• Càlcul de les taules hidrostàtiques i del Criteri d'Estabilitat segons ISO 12217-1 de l'embarcació "Lady" 

   Ferrer Mañas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
  • Design and start-up of a test rig to measure efficiencies of hydrostatic pumps 

   Sampietro Pascual, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   It will be investigated whether the selection of a hydraulic fluid has an influence on the energetic losses of hydraulic pumps. It is expected that both viscosity and tribological proper-ties affect leakage losses and ...
  • Efectes barocalòrics colossals en cristalls plàstics derivats del neopentà 

   Iglesias Gómez, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Aquest projecte investiga els efectes calòrics resultants de l’aplicació d’un camp hidrostàtic (efectes barocalòrics, BCE). Els efectes calòrics s’entenen com els canvis d’entropia isotèrmics o els canvis de temperatura ...
  • Efectes barocalòrics en cristalls plàstics 

   Pol Català, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   En aquest moment la majoria de sistemes de refrigeració funcionen per cicles de refrigeració per compressió de gasos. Els gasos que s'utilitzen són substàncies tòxiques o que participen en l’efecte hivernacle en el cas ...
  • Efectes calòrics en l’estat sòlid induïts per camps hidrostàtics 

   Dalmases Ceamanos, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
   Projecte/Treball Final de Carrera
   Accés obert
   Aquest projecte s’emmarca en la fase d’investigació fonamental dels efectes calòrics resultants de l’aplicació d’un camp hidrostàtic. L’objectiu és valorar les mostres seleccionades com a possibles candidates per a futures ...
  • Giant barocaloric effects over a wide temperature range in the superionic conductor AgI 

   Aznar Luque, Araceli; LLoveras, Pol; Romanini, Michela; Barrio Casado, María del; Tamarit Mur, José Luis; Cazorla Silva, Claudio; Errandonea Ponce, Daniel; Mathur, N.D.; Planes, Antoni; Moya, Xavier; Mañosa Carrera, Lluis (2017-11-29)
   Article
   Accés obert
   Current interest in barocaloric effects has been stimulated by the discovery that these pressure-driven thermal changes can be giant near ferroic phase transitions in materials that display magnetic or electrical order. ...
  • Materials energètics en estat sòlid per a dispositius de refrigeració 

   Cuadrillero Porqueras, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   L’aplicació d’un camp de pressió hidrostàtica a un sòlid en condicions adiabàtiques causa importants canvis de temperatura i en condicions isotermes causa canvis d’entropia. Aquest fenomen es coneix amb el nom d’efecte ...