantice el confort y la accesibilidad, no solo del discapacitado, sinó de todas las personas integrantes ...
  • An avatar acceptance study for home automation scenarios 

   Manresa-Yee, Cristina; Ponsa Asensio, Pere; Arellano, Diana; Larrea, Martin (2012-07-11)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   In this paper we present a graphical user interface (GUI) for home automation which includes an avatar interface as a help-system. The work aims at analysing the user-home automation system interaction to model the ...
  • Anàlisi, desenvolupament i control d'un sistema de comunicació entre dispositius IOT domèstics 

   Cifre Vicens, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En els últims anys s'ha normalitzat la inclusió de les tecnologies en l'àmbit familiar, normalitzant la implementació de sistemes domòtics dintre de casa. El desenvolupament dels sistemes per part de les grans corporacions ...
  • Análisis comparativo de las opciones de diseño y producción de un sistema de control domótico 

   Marcos Maicas, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11-12)
   Master thesis
   Open Access
   [ANGLÈS] Study and analysis of the different possibilities of electronic design, for the development and manufacture of a home automation system depending on technological, economical and market factors and make relevant ...
  • Análisis de diferentes estándares de domótica 

   Fernández Tejea, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Aplicació de control domòtic 

   Grabulosa Olivé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Projecte d’aplicació mòbil de control domòtic mitjançant Arduino. En la pantalla principal de l’aplicació es poden veure i controlar els diferents estats dels ítems, modificant-los mitjançant la comunicació GSM. El missatge ...
  • Aplicació domòtica controlada per WAP, WEB i SMS 

   Pujalte Vidal, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Aplicació pràctica de les tècniques de domòtica i immòtica als mitjans d'autoprotecció de l'EPSEB 

   Ariño Fraguas, Jaume; Moreso Gallego, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aplicació del Pla d’Autoprotecció que disposa en l’actualitat l’EPSEB, s’han determinat diferents mitjans de protecció, entre ells mitjans humans i mitjans materials. Els mitjans materials instal·lats a l’edifici, ...
  • Arduino i l'internet de les coses aplicat a la domòtica. Una primera aproximació per a alumnes de 4rt de ESO 

   Sanàbria Ortega, Fernando Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest Treball Final de Màster (TFM) s'ha desenvolupat amb la finalitat de què sigui un treball el més transversal possible dins del àrea de Tecnologia per els alumnes de 4rt de ESO. La finalitat és els alumnes puguin ...
  • Automatización y control de los servicios auxiliares del edificio BVG4 (aulario) de la EPSEVG 

   Jiménez García, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto tiene como objetivo realizar la automatización y control de los servicios auxiliares del edificio BVG4 (aulario) de la EPSEVG. Por este motivo se efectúa un programa de control para poder gestionar los ...
  • Autonomous energy management system in next generation homes 

   Charro Laiño, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universität Wien, 2012-10-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Technische Universität Wien
   [ANGLÈS] The energy management system in next generation home has been developed in web semantic technology. This technology is used in smart homes. And for the monitoring of the power level and consumption of appliances, ...
  • AXIOM: a hardware-software platform for cyber physical systems 

   Mazumdar, Somnath; Ayguadé Parra, Eduard; Bettin, Nicola; Bueno Hedo, Javier; Ermini, Sara; Filgueras Izquierdo, Antonio; Jiménez González, Daniel; Álvarez Martínez, Carlos; Martorell Bofill, Xavier; Montefoschi, Francesco; Oro Garcia, David; Pnevmatikatos, Dionisis; Rizzo, Antonio; Theodoropoulos, Dimitris; Giorgi, Roberto (2016)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   Cyber-Physical Systems (CPSs) are widely necessary for many applications that require interactions with the humans and the physical environment. A CPS integrates a set of hardware-software components to distribute, execute ...
  • CADomo: un entorno de soporte a la construcción de aplicaciones de domótica 

   Ocampo Goujón, Camilo; Dapena, Iria; Botella López, Pere (1999)
   Conference report
   Open Access
   El presente artículo muestra la experiencia de un proyecto de colaboración entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Logitek. El objetivo del proyecto es construir un entorno de software para el desarrollo ...
  • Començar de Zero. De la programació educativa a la robòtica 

   Calvo Barriuso, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Amb la realització d'aquest projecte es pretén donar resposta a una necessitat creixent en l'actualitat. El currículum de Tecnologia d'ESO, afortunadament, cada cop disposa de més continguts relacionats amb l'electrònica, ...
  • Configuración de redes de sensores y pequeños dispositivos utilizando esquemas P2P para entornos de automatización doméstica 

   Maseda Silva, Samuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-24)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este trabajo se describen las tareas realizadas para obtener una aplicación de gestión domótica basada en el control de presencia de los elementos de una casa. Se muestra el diseño, la arquitectura y la implementación ...
  • Control de instalaciones y servicios domóticos en un centro residencial para personas dependientes 

   Sánchez Casado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • El control de la luz: elementos de control lumínicos regulados por sistemas automatizados 

   Uriarte Otazua, Urtza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Doctoral thesis proposal
   Restricted access - confidentiality agreement